Τρόπος αποθήκευσης των μηνυμάτων του Οπτικού τηλεφωνητή στο iPhone σας

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα μηνύματα του Οπτικού τηλεφωνητή σας ως σημειώσεις ή φωνητικά μηνύματα ή να τα μοιραστείτε χρησιμοποιώντας τα Μηνύματα, το Mail ή το AirDrop.

Χρειάζεστε το iOS 9 ή νεότερη έκδοση και έναν πάροχο κινητής τηλεφωνίας που υποστηρίζει τον Οπτικό τηλεφωνητή για να μπορείτε να αποθηκεύετε τα μηνύματα του Οπτικού τηλεφωνητή. Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε αν ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας σας υποστηρίζει τον Οπτικό τηλεφωνητή, επικοινωνήστε μαζί του για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες.

Αποθηκεύστε το ηχητικό μήνυμα τηλεφωνητή ως σημείωση ή φωνητικό μήνυμα

  1. Επιλέξτε Τηλέφωνο > Τηλεφωνητής. 
  2. Πατήστε το μήνυμα τηλεφωνητή που θέλετε να αποθηκεύσετε και έπειτα πατήστε το   .
  3. Επιλέξτε «Σημειώσεις» ή «Φωνητικά μηνύματα». Στη συνέχεια, αποθηκεύστε το μήνυμα τηλεφωνητή σας.

Μοιραστείτε το μήνυμα τηλεφωνητή σας μέσω Μηνυμάτων, Mail ή AirDrop

  1. Επιλέξτε Τηλέφωνο > Τηλεφωνητής.
  2. Πατήστε το μήνυμα τηλεφωνητή που θέλετε να μοιραστείτε και έπειτα πατήστε το   . 
  3. Επιλέξτε «Μηνύματα», «Mail» ή «AirDrop».
  4. Πληκτρολογήστε και στείλτε το μήνυμά σας με το συνημμένο μήνυμα τηλεφωνητή. Μπορείτε επίσης να μοιραστείτε το μήνυμα τηλεφωνητή πατώντας πάνω σε μια επαφή του AirDrop.
Published Date: