Πληροφορίες για τις ρυθμίσεις πληκτρολογίων στο iPhone, το iPad και το iPod touch

Με το iOS 11, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ενσωματωμένα πληκτρολόγια της συσκευής σας σε κάθε εφαρμογή. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ πληκτρολογίων, να επιλέξετε πληκτρολόγηση ενός χεριού, να χρησιμοποιήσετε πληκτρολόγια άλλων κατασκευαστών και πολλά περισσότερα.

        

Αλλαγή των ρυθμίσεων του πληκτρολογίου σας

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του ενσωματωμένου πληκτρολογίου στη συσκευή σας ή να προσθέσετε περισσότερες γλώσσες. Αυτές οι αλλαγές θα επηρεάσουν επίσης το λεξικό που χρησιμοποιείται για την αυτόματη διόρθωση, τον αριθμό των γραμμάτων στο πληκτρολόγιο και τη διάταξη των πλήκτρων. Η γλώσσα του πληκτρολογίου καθορίζει επίσης τη γλώσσα του λεξικού που χρησιμοποιείται για το προβλεπτικό κείμενο.

Για την προσαρμογή των ρυθμίσεων πληκτρολογίου:

 1. Ανοίξτε μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί το πληκτρολόγιο, όπως η εφαρμογή Μηνύματα ή η εφαρμογή Mail.
 2. Αγγίξτε παρατεταμένα το  ή το εικονίδιο υδρογείου.
 3. Πατήστε "Ρυθμίσεις πληκτρολογίου".
 4. Στη συνέχεια, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις σας.

Προσθήκη εφαρμογής πληκτρολογίου άλλου κατασκευαστή

Μπορείτε να εγκαταστήσετε εφαρμογές πληκτρολογίου άλλων κατασκευαστών με τον ίδιο τρόπο που εγκαθιστάτε άλλες εφαρμογές στη συσκευή σας. Μετά την εγκατάσταση του νέου πληκτρολογίου, θα χρειαστεί να το προσθέσετε για να το χρησιμοποιήσετε. Ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Μεταβείτε στο App Store και βρείτε την εφαρμογή πληκτρολογίου που θέλετε.
 2. Πατήστε Λήψη > Εγκατάσταση.
 3. Πληκτρολογήστε το συνθηματικό του Apple ID ή χρησιμοποιήστε το Touch ID αν είναι διαθέσιμο στη συσκευή σας.
 4. Κατόπιν, προσθέστε το νέο πληκτρολόγιο. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Πληκτρολόγιο > Πληκτρολόγια > Νέο πληκτρολόγιο και επιλέξτε την εφαρμογή που εγκαταστήσατε.

Μετάβαση σε άλλο πληκτρολόγιο

Ενώ χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή, μπορείτε να μεταβείτε σε ένα άλλο πληκτρολόγιο, όπως ένα πληκτρολόγιο άλλου κατασκευαστή ή ένα πληκτρολόγιο άλλης γλώσσας. Ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Αγγίξτε παρατεταμένα το  ή το εικονίδιο υδρογείου.
 2. Επιλέξτε το πληκτρολόγιο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. 

Για να ορίσετε τη σειρά των πληκτρολογίων σας:

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Πληκτρολόγιο > Πληκτρολόγια.
 2. Πατήστε "Επεξεργασία".
 3. Αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο με τις τρεις οριζόντιες γραμμές  για να μετακινήσετε το πληκτρολόγιο.
 4. Πατήστε "Τέλος".

Ορισμένες φορές, τα πληκτρολόγια άλλων κατασκευαστών δεν είναι διαθέσιμα για έναν από τους εξής λόγους:

 • Αν ο προγραμματιστής της εφαρμογής που χρησιμοποιείτε δεν επιτρέπει πληκτρολόγια άλλων κατασκευαστών.
 • Αν πληκτρολογείτε σε ασφαλές πεδίο κειμένου, όπως στην περίπτωση καταχώρισης συνθηματικού όπου οι χαρακτήρες που πληκτρολογείτε εμφανίζονται ως τελείες, αντί για γράμματα και αριθμούς.
 • Αν χρησιμοποιείτε αριθμητικό πληκτρολόγιο, αντί για το βασικό πληκτρολόγιο.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα βλέπετε το προεπιλεγμένο πληκτρολόγιο μέχρι να σταματήσετε να πληκτρολογείτε.

Διαγραφή πληκτρολογίου άλλου κατασκευαστή

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Πληκτρολόγιο > Πληκτρολόγια.
 2. Πατήστε "Επεξεργασία". 
 3. Πατήστε το εικονίδιο διαγραφής και, στη συνέχεια, πατήστε "Τέλος". 

Μπορείτε επίσης να διαγράψετε ένα πληκτρολόγιο, διαγράφοντας τη συνοδευτική εφαρμογή που εγκαταστήσατε από το App Store. Με αυτόν τον τρόπο, το πληκτρολόγιο θα καταργηθεί από τις Ρυθμίσεις.

Ενεργοποίηση της πληκτρολόγησης ενός χεριού

Με το iOS 11, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα πληκτρολόγησης ενός χεριού στο iPhone για να μπορείτε να πληκτρολογείτε με μεγαλύτερη ευκολία με το ένα χέρι. 

 1. Αγγίξτε παρατεταμένα το  ή το εικονίδιο υδρογείου.
 2. Πατήστε το  για να μετακινήσετε το πληκτρολόγιο αριστερά. Πατήστε το  για να μετακινήσετε το πληκτρολόγιο δεξιά.
 3. Όταν είστε έτοιμοι, πατήστε παρατεταμένα το  ή το εικονίδιο υδρογείου. Στη συνέχεια πατήστε το  για να επαναφέρετε το πληκτρολόγιό σας στη συνήθη ρύθμιση.

Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε την πληκτρολόγηση ενός χεριού από τις Ρυθμίσεις > Γενικά > Πληκτρολόγια > Πληκτρολόγιο ενός χεριού. Χρειάζεστε ένα iPhone 6 ή νεότερο μοντέλο με iOS 11 για να χρησιμοποιήσετε το Πληκτρολόγιο ενός χεριού. Αυτή η δυνατότητα δεν διατίθεται στο iPhone SE και το iPod touch.

Εάν έχετε iPhone 6 ή νεότερο μοντέλο, η δυνατότητα "Πληκτρολόγιο ενός χεριού" δεν λειτουργεί εάν έχει επιλεγεί η ρύθμιση "Με ζουμ" για την οθόνη και όχι η ρύθμιση "Τυπική". Εάν έχετε iPhone 6 Plus, iPhone 7 Plus ή iPhone 8 Plus, η δυνατότητα "Πληκτρολόγιο ενός χεριού" θα λειτουργεί είτε έχει επιλεγεί η ρύθμιση "Με ζουμ" για την οθόνη είτε η ρύθμιση "Τυπική". Για προσαρμογή των ρυθμίσεων οθόνης, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Οθόνη και φωτεινότητα > Ζουμ οθόνης.

        

Αλλαγή της διάταξης του φυσικού πληκτρολογίου

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ πολλών διατάξεων πληκτρολογίου, ώστε η διάταξη των πλήκτρων να αντιστοιχεί με αυτήν του πραγματικού πληκτρολογίου σας. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια εναλλακτική διάταξη πληκτρολογίου που δεν αντιστοιχεί στα πλήκτρα του πραγματικού πληκτρολογίου σας.

Για να μπορέσετε να αλλάξετε το πραγματικό πληκτρολόγιο, θα πρέπει πρώτα να το ζευγοποιήσετε με το iPhone, iPad ή iPod touch. Ακολουθήστε τις οδηγίες που συνοδεύουν το πληκτρολόγιο για να το θέσετε σε λειτουργία εντοπισμού ή ζευγοποίησης. Μόλις ολοκληρωθεί η ζευγοποίηση, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Πληκτρολόγιο υλισμικού και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια διάταξη.

Μάθετε πώς να ρυθμίζετε και να χρησιμοποιείτε ένα αξεσουάρ Bluetooth —όπως ένα πληκτρολόγιο— με τη συσκευή iOS.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Υπάρχουν κίνδυνοι στη χρήση του Διαδικτύου. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες. Οι επωνυμίες άλλων εταιρειών και προϊόντων ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Published Date: