Brug af klistermærker med iMessage på iPhone, iPad og iPod touch

Gør dine samtaler mere interaktive med iMessage-klistermærker.

Installer en klistermærkepakke

  1. Gå til appen Beskeder, og tryk på 
  2. Tryk på , tryk derefter på Besøg butik.
  3. Når du finder en klistermærkepakke, du kan lide, skal du trykke på  eller på prissymbolet ved siden af appen, og derefter skal du installere appen.
  4. Indtast adgangskoden for dit Apple-id, eller brug Touch ID eller Face ID,* hvis du har det aktiveret.
  5. Tryk på  for at vende tilbage til beskeden.

* Du skal have en iPhone X for at bruge Face ID.

Føj et klistermærke til en samtale

  1. Åbn Beskeder. Tryk på en igangværende samtale, eller tryk på  og indtast en kontakt.
  2. Tryk på  for at åbne appskuffen.
  3. Skub til venstre eller højre over appskuffen for at finde den, du ønsker at bruge. Tryk derefter på appen for at åbne den.

Hvis du vil tilføje et klistermærke, skal du trykke på det og holde fingeren nede, mens du trækker det til beskedboblen. Klistermærket sendes automatisk, når du føjer det til beskeden. Du kan også knibe eller bruge zoom for at tilpasse størrelsen på klistermærkerne, før du sender dem.

Hvis du modtager en besked med en iMessage-app, du ikke har, skal du blot trykke på det blå navn under appen for at hente den.

Flere muligheder med Beskeder

Klistermærker, der sendes som en MMS-besked, sendes som fotos.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: