Brug af vibration, ringetone eller lydløs funktion på iPhone

Kontakten Ring/Lydløs sidder på venstre side af din iPhone. Du kan bruge den til at styre, hvilke lyde der afspilles via højttaleren på din iPhone.

Sådan indstiller du iPhone til Ring/Lydløs

Når din iPhone er indstillet til at ringe, afspilles ringetoner, advarsler og lyde via højttalerne på din iPhone.

Når din iPhone er indstillet til lydløs, vil du ikke høre ringetoner eller advarsler, men andre lyde afspilles via højttalerne på din iPhone, og din iPhone vibrerer.

Disse indstillinger berører kun højttalerne på din iPhone. Hvis du bruger et headset, afspilles lydene via headsettet, selv om din iPhone er indstillet til lydløs.

Ring

Hvis du vil aktivere ringefunktionen på din iPhone, skal du flytte kontakten, så den orange farve ikke er synlig. 

Lydløs

Hvis du vil sætte din iPhone på lydløs, skal du flytte kontakten, så den orange farve er synlig. 

 

Sådan skifter du ringetoner og vibrationer

På iPhone 7 eller nyere kan du justere indstillingerne for ringetone og vibration under Indstillinger > Lyde & haptisk feedback. På tidligere iPhone-modeller skal du gå til Indstillinger > Lyde.

Lydstyrken på ringetoner og advarsler er som standard den samme som den lydstyrke, du indstiller for afspilning af lyd. Hvis du vil styre lydstyrken for ringetoner og advarsler adskilt fra andre apps, skal du slå Skift med knapper fra. Hvis du slår Skift med knapper fra, skal du manuelt justere lydstyrken for din ringetone og advarsler under Indstillinger > Lyde & haptisk feedback eller Indstillinger > Lyde.

På den samme skærm kan du vælge, om du vil have din iPhone til at vibrere, når den er indstillet til at ringe eller sat på lydløs. Hvis du slår begge indstillinger fra, vil din iPhone ikke vibrere.
 

Sådan skifter du lyd og vibration

Sådan skifter du ringetoner, lyde og vibrationer:

  1. På iPhone 7 eller nyere skal du gå til Indstillinger > Lyde & haptisk feedback. På tidligere iPhone-modeller skal du gå til Indstillinger > Lyde.
  2. Vælg derefter en indstilling, f.eks. Ringetone eller Ny e-mail, og vælg en anden tone.
  3. Hvis du vil justere vibrationen, skal du trykke på Vibration og derefter vælge på listen.

Sådan opretter du en speciel vibration:

  1. Tryk på Opret ny vibration.
  2. Tryk på skærmen for at oprette et mønster, og tryk derefter på Stop.
  3. Tryk på Afspil for at teste din vibration.
  4. Når du er færdig, skal du trykke på Arkiver og give den et navn. Du kan også trykke på Optag for at lave den specielle vibration om.
Udgivelsesdato: