Sådan indstiller du din iPhone til vibration, ringetone eller lydløs funktion

Knappen Ring/Lydløs sidder på venstre side af din iPhone. Du kan bruge den til at styre, hvilke lyde der afspilles via højttaleren på din iPhone.

Slå funktionen Ring/Lydløs til eller fra på din iPhone

Når din iPhone er indstillet til Ring, hører du ringetoner og alarmer. Når den er indstillet til Lydløs, hører du dem ikke, men din iPhone kan stadig afspille lyde, f.eks. hvis du afspiller musik eller videoer.

Brug funktionen Ring

Siden af en iPhone med Ring/Lydløs-kontakten forstørret. Der vises ikke orange på kontakten. 

Hvis du vil aktivere ringefunktionen på din iPhone, skal du flytte knappen, så den orange farve ikke er synlig. 

Brug funktionen Lydløs

Siden af en iPhone med Ring/Lydløs-kontakten forstørret. Der vises orange på kontakten. 

Hvis du vil sætte din iPhone på lydløs, skal du flytte knappen, så den orange farve er synlig. 

 

Skift ringetoner, lyde og vibrationer

 1. iPhone 7 og nyere modeller skal du gå til Indstillinger > Lyde & haptisk feedback. På tidligere iPhone-modeller skal du gå til Indstillinger > Lyde.
 2. Vælg, hvad du vil ændre, f.eks. Ringetone eller Ny e-mail.
 3. Tryk på den ønskede alarmtone. Du kan også trykke på Vibration og vælge et vibrationsmønster eller oprette en speciel vibration.

iPhone, der viser, hvordan du skifter ringetoner

Skift lydstyrken for ringetoner og alarmer med knapper

Hvis du vil styre lydstyrken for ringetoner og advarsler adskilt fra andre apps, skal du slå Skift med knapper fra. Derefter skal du manuelt justere lydstyrken for ringetoner og alarmer i Indstillinger > Lyde & haptisk feedback eller i Indstillinger > Lyde.

Vælg, hvornår din enhed vibrerer

 1. På iPhone 7 og nyere modeller skal du gå til Indstillinger > Lyde & haptisk feedback. På tidligere iPhone-modeller skal du gå til Indstillinger > Lyde.
 2. Du kan vælge, om din iPhone skal vibrere, når den er indstillet til Ring eller Lydløs. Hvis du slår begge indstillinger fra, vil din iPhone ikke vibrere.

Opret en speciel vibration

 1. Gå til Indstillinger > Lyde & haptisk feedback eller Indstillinger > Lyde.
 2. Vælg en indstilling (som Ringetone eller Ny e-mail) under Lyde og mønstre for haptisk feedback eller Lyde og vibrationsmønstre. 
 3. Tryk på Vibration, og tryk derefter på Opret ny vibration.
 4. Tryk på skærmen for at oprette et mønster, og tryk derefter på Stop.
 5. Tryk på Afspil for at teste din vibration.
 6. Tryk på Gem, og giv mønsteret et navn. Du kan også trykke på Optag for at oprette den specielle vibration igen.
Udgivelsesdato: