Brug Diktering på din iPhone, iPad eller iPod touch

Du kan bruge diktering i stedet for dit tastatur til at indtaste tekst med mange apps og funktioner på iPhone, iPad eller iPod touch.

På iPhone 6s eller nyere samt iPad kan du bruge diktering uden at have forbindelse til internettet. Tidligere versioner af iPhone og iPad kræver en internetforbindelse.1

Sådan dikterer du tekst

For at angive en tekst skal du trykke på mikrofonknappen  på dit tastatur og derefter tale. Mens du taler, kommer der tekst frem på skærmen. For at afslutte skal du stoppe med at tale og trykke på tastaturknappen iPhone-tastatur.

Hvis dikteringssoftwaren ikke er sikker på, hvilket ord det hørte, vises der en blå linje under det transskriberede ord, så du kan kontrollere, om det er rigtigt. For at foretage rettelser skal du trykke på det understregede ord og derefter vælge den rigtige stavemåde. For at erstatte et ord skal du dobbelttrykke på det, trykke på mikrofonknappen , sige ordet igen og trykke på tastaturknappen iPhone-tastatur

For at erstatte en tekstdel skal du vælge det, du ønsker at erstatte, og derefter trykke på mikrofonknappen  og tale igen. For at tilføje mere tekst skal du trykke der, hvor du ønsker at tilføje ny tekst, trykke på mikrofonknappen , og derefter tale igen.

Hvis du vil skifte sprog for diktering, skal du trykke længe på mikrofonknappen  og derefter vælge det sprog, du vil bruge.

Sådan bruger du tegnsætning og formatering

Du kan tilføje tegn ved at sige, hvad du ønsker. For eksempel: "Hej John komma checken er sendt med posten udråbstegn" bliver til "Hej John, checken er sendt med posten!"

Her er nogle almindelige tegnsætnings- og formateringkommandoer, du kan bruge:

  • Citat/citat slut: Begynd på og afslut et citat
  • Nyt afsnit: Begynd på et nyt afsnit
  • Ny linje: Begynd på en ny linje
  • Cap: Skriv det næste ord med store bogstaver
  • Caps til/fra: Skriv alle ord med stort forbogstav
  • Smiler: Indsæt :-)
  • Ked af det: Indsæt :-(
  • Blinker: Indsæt ;-)
  1. Ikke alle sprog understøttes af offline diktering.
Udgivelsesdato: