Brug af Digital Touch på din iPhone, iPad og iPod touch

Brug Digital Touch til at sende skitser, prik eller selv et hjerteslag – direkte fra appen Beskeder.

Sådan sendes en tegning, et prik eller hjerteslag

  1. Åbn Beskeder, og tryk på  for at starte en ny besked. Eller gå til en eksisterende samtale.
  2. Tryk på .
  3. Vælg den type Digital Touch, du vil sende.
  4. Tryk på  for at starte forfra. Tryk på Send en tegning, når du er klar til at sende. Hjerteslaget, ildkuglen, kysset og det knuste hjerte sendes automatisk. 

Tegning

Tryk på  for at ændre farver. Bevæg en finger på skærmen for at tegne.

Tryk

Tryk på  for at ændre farver. Tryk på skærmen med én finger en eller flere gange.

Hjerteslag

Tryk på skærmen med to fingre, og hold dem nede, indtil der vises et hjerteslag.

Ildkugle

Tryk på skærmen med én finger, og hold den nede.

Kys

Tryk på skærmen med to fingre.

Knust hjerte

Tryk på skærmen med to fingre, og hold dem nede, mens du trækker nedad.

Hvis du sender et Digital Touch til en person, som ikke har iOS 10 eller nyere, modtager personen et statisk billede i stedet for et animeret billede. Når du sender et hjerteslag, kan det også være et hjerteslag, der er optaget med dit Apple Watch eller en anden sensor.

Sådan føjes en tegning til et billede eller en video

Sådan opretter du et billede eller en video og tilføjer en tegning:

  1. Åbn Beskeder, og tryk på  for at starte en ny besked. Eller gå til en eksisterende samtale.
  2. Tryk på  og derefter på . Tegneblokken bliver til et videoeksempel.
  3. Tryk på  for at oprette en 10-sekunders video. Du kan også trykke på  for at tage et billede.
  4. Tryk på  for at starte forfra. Tryk på Send besked, når du er klar.

Appen Beskeder sletter videobeskeder efter to minutter. Tryk på Behold for at gemme videoen.

Læs mere

Udgivelsesdato: