Brug af appen Memoer

Optag memoer på din iPhone, iPad, iPod touch eller Mac. Rediger og del derefter din optagelse.


Memoer bruger enhedens indbyggede mikrofon til at optage. Brug en ekstern stereomikrofon til at optage i en højere kvalitet.

et memo optages på iPhone   

Sådan optager du et memo

 1. Åbn app Memoer, eller bed Siri om at åbne den.
 2. Tryk eller klik på optageknappen som den røde cirkel for at optage. Stop optagelsen ved at trykke på stopknappen. På iPad eller Mac1 skal du trykke eller klikke påpauseknappen.
 3. Når du trykker på stopknappen, gemmes dit memo automatisk sammen med din aktuelle placering som titlen.2 Klik på OK på din iPad eller Mac, når du er færdig med at optage.

Alle dine memoer ligger tilgængelige på alle enheder, der er logget ind på iCloud med det samme Apple-id. Slå blot Memoer til i iCloud-indstillingerne på hver enhed.

Når du har optaget et memo, kan du redigere det.

et memo, der redigeres på iPhone

Sådan redigerer du et memo

Når du har optaget et memo, er det let at udskifte en sektion, tilpasse optagelsen eller slette en del af den.

Sådan udskifter du en del af et memo

 1. Tryk på det memo, du vil redigere. Tryk på symbolet med tre blå prikker, og tryk derefter på Rediger optagelse. Vælg på din iPad eller Mac det relevante memo, og tryk eller klik derefter på Rediger.
 2. Skub bølgeformen til venstre eller højre, indtil det blå afspilningsmærke er placeret i begyndelsen af den del, du vil udskifte. På Mac: Placer afspilningsmærket på optagelsesoversigten nederst i appen for at vælge et startsted.
 3. Tryk på Udskift for at overspille det eksisterende memo.
 4. Tryk på pauseknappen, når du er færdig med at optage.
 5. Tryk på OK for at arkivere.

Sådan tilpasser du fra begyndelsen eller slutningen af et memo

 1. Tryk på det memo, du vil tilpasse. Tryk på symbolet med tre blå prikker, og tryk derefter på Rediger optagelse. På iPad eller Mac: Vælg det relevante memo, og klik derefter på Rediger.
 2. Tryk på knappen for tilpasning af memo. Der vises gule håndtag med pile i hver ende af memoet i den nederste optagelsesgraf.
 3. Hvis du vil tilpasse optagelsen fra begyndelsen, skal du trække den gule pil til venstre til det sted, hvor du vil have, at memoet skal begynde. Hvis du vil tilpasse optagelsen fra slutningen, skal du trække den gule pil til højre til det sted, hvor du vil have, at memoet skal slutte.
 4. Tryk på Tilpas.
 5. Tryk på Arkiver. Tryk på OK, hvis du er færdig med at redigere memoet.

Sådan sletter du en del af memoet

 1. Tryk på det memo, du vil tilpasse. Tryk på symbolet med tre blå prikker, og tryk derefter på Rediger optagelse. På iPad eller Mac: Vælg det relevante memo, og klik derefter på Rediger.
 2. Tryk på symbolet for tilpasning af memo. Der vises gule håndtag med pile i hver ende af memoet i den nederste optagelsesgraf.
 3. Træk i de venstre og højre gule pile, så de omgiver den del af memoet, du vil slette.
 4. Tryk på Slet.
 5. Tryk på Arkiver. Tryk på OK, hvis du er færdig med at redigere memoet.

Sådan deler du et memo

Vil du dele dit memo med en ven eller gemme det på en anden placering? Tryk på et memo på listen, tryk på symbolet med tre blå prikker, og tryk derefter på Del. På iPad eller Mac: Vælg et memo, og tryk eller klik derefter på symbolet for deling.

Vælg en måde at dele på, f.eks. som meddelelser eller i en app til de sociale medier. Du kan også dele dit memo på en anden placering ved hjælp af f.eks. iCloud Drive eller Mail.

Sådan sletter du et memo

 1. Tryk eller klik for at vælge det memo, du vil slette.
 2. Tryk på papirkurvssymbolet. På Mac: Tryk på tasten Slet, eller vælg Rediger > Slet. Memoet er flyttet til mappen Slettet for nylig.

Memoer bliver liggende i mappen Slettet for nylig i 30 dage og slettes derefter permanent. Du kan gendanne et memo, hvis det stadig ligger i mappen Slettet for nylig:

 1. Tryk eller klik på Slettet for nylig i Memoer.
 2. Tryk eller klik på det memo, du vil gendanne.
 3. Tryk eller klik på Gendan, eller klik på Gendan optagelse.

 

1. Memoer er en indbygget app i macOS Mojave.

2. Du kan slå lokalitetsbaserede navngivning til eller fra i Indstillinger > Memoer. Vælg Memoer > Indstillinger på din Mac.

Udgivelsesdato: