Brug af Kort på din iPhone, iPad eller iPod touch

Brug Kort til at få vejvisning med trafikoplysninger i realtid, undersøge nye steder, dele din forventede ankomsttid, gemme dine yndlingslokaliteter og meget mere.

Sådan får du vejvisning

 1. Åbn Kort, og indtast din destination.
 2. Tryk på Vis vej, og vælg derefter Kør, Gå, Offentlig transport eller Bliv kørt.
 3. Vælg den ønskede rute. Kort viser den hurtigste rute øverst baseret på trafikforholdene.
 4. Tryk på Start. Tryk på "Tryk for at få oversigt" på banneret for at se en oversigt over din rute. Du kan også trykke på Del ankomst for at dele din lokalitet med andre.
 5. Afslut navigationen ved at trykke på Slut og derefter på Afslut rute. Du kan også sige "Stop navigation" til Siri, hvis du har slået håndfri brug til.

Når du begynder at bevæge dig, opdaterer Kort sin position, så du bedre kan finde vej. Du kan også bruge fingeren til at bevæge dig rundt på ruten for at se, om der er vejarbejde eller andre forhindringer længere fremme. Kort hjælper dig også ved at foreslå den vejbane, du bør køre i, så du ikke glemmer at dreje fra eller tage en frakørsel.

Hvis du vil undgå vejafgifter og motorveje, skal du gå til Indstillinger > Kort og trykke på Kørsel og navigation. Tryk på mærket for Vejafgifter eller Motorveje.

 


Sådan tilføjer du en omvej og justerer dine indstillinger

Skal du tanke op på din vej til middag? Sådan føjer du en omvej til din rute:

 1. Tryk på den grå linje grå linje til at åbne menu, mens du navigerer, for at åbne menuen.
 2. Vælg en mulighed, f.eks. Tankstationer. Kort viser dig en liste med steder i nærheden.
 3. Tryk på Start. Kort føjer omvejen til din oprindelige rute.
 4. Tryk på det blå banner øverst på skærmen for at fortsætte ruten.

Du kan få en detaljeret vejvisning ved at skubbe op på menuen, mens du navigerer, og trykke på Oplysninger. På samme menulinje kan du åbne en oversigt over din rute og ændre indstillinger for Stemme til navigation.

Hvis du har parret din enhed med Bluetooth i bilen, kan du administrere indstillingerne for Stemme til navigation. Læs mere om, hvordan du bruger Kort med Bluetooth.


Sådan deler du din forventede ankomsttid i Beskeder

Skal du dele din forventede ankomsttid med nogen? Nu kan du dele din lokalitet, rute og destination med personer på listen Kontakter. Sådan gør du:

 1. Tryk på den grå linje grå linje til at åbne menu, mens du navigerer, for at åbne menuen.
 2. Tryk på knappen Del ankomst knappen Del ankomst
 3. Vælg en af dine nyligt brugte kontakter, eller tryk på Kontakter for at vælge nogen på listen. Kort sender automatisk din forventede ankomsttid gennem Beskeder.


Sådan tilføjer eller fjerner du dine favoritter

Vil du gerne have hurtig adgang til dine hyppige lokaliteter? Hvad enten du vil have, at Kort husker dit hjem eller dit kontor, er det nemt at tilføje favoritter. Sådan gør du: 

 1. Åbn Kort, og vælg en lokalitet.
 2. Rul ned, og tryk på Føj til favoritter.

Sådan navngiver, deler eller fjerner du en favorit:

 1. Åbn Kort, og tryk på Se alle.
 2. Skub til venstre på favoritten, og tryk derefter på Del eller Fjern. Du kan også trykke på infoknappen infosymbolet ved siden af en favorit for at ændre mærket, dele din forventede ankomsttid og meget mere.


Sådan opretter du en Samling

Vil du holde styr på dine favoritrestauranter eller -parker? Du kan oprette en Samling, så du kan se hele listen på én gang. Sådan gør du:

 1. Åbn Kort, tryk på Ny samling, og angiv et navn.
 2. Vælg en lokalitet, og tryk på knappen Føj til .
 3. Vælg den samling, du vil føje den til. 

Du kan se en samling, du har oprettet, ved at åbne Kort og trykke på samlingens navn for at se listen over lokaliteter. Du kan oprette så mange samlinger, du vil, og føje så mange lokaliteter til en samling, du vil. Du kan også dele samlinger med venner og familie. Tryk på samlingen, rul ned, og tryk på delesymbolet 


Få advarsler om offentlig transport

Kort giver dig oplysninger om offentlig transport i realtid, f.eks. driftsafbrydelser, aflysninger eller driftsforstyrrelser. Du kan også føje offentlige transportlinjer, du bruger, til din samling Offentlige transportlinjer, så du kan se driftsforstyrrelser i realtid med visningen I dag.

Sådan føjer du en offentlig transportlinje til din samling Offentlige transportlinjer:

 1. Vælg en offentlig transportlinje i Kort, som du vil have advarsler om.
 2. Skub op på rejsekortet.
 3. Tryk på knappen Føj til
 4. Vælg derefter den samling, du vil føje den til, eller opret en ny samling.

Sådan markerer du afstanden mellem to lokaliteter

Du kan bruge markører til at markere din aktuelle lokalitet. Du kan også sætte en markør for at vise afstanden fra én lokalitet til en anden.

Sådan markerer du en lokalitet:

 1. Tryk på infoknappen  øverst til højre i Kort.
 2. Tryk derefter på Marker min lokalitet. Du kan også holde fingeren på et bestemt område for at markere lokaliteten.

Sådan får du vejvisning mellem to andre lokaliteter end din aktuelle lokalitet:

 1. Tryk på et symbol for et landmærke, eller sæt en markør.
 2. Tryk på Vis vej, og tryk derefter på Min lokalitet, og indtast et andet interessepunkt.
 3. Tryk på tekstbjælken, hvis du vil ændre dit startpunkt. Du kan også trykke på  for at bytte om på start- og slutpunkterne.
 4. Tryk på Rute. Du får vist den hurtigste rute i Kort.

Hvis du vil fjerne et mærke, skal du trykke på mærket, trykke på Rediger lokalitet og derefter trykke på Fjern mærke.

Sådan søger du efter steder i nærheden

Du kan bruge I nærheden til at søge efter ting, der er i nærheden af dig, f.eks. spisesteder og underholdning. Sådan finder du steder i nærheden:

 1. Åbn Kort.
 2. Tryk på søgelinjen for at få vist kategorier i dit område.
 3. Vælg en kategori og derefter en lokalitet.
 4. Tryk på Vis vej, når du har valgt en lokalitet.
 5. Tryk på Start.

Se, om I nærheden er tilgængeligt i dit område

Læs mere om, hvordan du sletter dine seneste destinationer og din søgehistorik fra Kort, og hvordan du redigerer dine vigtige lokaliteter.


Flere muligheder med Kort

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: