Om tastaturindstillingerne på din iPhone, iPad og iPod touch

Læs mere om, hvordan du kan bruge de indbyggede tastaturer på din enhed i enhver app. Du kan skifte mellem tastaturer, vælge muligheden for at skrive med en hånd, bruge tastaturer fra andre producenter og meget mere.

Skift tastaturindstillinger

Du kan ændre indstillingerne for det indbyggede tastatur på enheden eller tilføje sprog. Dette ændrer også den ordbog, der bruges til automatisk rettelse, antallet af bogstaver på tastaturet og tasternes placering. Tastatursproget afgør også sproget for den ordbog, der bruges til tekstforudsigelse.

Sådan justerer du tastaturindstillingerne:

 1. Åbn en app, der bruger tastaturet, f.eks. Beskeder eller Mail.
 2. Hold nede på  eller .
 3. Tryk på Tastaturindstillinger.
 4. Tilpas derefter indstillingerne.

Sådan tilføjer eller sletter du en app med tastatur fra en anden producent

Du kan installere apps med tastaturer fra andre producenter på samme måde, som du installerer apps på din enhed. Når du har installeret et nyt tastatur, skal du tilføje det, før det kan bruges. Følg disse trin:

 1. Gå til App Store, og find den ønskede tastaturapp.
 2. Tryk på Hent, og følg derefter vejledningen på skærmen for at installere.
 3. Indtast adgangskoden til dit Apple-id, eller brug Face ID eller Touch ID, hvis det understøttes af din enhed.
 4. Tilføj derefter det nye tastatur. Gå til Indstillinger > Generelt > Tastatur > Tastaturer > Tilføj nyt tastatur, og vælg den installerede app. Det kan være nødvendigt at give tastaturet tilladelse til fuld adgang for at bruge det.

Sådan sletter du et tastatur fra en anden producent:

 1. Gå til Indstillinger > Generelt, og tryk på Tastatur og derefter Tastaturer.
 2. Tryk på Rediger. 
 3. Tryk på , og tryk derefter på OK. 

Du kan også slette et tastatur ved at slette den tastaturapp, du har installeret fra App Store. Dette fjerner også tastaturet fra Indstillinger.

Skift til et andet tastatur

Når du bruger en app, kan du skifte til et andet tastatur, f.eks. et tastatur fra en anden producent eller på et andet sprog. Følg disse trin:

 1. Hold nede på  eller .
 2. Vælg det tastatur, du vil bruge. 

Sådan ændrer du tastaturernes rækkefølge:

 1. Gå til Indstillinger > Generelt > Tastatur, og tryk på Tastaturer.
 2. Tryk på Rediger.
 3. Hold fingeren på de tre vandrette linjer for at flytte tastaturet.
 4. Tryk på OK.

I følgende situationer er tastaturer fra andre producenter ikke tilgængelige:

 • Hvis producenten af den app, du bruger, ikke tillader tastaturer fra en anden producent.
 • Hvis du skriver i et sikkert tekstfelt, f.eks. en adgangskode, hvor de indtastede tegn vises som prikker i stedet for bogstaver og tegn.
 • Hvis du bruger et numerisk tastatur i stedet for et standardtastatur.

I stedet vises enhedens standardtastatur, indtil du er færdig med at skrive.

Sådan slår du muligheden for at skrive med en hånd til

Aktiver funktionen for at skrive med en hånd, så det bliver nemmere at skrive med en hånd på din iPhone. Sådan gør du:

 1. Hold nede på  eller .
 2. Tryk på symbolet for tastatur for at flytte tastaturet mod venstre. Tryk på symbolet for tastatur for at flytte tastaturet mod højre.
 3. Når du er færdig, skal du holde nede på  eller . Tryk derefter på symbolet for tastatur for at skifte tilbage til tastaturets normale indstilling.

Du kan også slå muligheden for at skrive med en hånd til i Indstillinger > Generelt > Tastaturer og trykke på Tastatur til en hånd. Du skal have en iPhone 6 eller en nyere model for at bruge tastaturet til en hånd. Denne funktion findes ikke på iPhone SE (1. generation) og iPod touch.

Hvis du har en iPhone 6 eller en nyere model, fungerer tastaturet til en hånd ikke, hvis du har indstillet din skærm til Zoomet i stedet for Standard. Hvis du har en iPhone 6 Plus eller en nyere model, fungerer tastaturet til en hånd, hvis din skærm er indstillet til Zoomet i stedet for Standard. Hvis du vil tilpasse dine skærmindstillinger, skal du gå til Indstillinger > Skærm & lysstyrke > Skærmzoom.

Sådan skifter du layout på dit fysiske tastatur

Du kan vælge mellem forskellige tastaturlayout for at få samme tasteplacering som på dit fysiske tastatur. Du kan også vælge at bruge et alternativt tastaturlayout, der ikke har samme tasteplacering som tasterne på dit fysiske tastatur.

Før du kan ændre dit fysiske tastatur, skal det parres med din iPhone, iPad eller iPod touch. Følg vejledningen til tastaturet for at gøre det synligt eller indstille det til pardannelse. Når du har parret det, skal du gå til Indstillinger > Generelt > Hardware-tastatur og derefter vælge et layout.

Læs mere om, hvordan du indstiller og bruger Bluetooth-tilbehør – f.eks. et tastatur – med din enhed.

Oplysninger om produkter, der ikke er produceret af Apple, eller uafhængige websteder, der ikke styres eller testes af Apple, leveres uden Apples anbefaling eller godkendelse. Apple påtager sig intet ansvar, hvad angår valg, ydeevne eller brug af websteder eller produkter fra andre producenter. Apple giver ingen erklæringer med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af websteder fra andre producenter. Kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: