Jak používat aplikaci Přeložit na vašem iPhonu

Aplikace Přeložit v systému iOS 14 usnadňuje překlady slov a frází a zpřístupňuje konverzace mezi jazyky na vašem iPhonu.

Aplikaci Přeložit můžete použít k překladu slov a frází až z 11 jazyků. Můžete také uložit překlady pro rychlý přístup, získat definice přeložených slov nebo si stáhnout jazyky, abyste je mohli používat i offline.

Jak překládat slova a fráze

  1. Otevřete aplikaci Přeložit.
  2. Vyberte dva jazyky.
  3. Klepněte na tlačítko Mikrofon , pak promluvte. Pokud váš iPhone není v Tichém režimu, překlad bude automaticky mluvit a zobrazí se pod původním textem. Pokud překlad automaticky nehovoří nebo si ho chcete znovu poslechnout, klepněte na tlačítko Přehrát .

Můžete také zadat slova a fráze, které chcete přeložit. Stačí klepnout na textové pole, zadat slovo nebo frázi a klepnout na „Enter“. Mezi dvěma jazyky můžete také přepínat klepnutím na kartu jazyka nad klávesnicí.

Chcete-li získat definici slova, klepněte na slovo v přeloženém textovém poli nebo klepněte na tlačítko Slovník . Překlad můžete také uložit na kartu Oblíbené, abyste k němu měli rychlý přístup, jakmile ho budete znovu potřebovat. Stačí klepnout na Oblíbené  pod překladem, abyste jej uložili.

Jak používat aplikaci Přeložit ke konverzaci

Když je zapnutá Autodetekce, aplikace Přeložit sama zjistí, kterým ze dvou vybraných jazyků se mluví, a přeloží promluvu do druhého jazyka. Aplikace automaticky překládá jazyk, který slyší, takže můžete nerušeně pokračovat v konverzaci.

Chcete-li s někým konverzovat: 

  1. Otevřete aplikaci Přeložit a vyberte dva preferované jazyky.
  2. Klepněte na tlačítko Mikrofon  a začněte mluvit. Když aplikace zjistí, že jste domluvili, přeloží to, co jste řekli, do jiného jazyka.
  3. Klepněte na tlačítko Mikrofon  a nechte druhou osobu promluvit. Aplikace sama zjistí, kdy tato osoba dohovoří, a přeloží danou promluvu do vašeho jazyka.

Pokud si chcete překlad znovu poslechnout, klepněte na tlačítko Přehrát .

Překlady můžete zvětšit, aby je ostatní mohli snáze číst. Stačí otočit iPhone na stranu a klepnout na tlačítko pro maximalizaci . Maximalizace obrazovky nebude fungovat, pokud máte zapnutý zámek orientace na výšku.

Jak stahovat jazyky pro použití offline

Chcete-li překládat bez připojení k internetu, můžete si do iPhonu stáhnout jazyky. Uděláte to takto:

  1. Otevřete aplikaci Přeložit a poté klepněte na jazykové pole nahoře. 
  2. Přejděte dolů, dokud neuvidíte Jazyky dostupné offline. 
  3. Klepněte na ikonu stahování vedle jazyka.
  4. Klepněte na Hotovo.

Když si stáhnete jazyk, který chcete používat offline, může na vašem iPhonu zabírat určité místo. Stažený jazyk můžete kdykoli odebrat. Opakujte kroky 1–2, poté přejeďte doleva přes jazyk a klepněte na Odstranit.

Datum zveřejnění: