QuickTake můžete použít k nahrávání videa při fotografování

Díky funkci QuickTake na iPhonu 11, iPhonu 11 Pro a iPhonu SE (2. generace) můžete zaznamenávat video při fotografování – bez přepínání režimů.

 

Pořízení videa podržením prstu na závěrce

Po otevření se aplikace Fotoaparát přepne na výchozí režim fotografování. Klepnutím na tlačítko spouště  pořiďte fotku. Klepnutím na šipku  upravíte možnosti jako blesk, Live Photos, samospoušť a další.

Video QuickTake pořídíte stisknutím a podržením tlačítka spouště.* Uvolněním tlačítka natáčení zastavíte.

Zablokování v režimu nahrávání přejetím doprava

Pokud chcete nahrávat video bez držení tlačítka závěrky, přetáhněte ho doprava a pak ho uvolněte. Po zablokování nahrávání videa zůstane tlačítko spouště napravo. Když na něj klepnete, pořídíte při nahrávání videa fotku. Jakmile budete připraveni ukončit nahrávání, klepněte na tlačítko nahrávání.

Zachycení sekvence fotek přejetím doleva

Pokud chcete pořídit sérii fotek, posuňte tlačítko spouště doleva a držte ho tam. Sérii ukončíte uvolněním tlačítka.

* Pokud chcete nahrávat videa s volitelným rozlišením, stereo zvukem a zvukovým zoomem, přepněte se do režimu Video.

Další informace

Datum zveřejnění: