QuickTake můžete použít k nahrávání videa při fotografování

S iOS 13 a novějším můžete použít QuickTake k pořizování videa při fotografování – i bez přepínání režimů.

QuickTake můžete použít na těchto zařízeních: iPhone XS, iPhone XR a novější.

 

Pořízení videa podržením prstu na závěrce

Po otevření se aplikace Fotoaparát přepne na výchozí režim fotografování. Klepnutím na tlačítko spouště  pořiďte fotku. Klepněte na šipku  a upravte volby jako blesk, Live Photo, Noční režim, samospoušť a další.

Video QuickTake pořídíte stisknutím a podržením tlačítka spouště .* Nahrávání ukončíte uvolněním tlačítka.

Na iPhonu XS, iPhonu XR a novějším s iOS 14 můžete podržením jednoho z tlačítek hlasitosti pořídit video QuickTake. Pokud máte zapnuté fotografování sekvence stisknutím tlačítka zvýšení hlasitosti, můžete pořídit video QuickTake stisknutím tlačítka snížení hlasitosti.

Zablokování v režimu nahrávání přejetím doprava

Pokud chcete nahrávat video bez držení tlačítka spouště , přetáhněte ho doprava a pak ho uvolněte. Po zablokování nahrávání videa zůstane tlačítko spouště napravo. Když na něj klepnete, pořídíte při nahrávání videa fotku. Jakmile budete připraveni ukončit nahrávání, klepněte na tlačítko nahrávání.

Zachycení sekvence fotek přejetím doleva

Pokud chcete pořídit sekvenci fotek, posuňte tlačítko spouště  doleva a držte ho tam. Sekvenci ukončíte uvolněním tlačítka.

Na iPhonu XS, iPhonu XR a novějším se systémem iOS 14 můžete pořizovat sekvenci snímků stisknutím tlačítka pro zvýšení hlasitosti. Stačí přejít do Nastavení > Fotoaparát a zapnout volbu Sekvence tlačítkem zesílení zvuku.

* Pokud chcete nahrávat videa s volitelným rozlišením, stereo zvukem a zvukovým zoomem, přepněte se do režimu Video.

Další informace

Datum zveřejnění: