Použití funkce Zabezpečené video HomeKitu

Přizpůsobte si nahrávání, oznamování, ukládání a sdílení videa pomocí funkce Zabezpečené video HomeKitu.

Co potřebujete

Streamování videa a ukládání videoklipů nevyžadují tarif úložiště na iCloudu. Pokud ale chcete nahrávat video, potřebujete 200GB tarif úložiště na iCloudu pro jednu kameru a 2TB tarif pro max. pět kamer.

Nastavení kamery

  1. Než začnete, možná budete muset nainstalovat iOS aplikaci od výrobce vaší kamery. O podrobnostech se informujte u výrobce kamery. 
  2. Přidejte kameru jako zařízení do aplikace Domácnost. Na zařízení uvidíte oznámení o přidání kamery. Nezapomeňte připojit kameru do stejné sítě, ke které je připojená i aplikace Domácnost, tato síť by měla být stabilní. Pokud dojde k odpojení od sítě během nahrávání, video se nemusí uložit. 
  3. Zvolte, kdy má kamera streamovat a nahrávat, kdo může video sledovat, proveďte nastavení kamery, určete místnost, ve které je kamera v aplikaci Domácnost umístěná, nebo přidejte kameru do Oblíbených. Tato nastavení můžete změnit i později. Nakonec klepněte na Hotovo. 

Když dosáhnete maximálního počtu kamer umožňujících nahrávání pro váš tarif úložiště na iCloudu, zobrazí se vám oznámení. 

Apple ID používané v aplikaci Domácnost vám povolí ve všech vašich domácnostech instalovat celkem pět kamer umožňujících nahrávání. Členové rodinného sdílení iCloudu sdílí toto omezení se všemi ostatními členy daného tarifu úložiště. Chcete-li nahrávat z více než pěti kamer, budete potřebovat jiné Apple ID s dalším tarifem úložiště na iCloudu.

Změna nastavení

Chcete-li upravit nastavení kamery, klepněte na iOS zařízení v aplikaci Domácnost na video a pak na Nastavení .

  • Po klepnutí na Oznámení můžete nastavit oznámení související s kamerou. Oznámení můžete zapnout nebo vypnout, nebo si je nechat zobrazovat při detekci určitého pohybu, když nikdo není doma a za dalších podmínek. Nastavení oznámení se může lišit podle výrobce kamery.

Změnit nastavení nahrávání a prohlížet si streamované video a uložené klipy můžete taky v aplikaci Domácnost na macOS 10.15.1.

Procházejte a sdílejte svá videa

Streamy a nahrávky si můžete v aplikaci Domácnost prohlížet na domovském panelu v části Oblíbené kamery, nebo na panelu místnosti, ve které je kamera umístěná. Členové vaší domácnosti si můžou video streamy prohlížet i v aplikaci Domácnost na Macu nebo na Apple Watch. Primární uživatel aplikace Domácnost může omezit, kteří uživatelé domácnosti budou mít přístup ke všem nahrávkám videa

Chcete-li se podívat na nahrané videoklipy, klepněte na iOS zařízení v aplikaci Domácnost na video z kamery. 

  • Nad videem uvidíte datum a čas videa, které právě sledujete. Pomocí kalendáře nad videem se můžete podívat na nahrávku z určitého dne. Můžete se podívat na posledních deset dnů nahrané historie uložené na iCloudu.
  • Pomocí časové osy dole na obrazovce můžete přehrávání pozastavit a obnovit, nebo se přetažením prstu doprava a doleva posouvat ve videu dopředu a dozadu. Když na časové ose uvidíte ikonu člověka, zvířete nebo auta, klepnutím na ikonu si můžete přehrát klip z okamžiku, kdy domácí centrum rozpoznalo pohyb. Roztažením dvou prstů na časové ose můžete zobrazení přiblížit a podívat se na záběry detailněji.
  • Chcete-li videoklip sdílet s jinými lidmi či aplikacemi nebo ho uložit do iCloudu nebo Fotek, klepněte na .
  • Klepnutím na  zobrazíte další zařízení umístěná v aplikaci Domácnost ve stejné místnosti jako kamera. 

Změnit nastavení nahrávání a prohlížet si streamované video a uložené klipy můžete taky v aplikaci Domácnost na macOS 10.15.1.

Datum zveřejnění: