Používání nálepek v iMessage na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Zpestřete své konverzace nálepkami pro iMessage.

App Store pro iMessage

Instalace sady nálepek

 1. Otevřete Zprávy a klepnutím na Sestavit zprávu rozepište novou zprávu. Nebo přejděte do existující konverzace.
 2. Na panelu aplikací klepněte na ikonu App Storu.
 3. Až najdete sadu nálepek, která se vám líbí, klepnutím na ikonu Získat nebo na ikonu ceny vedle aplikace ji nainstalujte.
 4. Zadejte heslo ke svému Apple ID, případně použijte Face ID* nebo Touch ID (pokud je máte zapnuté).
 5. Klepnutím na šedý proužek se vraťte k psaní zprávy.

* K používání Face ID potřebujete iPhone X nebo novější.

Přidání nálepky

Vložení nálepky do konverzace

 1. Otevřete Zprávy a klepnutím na Sestavit zprávu rozepište novou zprávu. Nebo přejděte do existující konverzace.
 2. Přejetím po panelu aplikací doleva nebo doprava najděte aplikaci, kterou chcete použít. 
 3. Pak klepnutím otevřete aplikaci, kterou chcete použít.

Pokud chcete vložit nálepku, podržte na ní prst a pak ji přetáhněte do bubliny se zprávou. Jakmile nálepku přidáte do zprávy, automaticky se odešle. Sevřením nebo rozevřením prstů můžete nálepku před odesláním zmenšit nebo zvětšit.

Když vám přijde zpráva s nálepkou z aplikace pro iMessage, kterou nemáte, můžete na nálepce podržet prst a klepnutím na Podrobné údaje o nálepce otevřít příslušnou aplikaci v App Storu.

Smazání nálepek

Smazání nálepek

 1. Otevřete Zprávy a klepnutím na Sestavit zprávu rozepište novou zprávu. Nebo přejděte do existující konverzace.
 2. Přejeďte přes panel aplikací doleva a klepněte na ikonu Více.
 3. Přejeďte přes aplikaci doleva a klepněte na Smazat.

Využívejte Zprávy naplno

Nálepky poslané jako MMS se posílají jako fotky.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: