Používání nálepek pro iMessage na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Zpestřete své konverzace nálepkami pro iMessage.

Instalace sady nálepek

  1. Otevřete aplikaci Zprávy a klepněte na .
  2. Klepněte na  a potom na Navštívit obchod.
  3. Až najdete sadu nálepek, která se vám líbí, klepnutím na  nebo na ikonu ceny vedle aplikace ji nainstalujte.
  4. Zadejte heslo ke svému Apple ID, případně použijte Touch ID nebo Face ID (pokud je máte nainstalované).
  5. Klepnutím na  se vraťte k psaní zprávy.

* K používání Face ID potřebujete iPhone X.

Vložení nálepky do konverzace

  1. Otevřete Zprávy. Klepněte na existující konverzaci, nebo na  a zadejte kontakt.
  2. Klepnutím na  otevřete panel aplikací.
  3. Přejetím po panelu aplikací doleva nebo doprava najděte aplikaci, kterou chcete použít. Pak ji klepnutím otevřete.

Pokud chcete vložit nálepku, podržte na ní prst a pak ji přetáhněte do bubliny se zprávou. Jakmile nálepku přidáte do zprávy, automaticky se odešle. Sevřením nebo rozevřením prstů můžete nálepku před odesláním zmenšit nebo zvětšit.

Když vám přijde zpráva z aplikace pro iMessage, kterou nemáte, můžete si ji stáhnout klepnutím na modrý název pod aplikací.

Využívejte Zprávy naplno

Nálepky poslané jako MMS se posílají jako fotky.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: