Nastavení iPhonu do režimu vibrací, zvonění nebo ztišení

Přepínač zvonění/ztišení najdete na levém boku iPhonu. Můžete jím ovládat, jaké mají z reproduktoru iPhonu vycházet zvuky.

Uvedení iPhonu do režimu zvonění/ztišení

Když je iPhone nastavený na zvonění, jeho reproduktory přehrávají vyzváněcí tóny, výstrahy a zvuky.

Když je iPhone ztišený, neuslyšíte zvonění nebo výstrahy, ale ostatní zvuky budou z reproduktorů vycházet a iPhone bude vibrovat.

Tato nastavení mají vliv jenom na reproduktor iPhonu. Pokud používáte sluchátka a iPhone je ztišený, ze sluchátek zvuky pořád uslyšíte.

Režim zvonění

Jestli chcete iPhone uvést do režimu zvonění, přepněte přepínač tak, aby nebyl vidět oranžový proužek. 

Režim ztišení

Jestli chcete iPhone uvést do režimu ztišení, přepněte přepínač tak, aby byl vidět oranžový proužek. 

 

Změna vyzvánění a vibrací

Na iPhonu 7 a novějším se nastavení zvonění a vibrací konfigurují na obrazovce Nastavení > Zvuky a haptika. Na starších modelech iPhonu přejděte do Nastavení > Zvuk.

Ve výchozím nastavení je hlasitost zvonění a výstrah stejná jako hlasitost přehrávání audia – a mění se spolu s ní. Pokud v ostatních aplikacích chcete hlasitost zvonění a výstrah ovládat samostatně, vypněte volbu Měnit tlačítky. Když volbu Měnit tlačítky vypnete, musíte hlasitost zvonění a výstrah nastavit ručně v Nastavení > Zvuky a haptika nebo Nastavení > Zvuk.

Na stejné obrazovce si můžete zvolit, jestli chcete, aby iPhone při nastavení do režimu zvonění nebo ztišení vibroval. Když obě nastavení vypnete, iPhone vibrovat nebude.
 

Změna zvuků a vibrací

Změna vyzvánění, zvuků a vibrací:

  1. Na iPhonu 7 a novějším přejděte do Nastavení > Zvuky a haptika. Na starších modelech iPhonu přejděte do Nastavení > Zvuk.
  2. Potom vyberte požadovanou volbu, například Vyzvánění nebo Nová pošta, a zvolte jiný zvuk.
  3. Pokud chcete upravit vibraci, klepněte na Vibrace a v seznamu zvolte požadované nastavení.

Vytvoření vlastní vibrace:

  1. Klepněte na Vytvořit novou vibraci.
  2. Klepáním na obrazovku vytvořte sekvenci a pak klepněte na Zastavit.
  3. Klepnutím na Přehrát si vibraci vyzkoušejte.
  4. Až budete mít hotovo, klepněte na Uložit a vibraci pojmenujte. Klepnutím na Záznam můžete vlastní vibraci vytvořit znova.
Datum zveřejnění: