Používání Diktování na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

K zadávání textu v aplikacích a funkcích, které používají klávesnici, můžete na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch použít diktování.

Na iPhonu 6s nebo novějším a iPadu se dá diktovat i bez připojení k internetu. Starší modely iPhonu a iPadu vyžadují připojení k internetu.1

Diktování textu

Když chcete zadat nějaký text, klepněte na tlačítko mikrofonu a začněte mluvit. Text se na obrazovce bude zobrazovat současně s tím, jak mluvíte. Chcete-li skončit, přestaňte mluvit a klepněte na tlačítko klávesnice .

Pokud si funkce diktování nebude jistá, jaké slovo jste vyslovili, uvidíte pod daným slovem modrou čáru, abyste mohli zkontrolovat, jestli je přepsané správně. Když na podtržené slovo klepnete, můžete ho výběrem správného pravopisu opravit. Pokud nějaké slovo chcete nahradit, dvakrát na něj klepněte, klepněte na tlačítko mikrofonu , vyslovte ho znova a klepněte na tlačítko klávesnice 

Když chcete nahradit celý úsek textu, vyberte ho, klepněte na tlačítko mikrofonu a namluvte ho znova. Další text přidáte tak, že klepnete na místo, kam ho chcete vložit, klepnete na tlačítko mikrofonu a znova začnete diktovat.

Chcete-li změnit jazyk použitý při diktování, dlouze stiskněte tlačítko mikrofonu a vyberte požadovaný jazyk.

Interpunkce a formátování

Interpunkci přidáte tak, že vyslovíte název požadovaného znaku. Například z „Ahoj Honzo čárka podívej se do mailu vykřičník“ se stane „Ahoj Honzo, podívej se do mailu!“

Tady je pár běžných příkazů, pomocí kterých můžete vkládat interpunkci a formátování:

  • Začátek uvozovek / konec uvozovek: začne nebo ukončí uvozovky
  • Nový odstavec: začne nový odstavec
  • Nový řádek: začne nový řádek
  • Velká písmena: napíše další slovo s velkým prvním písmenem
  • Zapnout velká písmena / vypnout velká písmena: bude psát každé slovo s velkým prvním písmenem
  • Smějící se smajlík: vloží :-)
  • Mračící se smajlík: vloží :-(
  • Mrkající smajlík: vloží ;-)
  1. Offline diktování není podporováno ve všech jazycích.
Datum zveřejnění: