Používání Diktování na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

Místo psaní textu na klávesnici můžete u spousty aplikací a funkcí, které využívají klávesnici iOS, používat Diktování.

Na iPhonu 6s nebo novějším a iPadu se dá diktovat i bez připojení k internetu. Starší modely iPhonu a iPadu vyžadují připojení k internetu.1

     

Diktování textu

Když chcete zadat nějaký text, klepněte na klávesnici na mikrofon a začněte mluvit. Text se na obrazovce bude zobrazovat současně s tím, jak mluvíte. Diktování ukončíte tak, že přestanete mluvit a klepnete na klávesnici na symbol klávesnice iPhonu.

Pokud si funkce diktování nebude jistá, jaké slovo jste vyslovili, uvidíte pod daným slovem modrou čáru, abyste mohli zkontrolovat, jestli je přepsané správně. Když na podtržené slovo klepnete, můžete ho výběrem správného pravopisu opravit. Pokud nějaké slovo chcete nahradit, dvakrát na něj klepněte, klepněte na mikrofon, vyslovte ho znova a klepněte na symbol klávesnice iPhonu

Když chcete nahradit celý úsek textu, vyberte ho, klepněte na mikrofon a namluvte ho znova. Další text přidáte tak, že klepnete na místo, kam ho chcete vložit, klepnete na mikrofon a znova začnete diktovat.

Interpunkce a formátování

Interpunkci přidáte tak, že vyslovíte název požadovaného znaku. Například z „Ahoj Honzo čárka podívej se do mailu vykřičník“ se stane „Ahoj Honzo, podívej se do mailu!“

Tady je pár běžných příkazů, pomocí kterých můžete vkládat interpunkci a formátování:

  • Začátek uvozovek/konec uvozovek: začne nebo ukončí uvozovky
  • Nový odstavec: začne nový odstavec
  • Nový řádek: začne nový řádek
  • Velká písmena: napíše další slovo s velkým prvním písmenem
  • Zapnout velká písmena/vypnout velká písmena: bude psát každé slovo s velkým prvním písmenem
  • Smějící se smajlík: vloží :-)
  • Mračící se smajlík: vloží :-(
  • Mrkající smajlík: vloží ;-)
  1. Offline diktování není podporováno ve všech jazycích.
Datum zveřejnění: