Ukládání zpráv grafického záznamníku na iPhonu

Zprávy grafického záznamníku můžete ukládat jako poznámky nebo hlasové záznamy a taky je můžete sdílet přes Zprávy, Mail nebo AirDrop.

Abyste mohli ukládat zprávy grafického záznamníku, potřebujete iOS 9 nebo novější a operátora, který grafický záznamník podporuje. Pokud si nejste jistí, jestli váš operátor grafický záznamník podporuje, informujte se přímo u něj.

Uložení zvukové zprávy záznamníku ve formě poznámky nebo hlasového záznamu

  1. Přejděte na Telefon > Záznamník.
  2. Klepněte na zprávu záznamníku, kterou chcete uložit, a potom klepněte na  .
  3. Zvolte Poznámky nebo Hlasové záznamy. Pak zprávu záznamníku uložte.

Sdílení zpráv záznamníku přes Zprávy, Mail nebo AirDrop

  1. Přejděte na Telefon > Záznamník.
  2. Klepněte na zprávu záznamníku, kterou chcete sdílet, a potom klepněte na  .
  3. Zvolte Zprávy, Mail nebo AirDrop.
  4. Napište a pošlete zprávu s připojenou hlasovou zprávou. Zprávu záznamníku můžete sdílet i tak, že klepnete na kontakt AirDropu.
Datum zveřejnění: