Ukládání a sdílení zpráv grafického záznamníku na iPhonu

Zprávy grafického záznamníku můžete ukládat jako poznámky nebo hlasové záznamy a taky je můžete sdílet přes Zprávy, Mail nebo AirDrop.

Pro ukládání zpráv grafického záznamníku je nutná podpora ze strany mobilního operátora. Pokud si nejste jistí, jestli váš operátor grafický záznamník podporuje, informujte se přímo u něj.

Jak uložit a sdílet hlasové zprávy

Hlasové zprávy můžete ukládat jako poznámky nebo hlasové záznamy. Taky je můžete sdílet prostřednictvím Zpráv, Mailu nebo AirDropu.

  1. Přejděte na Telefon > Záznamník.
  2. Klepněte na hlasovou zprávu, kterou chcete uložit, a potom na tlačítko sdílení .
  3. Zvolte Poznámky nebo Hlasové záznamy. Pak hlasovou zprávu uložte. Nebo zvolte Zprávy, Mail nebo AirDrop a napište a odešlete zprávu s přiloženou hlasovou zprávou. Hlasovou zprávu můžete sdílet i tak, že klepnete na kontakt AirDropu.

Datum zveřejnění: