Používání Map na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch

V Mapách můžete používat navigaci s informacemi o dopravě v reálném čase, objevovat nová místa, ukládat si oblíbená místa a dělat další věci.

Díky Mapám je hledání míst jednoduché, protože máte k dispozici podrobné informace a návrhy, které vycházejí z vašeho kalendáře a vašich pravidelných aktivit.

Přidání častých míst

Časté místo, třeba domov nebo práci, přidáte takhle:

 1. Otevřete Mapy a v pravém horním rohu klepněte na Mapy.
 2. Klepněte na Nahlásit problém.
 3. Klepnutím na Domov nebo Práce vyhledáte adresu. 
 4. Klepněte na Přidat místo nebo adresu a zadejte adresu, případně klepnutím vyberte nedávno navštívené místo. 
 5. Klepněte na Přidat. Až skončíte, klepněte na Zpět.

V závislosti na vašem operátorovi a mobilním datovém tarifu vám při používání Map můžou být účtovány poplatky za mobilní data.


Navigace

 1. Otevřete Mapy a zadejte do vyhledávacího pole svůj cíl.
 2. Klepněte na Trasa.
 3. Vyberte, jestli chcete jet autem, veřejnou dopravou, taxíkem nebo jít pěšky.
 4. Zvolte trasu, která vám vyhovuje. Mapy vám ukážou nejrychlejší trasu podle dopravní situace.
 5. Až se připravíte, klepněte na . Když v záhlaví klepnete na „Klepnutím zobrazíte přehled“, otevře se přehled trasy.
 6. Když budete chtít navigaci ukončit, klepněte v pravém dolním rohu na . Potom klepněte na Konec cesty. Jestli máte zapnuté hand-free, můžete říct Siri: „Stop navigating“ (Přestaň navigovat).

Až se dáte do pohybu, Mapy budou průběžně aktualizovat vaši polohu. Můžete se taky prstem posunout dopředu a podívat se, jestli na cestě nejsou nějaké překážky. A v iOS 11 a novějším díky Mapám neminete odbočku nebo sjezd, protože vám doporučí i pruh, ve kterém byste měli jet. Ukážou vám taky povolenou rychlost na silnici, po které právě jedete.

Pokud se chcete vyhnout poplatkům a dálnicím, přejděte do Nastavení > Mapy > Řízení a navigace. Pak klepněte na posuvníky u voleb Zpoplatněné úseky nebo Dálnice.


      

Používání karty Trasa

Na kartě Trasa uvidíte okolní místa, třeba čerpací stanice, restaurace a další.

Pokud chcete k trase přidat zajížďku, postupujte takhle:

 1. Když během navigace klepnete na , otevře se nabídka.
 2. Vyberte požadovanou možnost, třeba Čerpací stanice. Na mapě se ukáže seznam návrhů z okolí.
 3. Klepněte na . Mapy k vaší původní trase přidají zajížďku.
 4. Až budete připravení, klepnutím na modrý pruh v horní části obrazovky znova zapněte navigaci.

Pokud chcete zobrazit seznam všech odbočení, zapněte navigaci, vytáhněte nabídku nahoru a klepněte na Podrobnosti. Na stejném panelu s nabídkou se můžete podívat i na přehled cesty nebo nastavit hlas navigace.

Pokud máte s autem spárované Bluetooth zařízení, můžete si nastavit hlas navigace. Přečtěte si, jak Mapy používat s Bluetooth.


Přidání oblíbené linky hromadné dopravy

Linky hromadné dopravy si můžete přidávat do oblíbených. Aktuální informace se vám pak budou zobrazovat ve widgetu.

Linku hromadné dopravy si přidáte do oblíbených takhle:

 1. V Mapách klepněte na Mapy a zvolte Doprava.
 2. Přibližte zobrazení na dopravní linku. Potom klepněte na název nebo číslo linky nebo stanice. Někdy se u linky může zobrazovat i její symbol.
 3. Až se zobrazí karta Podrobnosti, sjeďte dolů a klepněte na Přidat do oblíbených.

Když potom zadáte cílové místo a klepnete na Trasa, zobrazí se vám, jaké další typy dopravy jsou k dispozici.


Zobrazení trasy mezi dvěma místy vyznačenými špendlíkem

Špendlíkem si můžete označit svou aktuální polohu. Anebo můžete zapíchnutím špendlíku měřit vzdálenost mezi dvěma místy.

Jak označit polohu:

 1. V pravém horním rohu Map klepněte na Mapy.
 2. Potom klepněte na Označit moji polohu. Polohu můžete označit i tak, že na požadovaném místě podržíte prst.

Zobrazení trasy mezi dvěma místy, z nichž žádné není vaše aktuální poloha:

 1. Klepněte na ikonu místa na mapě nebo na mapu umístěte špendlík.
 2. Klepněte na Navigovat, potom na Moje poloha a zadejte jiné místo.
 3. Klepněte do textového pole a změňte počáteční místo. Klepnutím na  prohodíte počáteční a koncové místo.
 4. Klepněte na Trasa. Mapy vám zobrazí nejrychlejší trasu.

Jestli chcete špendlík odebrat, klepněte na něj, klepněte na Upravit místo a potom na Odstranit značku.


Vyhledávání míst v okolí

Pomocí funkce V okolí můžete hledat místa poblíž vás, třeba restaurace nebo obchody.

Jak vyhledat okolní místa:

 1. Otevřete Mapy.
 2. Klepnutím do vyhledávacího pole zobrazte kategorie míst ve vaší oblasti.
 3. Vyberte kategorii a zvolte místo.
 4. Až vyberete místo, klepněte na Trasa.
 5. Klepněte na .

Podívejte se, jestli je funkce „V okolí“ dostupná ve vaší oblasti

Přečtěte si, jak z Map smazat nedávné cíle a historii hledání a jak upravit vaše důležitá místa.


      

Přidávání nebo odebrání oblíbených míst

Přidání místa do oblíbených:

 1. Vyberte místo.
 2. Sjeďte dolů a klepněte na Oblíbené .

Sdílení, úprava nebo odebrání oblíbeného místa:

 1. Klepněte do pole hledání.
 2. Sjeďte dolů a klepněte na Oblíbené.
 3. Přejeďte po oblíbeném místě prstem doleva a klepněte na Sdílet nebo Odstranit.


Využívejte Mapy naplno

 1. Navigace je k dispozici na iPhonu 4s nebo novějším, iPadu Pro, iPadu Air nebo novějším, iPadu 2 nebo novějším a iPadu mini nebo novějším s mobilním datovým připojením.
 2. Flyover je k dispozici na iPhonu 4s nebo novějším, iPadu Pro, iPadu Air nebo novějším, iPadu 2 nebo novějším, iPadu mini nebo novějším a iPodu touch (5. generace nebo novějším). Abyste mohli Flyover ovládat pohybem zařízení, potřebujete iPhone 6s nebo novější, iPad Pro nebo iPad (5. generace) s iOS 11. Za mobilní data mohou být účtovány poplatky.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: