Nastavení klávesnice na iPhonu, iPadu a iPodu touch

V každé aplikaci v iOS 11 a novějším se dají používat systémové klávesnice. Můžete taky přepínat na jiné klávesnice, zapnout si psaní jednou rukou, používat klávesnice jiných vývojářů a další věci.

klávesnice

Změna nastavení klávesnice

Můžete si změnit nastavení vestavěné systémové klávesnice nebo přidat další jazyky. Tím se změní i slovníky používané automatickými opravami, počet písmen na klávesnici a rozložení kláves. Jazyk klávesnice určuje i jazyk slovníku používaného pro prediktivní text.

Nastavení klávesnice změníte takto:

 1. Otevřete aplikaci, která používá klávesnici, třeba Zprávy nebo Mail.
 2. Podržte emotikon úsměvu nebo ikonu glóbu.
 3. Klepněte na Nastavení klávesnice.
 4. Pak si změňte nastavení.

Přidání nebo smazání aplikace klávesnice jiného vývojáře

Klávesnice jiných vývojářů si do zařízení můžete nainstalovat stejně jako jakékoli jiné aplikace. Až novou klávesnici nainstalujete, budete ji před používáním muset nejprve přidat. Postupujte takto:

 1. Přejděte do App Storu a vyhledejte požadovanou klávesnici.
 2. Klepněte na Stáhnout > Instalovat.
 3. Zadejte své heslo pro Apple ID nebo použijte Face ID nebo Touch ID, pokud to vaše zařízení umožňuje.
 4. Potom novou klávesnici přidejte. Přejděte do Nastavení > Obecné > Klávesnice > Klávesnice > Přidat novou klávesnici a vyberte aplikaci, kterou jste právě nainstalovali. Možná budete muset klávesnici povolit plný přístup, abyste ji mohli používat.

Smazání klávesnice od jiného vývojáře:

 1. Přejděte do Nastavení > Obecné > Klávesnice a klepněte na Klávesnice.
 2. Klepněte na Upravit. 
 3. Klepněte na ikonu smazání a pak na Hotovo. 

Klávesnici můžete smazat i tak, že smažete její doprovodnou aplikaci, kterou jste si nainstalovali z App Storu. Tím klávesnici smažete i z nabídky Nastavení.

Přepnutí na jinou klávesnici

Při používání aplikací můžete přepnout na jinou klávesnici (například na klávesnici od jiného vývojáře) nebo na jiný jazyk klávesnice. Postupujte takto:

 1. Podržte emotikon úsměvu nebo ikonu glóbu.
 2. Vyberte klávesnici, kterou chcete používat. 

Změna pořadí klávesnic:

 1. Přejděte do Nastavení > Obecné > Klávesnice a klepněte na Klávesnice.
 2. Klepněte na Upravit.
 3. Podržením tří svislých čárek můžete klávesnice přesouvat.
 4. Klepněte na Hotovo.

Někdy nejsou z jednoho z následujících důvodů klávesnice od jiných vývojářů dostupné:

 • Při používání aplikace, jejíž vývojář neumožňuje používání jiných klávesnic.
 • Při psaní do zabezpečeného textového pole (například pole Heslo), které napsané znaky nezobrazuje jako čísla a písmena, ale jako tečky.
 • Při používání numerické klávesnice místo té standardní.

Místo toho se vám zobrazí výchozí klávesnice, dokud nedopíšete.

Zapnutí psaní jednou rukou

Na iPhonu s iOS 11 a novějším si klávesnici můžete upravit tak, aby se vám snáz psalo jednou rukou. 

 1. Podržte emotikon úsměvu nebo ikonu glóbu.
 2. Klepnutím na ikona klávesnice posunete klávesnici doleva. Klepnutím na ikona klávesnice posunete klávesnici doprava.
 3. Až budete hotovi, podržte ikona úsměvu nebo ikona glóbu. Pak klepnutím na ikona klávesnice vraťte klávesnici do běžného nastavení.

Psaní jednou rukou se dá zapnout i v Nastaveních > Obecné > Klávesnice klepnutím na Klávesnice pro jednu ruku. K používání klávesnice pro jednu ruku potřebujete iPhone 6 nebo novější s iOS 11 nebo novějším. Funkce není dostupná na iPhonu SE a iPodu touch.

Na iPhonu 6 nebo novějším nebude klávesnice pro jednu ruku fungovat, když přepnete na zvětšené zobrazení namísto standardního. Pokud máte iPhone 6 Plus nebo novější, klávesnice pro jednu ruku bude fungovat i na displeji se zvětšeným zobrazením. Zvětšení displeje můžete upravit v Nastaveních > Zobrazení a jas > Nastavení displeje.

rozvržení klávesnice

Změna rozložení fyzické klávesnice

Uspořádání klávesnice si můžete vybrat tak, aby odpovídalo rozložení kláves na fyzické klávesnici. Kromě toho můžete použít i alternativní uspořádání klávesnice, které neodpovídá rozložení kláves na fyzické klávesnici.

Abyste mohli změnit fyzickou klávesnici, musíte ji spárovat s iPhonem, iPadem nebo iPodem touch. Podle instrukcí ke klávesnici ji přepněte do zjistitelného nebo párovacího režimu. Až ji spárujete, otevřete nabídku Nastavení > Obecné > Hardwarová klávesnice a vyberte rozložení.

Přečtěte si, jak na iOS zařízení nastavit a používat Bluetooth doplňky, jako jsou klávesnice.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: