Nastavení klávesnice na iPhonu, iPadu a iPodu touch

V každé aplikaci v iOS 11 se dají používat systémové klávesnice. Můžete taky přepínat na jiné klávesnice, zapnout si psaní jednou rukou, používat klávesnice jiných vývojářů a další věci.

        

Změna nastavení klávesnice

Můžete si změnit nastavení vestavěné systémové klávesnice nebo přidat další jazyky. Tím se změní i slovníky používané automatickými opravami, počet písmen na klávesnici a rozložení kláves. Jazyk klávesnice určuje i jazyk slovníku používaného pro prediktivní text.

Nastavení klávesnice změníte takto:

 1. Otevřete aplikaci, která používá klávesnici, třeba Zprávy nebo Mail.
 2. Podržte  nebo ikonu glóbu.
 3. Klepněte na Nastavení klávesnice.
 4. Pak si změňte nastavení.

Přidání klávesnice od jiného vývojáře

Klávesnice jiných vývojářů si do zařízení můžete nainstalovat stejně jako jakékoli jiné aplikace. Až novou klávesnici nainstalujete, budete ji před používáním muset nejprve přidat. Postupujte takto:

 1. Přejděte do App Storu a vyhledejte požadovanou klávesnici.
 2. Klepněte na Stáhnout > Instalovat.
 3. Zadejte heslo ke svému Apple ID nebo použijte Touch ID, pokud to vaše zařízení umožňuje.
 4. Potom novou klávesnici přidejte. Přejděte do Nastavení > Obecné > Klávesnice > Klávesnice > Přidat novou klávesnici a vyberte aplikaci, kterou jste právě nainstalovali.

Přepnutí na jinou klávesnici

Při používání aplikací můžete přepnout na jinou klávesnici (například na klávesnici od jiného vývojáře) nebo na jiný jazyk klávesnice. Postupujte takto:

 1. Podržte  nebo ikonu glóbu.
 2. Vyberte klávesnici, kterou chcete používat. 

Změna pořadí klávesnic:

 1. Přejděte do Nastavení > Obecné > Klávesnice > Klávesnice.
 2. Klepněte na Upravit.
 3. Podržením tří svislých čárek můžete klávesnice přesouvat.
 4. Klepněte na Hotovo.

Někdy nejsou z jednoho z následujících důvodů klávesnice od jiných vývojářů dostupné:

 • Při používání aplikace, jejíž vývojář neumožňuje používání jiných klávesnic.
 • Při psaní do zabezpečeného textového pole (například pole Heslo), které napsané znaky nezobrazuje jako čísla a písmena, ale jako tečky.
 • Při používání numerické klávesnice místo té standardní.

Místo toho se vám zobrazí výchozí klávesnice, dokud nedopíšete.

Smazání klávesnice od jiného vývojáře

 1. Přejděte do Nastavení > Obecné > Klávesnice > Klávesnice.
 2. Klepněte na Upravit. 
 3. Klepněte na ikonu smazání a pak na Hotovo. 

Klávesnici můžete smazat i tak, že smažete její doprovodnou aplikaci, kterou jste si nainstalovali z App Storu. Tím klávesnici smažete i z nabídky Nastavení.

Zapnutí psaní jednou rukou

Na iPhonu s iOS 11 si klávesnici můžete upravit tak, aby se vám snáz psalo jednou rukou. 

 1. Podržte  nebo ikonu glóbu.
 2. Klepnutím na  posunete klávesnici doleva. Klepnutím na  posunete klávesnici doprava.
 3. Až skončíte, podržte nebo ikonu glóbu. Pak klepnutím na  vraťte klávesnici do výchozího nastavení.

Jednoruční psaní se dá zapnout i v Nastaveních > Obecné > Klávesnice > Klávesnice pro jednu ruku. K používání klávesnice pro jednu ruku budete potřebovat iPhone 6 nebo novější s iOS 11. Funkce není dostupná na iPhonu SE a iPodu touch.

Na iPhonu 6 nebo novějším nebude klávesnice pro jednu ruku fungovat, když přepnete na zvětšené zobrazení místo standardního. Pokud máte iPhone 6 Plus, iPhone 7 Plus nebo iPhone 8 Plus, klávesnice pro jednu ruku bude fungovat i na displeji se zvětšeným zobrazením. Zvětšení displeje můžete upravit v Nastaveních > Zobrazení a jas > Nastavení displeje.

        

Změna rozložení fyzické klávesnice

Uspořádání klávesnice si můžete vybrat tak, aby odpovídalo rozložení kláves na fyzické klávesnici. Kromě toho můžete použít i alternativní uspořádání klávesnice, které neodpovídá rozložení kláves na fyzické klávesnici.

Abyste mohli změnit fyzickou klávesnici, musíte ji spárovat s iPhonem, iPadem nebo iPodem touch. Podle instrukcí ke klávesnici ji přepněte do zjistitelného nebo párovacího režimu. Až ji spárujete, otevřete nabídku Nastavení > Obecné > Hardwarová klávesnice a vyberte rozložení.

Přečtěte si, jak na iOS zařízení nastavit a používat Bluetooth doplňky, jako jsou klávesnice.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: