iPhone ו‑Apple Watch מציגים את מסכי הסנכרון שלהם.

השלבים הראשונים

תוכל/י להגדיר את ה‑Apple Watch ולהתחיל להשתמש בו תוך דקות ספורות.

ראה/י צעדים ראשונים

מסך ״אימון״ כשהאימון ״רכיבה על אופניים (בחוץ)״ מסומן.

להתחיל לזוז

Apple Watch יכול לעקוב אחר הפעילות והאימונים שלך, ולעודד אותך לקיים חיים פעילים יותר באמצעות תזכורות עדינות ותחרויות ידידותיות.

ראה/י שמור/י על כושר עם ה‑Apple Watch

המסך ״קצב לב גבוה״ מציג עדכון על כך שקצב הלב שלך עלה מעל 120 פע׳/דקה בזמן מנוחה במשך 10 דקות.

השגח/י על הבריאות שלך

Apple Watch יכול לסייע לך עקוב אחר מידע בריאותי חשוב, כולל המחזור שלך, קצב לב גבוה ונמוך וחריגות בקצב הלב. ניתן גם לבצע אק״ג כדי לבדוק את קצב הלב ולתעד אותו באמצעות היישום ״אק״ג״ שב-Apple Watch.

ראה/י עקוב/י אחר פרטי בריאות חשובים ב‑Apple Watch

שיחת הודעות. הכפתור ״יישום״ ושדה ההודעה נמצאים בחלק התחתון.

שמור/י על קשר

עם היישומים ״הודעות״, ״דואר״, ״טלפון״ ו״ווקי-טוקי״, קל לתקשר עם בני משפחה, חברים ועמיתים.

ראה/י שמור/י על קשר עם ה‑Apple Watch

לעיון במדריך למשתמש ב‑Apple Watch, אפשר ללחוץ על ״תוכן העניינים״ בראש העמוד או להזין מילה או משפט בשדה החיפוש. אפשר גם להוריד את המדריך (היכן שזמין).

להורדת המדריך: Apple Books

מועיל?
מגבלת תווים: 250
מגבלת התווים המרבית היא 250.
תודה על המשוב.