iPhone ו‑Apple Watch מציגים את מסכי הקישור שלהם.

השלבים הראשונים

תוכל/י להגדיר את ה‑Apple Watch ולהתחיל להשתמש בו תוך דקות ספורות.

צעדים ראשונים

מסך ״אימון״ עם האימון ״ריקוד״ מודגש.

להתחיל לזוז

Apple Watch יכול לעקוב אחר הפעילות והאימונים שלך, ולעודד אותך לקיים חיים פעילים יותר באמצעות תזכורות עדינות ותחרויות ידידותיות.

שמור/י על כושר עם ה‑Apple Watch

המסך ״קצב לב גבוה״ מציג עדכון על כך שקצב הלב שלך עלה מעל 120 פע׳/דקה בזמן מנוחה במשך 10 דקות.

השגח/י על הבריאות שלך

Apple Watch יכול לסייע לך עקוב אחר מידע בריאותי חשוב, כולל המחזור שלך, קצב לב גבוה ונמוך וחריגות בקצב הלב. ניתן גם לבצע אק״ג כדי לבדוק את קצב הלב ולתעד אותו באמצעות היישום ״אק״ג״ שב-Apple Watch.

עקוב/י אחר פרטי בריאות חשובים ב‑Apple Watch

עדכון על הודעה, עם צלמית ״הודעות״ משמאל למעלה וההודעה מתחת.

שמור/י על קשר

עם היישומים ״הודעות״, ״דואר״, ״טלפון״ ו״ווקי-טוקי״, קל לתקשר עם בני משפחה, חברים ועמיתים.

שמור/י על קשר עם ה‑Apple Watch

לעיון ב״המדריך למשתמש ב‑Apple Watch״, לחץ/י על ״תוכן העניינים״ בראש העמוד. להורדת המדריך למשתמש ב‑Apple Watch ביישום ״ספרים״, ניתן לבקר ב‑Apple Books.

אם דרושה לך עזרה נוספת, בקר/י באתר התמיכה של Apple Watch.

מועיל؟
מגבלת תווים: 250
מגבלת התווים המרבית היא 250.
תודה על המשוב.