iPhone ו-Apple Watch מציגים את מסכי הקישור שלהם.

השלבים הראשונים

תוכל/י להגדיר את ה-Apple Watch ולהתחיל להשתמש בו תוך דקות ספורות.

צעדים ראשונים

מסך ״אימון״ עם האימון ״ריצה בחוץ״ מודגש.

הזז/י אותו

Apple Watch יכול לעקוב אחר הפעילות והאימונים שלך, ולעודד אותך לקיים חיים פעילים יותר באמצעות תזכורות עדינות ותחרויות ידידותיות.

שמור/י על כושר עם ה‑Apple Watch

המסך ״קצב לב גבוה״ מציג עדכון שקצב הלב שלך עלה מעל 120 פע׳/דקה כשלא היית פעיל/ה במסך 10 דקות.

השגח/י על הבריאות שלך

Apple Watch יכול לעקוב אחר מידע בריאות חשוב, כולל המחזור שלך וקצבי לב גבוהים ונמוכים.

עקוב/י אחר פרטי בריאות חשובים ב-Apple Watch

Apple Watch, עם הודעה ביישום ״הודעות״.

שמור/י על קשר

עם היישומים ״הודעות״, ״דואר״, ״טלפון״ ו״ווקי-טוקי״, קל לתקשר עם בני משפחה, חברים ועמיתים.

שמור/י על קשר עם ה‑Apple Watch

לעיון ב״המדריך למשתמש ב-Apple Watch״, לחץ/י על ״תוכן העניינים״ בראש העמוד.

אם דרושה לך עזרה נוספת, בקר/י באתר התמיכה של Apple Watch.

מועיל؟
מגבלת תווים: 250
מגבלת התווים המרבית היא 250.
תודה על המשוב.