macOS High Sierra

Dikter beskeder og dokumenter

Når du har slået diktering til i vinduet Diktering i Tastatur i Systemindstillinger, kan du diktere tekst alle steder, hvor du kan skrive tekst. Et feedbackvindue måler lydstyrken på din tale og indeholder grundlæggende betjeningsmuligheder til diktering.

Feedbackvinduet til diktering sammen med dikteret tekst i et TextEdit-dokument.

Slå diktering til

 1. Vælg Apple > Systemindstillinger, klik på Tastatur, og klik derefter på Diktering.

  Åbn vinduet Diktering for mig

 2. Klik på Til. Hvis du bliver spurgt, skal du vælge Slå diktering til.

 3. Hvis du vil bruge Forbedret diktering, skal du vælge afkrydsningsfeltet.

  Når Forbedret diktering er slået til, kan du diktere tekst, når du er offline, og du kan desuden starte diktering vha. et nøgleordsudtryk til diktering. Du kan få flere oplysninger i Brug nøgleordsudtryk og menu til diktering.

  Hvis du ikke vil hente den software, der er nødvendig til brug af Forbedret diktering, kan du fravælge Forbedret diktering og bruger serverbaseret diktering. Med serverbaseret diktering sendes dine ord til Apples servere, hvor de analyseres vha. de nyeste sprogdata. Den endelige konverterede tekst vises, når du afslutter diktering som beskrevet under “Dikter tekst” nedenfor.

  Du kan få flere oplysninger ved at klikke på Om Diktering og anonymitet.

 4. Du dikterer på et andet sprog ved at klikke på lokalmenuen Sprog og derefter vælge dit sprog og din dialekt.

  • Tilføj et sprog, der ikke vises: Vælg Speciel eller Tilføj sprog, og vælg derefter de ønskede sprog. Hvis du bruger Forbedret diktering, hentes de valgte sprog.

  • Fjern et sprog: Klik på lokalmenuen Sprog, vælg Indstil, og fravælg derefter det sprog, du ikke vil bruge.

Dikter tekst

 1. Anbring indsætningsmærket på det sted, hvor den dikterede tekst skal vises.

 2. Tryk på tastaturgenvejen til diktering eller, hvis du har slået nøgleordsudtryk til diktering til, skal du sige udtrykket efterfulgt af “start diktering” som i “Computer, start diktering”.

  Du kan også vælge Rediger > Start diktering.

 3. Når feedbackvinduet til diktering viser et mikrofonsymbol med en pulserende indikator for lydstyrke, eller du hører den tone,s om signalerer, at Mac er klar til diktering, skal du diktere din tekst.

  Du indsætter et skilletegn, f.eks. et punktum eller komma, ved at sige navnet på skilletegnet. Du kan også udføre enkle formateringsopgaver. Du kan f.eks. sige “new line” (ny linje) eller “new paragraph” (nyt afsnit) for at indsætte tekst mellem linjer. Du kan se en liste med de kommandoer, du kan bruge, mens du dikterer, i Kommandoer til diktering af tekst.

  Hvis du bruger Forbedret diktering, kan du bruge tastaturet, musen, pegefeltet eller verbale kommandoer til at redigere, mens du dikterer. Hvis du ikke bruger Forbedret diktering og begynder at redigere, standser dikteringssessionen.

 4. Hvis du indstiller diktering til flere sprog og vil skifte sprog, mens du dikterer, skal du klikke på sproget i feedbackvinduet og vælge det ønskede sprog.

  Du finder oplysninger om indstilling af diktering til flere sprog i “Slå diktering til” ovenfor.

 5. Når du er færdig, skal du klikke på tastaturgenvejen til diktering eller klikke på OK i feedbackvinduet.

Tvetydig tekst er understreget med blåt. Hvis teksten er forkert, skal du klikke på den og vælge et alternativ. Du kan også skrive eller diktere den rigtige tekst.

Indstil en anden tastaturgenvej til diktering

Du skal som standard trykke to gange på Fn-tasten (Funktion) for at starte eller stoppe diktering. Hvis du vil, kan du vælge en anden tastaturgenvej til diktering.

 1. Vælg Apple > Systemindstillinger, klik på Tastatur, og klik derefter på Diktering.

  Åbn vinduet Diktering for mig

 2. Klik på lokalmenuen Genvej, og vælg derefter en anden genvej.

  Du opretter en genvej, der ikke er på listen, ved at vælge Speciel og derefter trykke på de taster, du vil bruge. Du kan f.eks. trykke på Alternativ-Z.

Vælg en anden mikrofon til diktering

Lokalmenuen under symbolet for mikrofonen i vinduet Diktering i Tastatur viser, hvilken enhed din Mac i øjeblikket lytter til.

 1. Vælg Apple > Systemindstillinger, klik på Tastatur, og klik derefter på Diktering.

  Åbn vinduet Diktering for mig

 2. Klik på lokalmenuen under mikrofonsymbolet, og vælg derefter den mikrofon, du vil bruge til diktering.

  Hvis du vælger Automatisk, lytter Mac til den enhed, der er størst sandsynlighed for, at du vil bruge til diktering.

Slå diktering fra

Hvis du bruger Forbedret diktering, kan du betjene din Mac ved at sige kommandoer. Du kan f.eks. sige kommander til at vælge tekst, til at rulle i et dokument eller til at trykke på Returtasten. Til mere avancerede opgaver som at skifte programmer, navigere i vinduer eller klikke på emner i menuer, dialoger eller vinduer kan du slå et sæt avancerede dikteringskommandoer til. Du kan også oprette dine egne kommandoer. Der er flere oplysninger i Betjen Mac og programmer vha. dikteringskommandoer og Klik på emner vha. en dikteringskommando.