macOS High Sierra

Vinduet Meddelelser

Brug Meddelelser i Systemindstillinger til at angive, hvornår du ikke vil forstyrres af meddelelser, og vælg indstillinger for, hvordan programmer viser meddelelser og hvordan de sorteres i Meddelelsescenter.

Du åbner indstillingerne ved at vælge Apple > Systemindstillinger og klikke på Meddelelser. Vælg Forstyr ikke eller et program til venstre, og se eller rediger indstillinger til højre.

Åbn Meddelelser for mig

Forstyr ikke

Stop meddelelser i det tidsinterval, du angiver, når skærmen er på vågeblus eller når skærmbilledet dubleres på fjernsyn og projektorer.

Vælg afkrydsningsfelter for at modtage meddelelser om telefonopkald, selv om Forstyr ikke er slået til.

Bemærk: Du kan hurtigt sætte meddelelser på pause ved at klikke på symbolet for Meddelelsescenter menulinjen, skubbe nedad og derefter slå Forstyr ikke til.

Advarselsformat til [program]

Vælg et format til programmets meddelelser:

  • Ingen: Meddelelser vises ikke på skærmen.

  • Bannere: Meddelelser vises på skærmen og forsvinder efter et stykke tid.

  • Advarsler: Meddelelser bliver på skærmen, indtil du lukker dem.

Vis meddelelser på låst skærm

Når du afbryder vågeblus på Mac, vises meddelelser, du har modtaget, mens vågeblus var slået til, i log ind-vinduet.

Vis beskedeksempel (kun tilgængelig til visse programmer, f.eks. Mail og Beskeder)

Vis et eksempel på en besked i beskedmeddelelser. Hvis du modtager en e-mail, vises f.eks. et eksempel på e-mailbeskeden i meddelelsen i Mail.

Hvis du vælger at vise meddelelser på den låste skærm, kan du vælge, hvornår eksemplet skal vises.

  • når låst op: Beskedeksempler vises kun, når du er logget ind på din brugerkonto.

  • altid: Beskedeksempler vises altid (også i log ind-vinduet).

Vis i Meddelelsescenter

Vis programmets seneste meddelelser i Meddelelsescenter. Meddelelser, der er ældre end syv dage, vises ikke.

Etiket på programsymbol

Lad programmet vise antallet af meddelelser på symbolet i Dock.

Afspil lyd ved meddelelser

Lad programmet afspille lyde, når der kommer meddelelser.

Sorteringsrækkefølge til Meddelelsescenter

Vælg, hvordan meddelelser skal sorteres i Meddelelsescenter:

  • Seneste: Meddelelser sorteres efter tid, så de senest modtagne vises øverst. Meddelelser, der er ældre end syv dage, vises ikke.

  • Seneste efter program: Meddelelser grupperes efter program, så programmet med den nyeste meddelelse vises øverst.

  • Manuelt efter program: Meddelelser grupperes efter program. Når denne indstilling vælges, vises programmerne i den samme rækkefølge som i vinduet Meddelelser. Du kan ændre programmernes rækkefølge på listen ved at trække dem op eller ned.