macOS High Sierra

Se på arkiver og mapper med funktionen Vis

Brug funktionen Vis til at se fotografier, arkiver eller en mappe uden at åbne emnerne. Du kan bruge funktionen Vis til emner i Findervinduer, på skrivebordet, i e-mails, beskeder og andre steder.

Et billede i vinduet Vis, med knapper til at se et eksempel på hele skærmen, åbne arkivet eller dele det.
 1. Vælg et eller flere emner, og tryk derefter på mellemrumstasten. Eller klik hårdt på et emne.

  Der åbnes et vindue til funktionen Vis. Hvis du valgte flere emner, vises det første emne.

 2. I vinduet Vis skal du gøre et af følgende:

  • Gør vinduet større manuelt: Træk dets hjørner.

  • Se emnet på fuld skærm: Klik på knappen Fuld skærm til venstre. Du vender tilbage til den forrige størrelse ved at klikke på knappen Afslut fuld skærm .

  • Se det næste eller forrige emne: Klik på pilene til venstre, eller tryk på venstre- og højrepil. På fuld skærm kan du klikke på Afspil for at se emnerne som et lysbilledshow.

  • Se emnerne som et indeksark: Klik på knappen Arkoversigt til venstre, eller tryk på Kommando-Retur.

  • Afspil videodelen af et Live Photo: Når du åbner et Live Photo i vinduet Vis, afspilles videodelen af fotografiet automatisk. Du ser det igen ved at klikke på Live Photo i nederste venstre hjørne af fotografiet.

  • Åbn emnet: Klik på Åbn i [program].

  • Del emnet: Klik på knappen Del til højre.

 3. Når du er færdig, skal du lukke vinduet Vis: Tryk på mellemrumstasten, klik hårdt igen, eller klik på lukkeknappen .