macOS High Sierra

Log ud, sæt på vågeblus, start igen og luk ned

Du kan logge ud eller sætte din Mac på vågeblus, hvis du regner med at bruge den senere. Du kan altid genstarte eller lukke din Mac ned.

Log ud

 • Vælg Apple > Log ud. Hvis du ikke ønsker, at de vinduer, der er åbne nu, skal åbnes, når du logger ind igen, skal du fravælge “Åbn vinduerne, når der logges ind igen”.

  Hvis din Mac er indstillet til flere brugere, kan andre brugere logge ind, når du er logget ud.

Vågeblus

Gør derefter et af følgende:

 • Vælg Apple > Vågeblus.

 • Tryk på, og hold afbryderknappen nede, indtil dialogen start igen, vågeblus eller luk ned vises, og klik derefter på Vågeblus, eller tryk på S.

 • Du sætter en bærbar Mac på vågeblus ved bare at slå skærmen ned.

Du afbryder vågeblus på Mac ved at trykke på mellemrumstasten, klikke med musen eller pegefeltet eller slå skærmen op.

Af hensyn til sikkerheden kan du indstille, at der skal bruges en adgangskode, efter vågeblus er afbrudt på Mac. Du kan måske låse din Mac op med dit Apple Watch eller bruge Touch ID i stedet for at skrive din adgangskode.

Start igen

Gør derefter et af følgende:

 • Vælg Apple > Start igen.

 • Tryk på, og hold afbryderknappen nede, indtil der vises indstillinger, og klik derefter på Start igen, eller tryk på R.

 • Hvis markøren fryser fast på skærmen, eller Mac ikke svarer, skal du trykke på og holde ctrl-Kommando nede og trykke på afbryderknappen for at gennemtvinge en genstart.

  Vigtigt: Hvis du gennemtvinger en genstart, kan ændringer, der ikke er arkiveret i åbne dokumenter, gå tabt.

Hvis du ikke ønsker, at de vinduer, der er åbne nu, skal åbnes, når du starter din Mac igen og logger ind, skal du fravælge “Åbn vinduerne, når der logges ind igen”.

Luk ned

Gør derefter et af følgende:

 • Vælg Apple > Luk ned.

  Hvis du ikke ønsker, at de vinduer, der er åbne nu, skal åbnes, når du starter din Mac igen og logger ind, skal du fravælge “Åbn vinduerne, når der logges ind igen”.

 • Tryk på, og hold afbryderknappen nede, indtil dialogen start igen, vågeblus eller luk ned vises, og klik derefter på Luk ned, eller tryk på Retur.

  Hvis du ikke ønsker, at de vinduer, der er åbne nu, skal åbnes, når du starter din Mac igen og logger ind, skal du fravælge “Åbn vinduerne, når der logges ind igen”.

 • Hvis Mac ikke lukker ned, skal du holde afbryderknappen nede i 6 sekunder for at tvinge computeren til at lukke ned.

  Vigtigt: Hvis du tvinger computeren til at lukke ned, kan ændringer, der ikke er arkiveret i åbne dokumenter, gå tabt.

Mac er helt lukket ned, når skærmen er sort. På nogle computere kan du lægge mærke til, at kontrollampen ikke lyser, og at der ikke høres støj fra ventilator eller drev.

Luk altid Mac ned, før du åbner kabinettet for at installere ekstra hukommelse eller andre enheder inden i computeren. Du skal muligvis også lukke ned, før du tilslutter eller fjerner visse eksterne enheder. Hvis du ikke er sikker på, hvad du skal gøre, skal du læse i den dokumentation, der fulgte med enheden.

Du behøver ikke lukke Mac ned, når du skal tilslutte eller afmontere kabler som f.eks. USB-, FireWire-, Thunderbolt-, telefon-, mikrofon-, hovedtelefon- eller Ethernet-kabler.

Vigtigt: Hvis du har en bærbar Mac, skal du vente på, at den lukker helt ned, før du slår skærmen ned. Hvis du slår skærmen ned, mens Mac er ved at lukke ned, lukkes den muligvis ikke korrekt ned, og det kan derfor tage længere tid at starte den, næste gang du tænder for den.