macOS High Sierra

Opret og fjern henvisninger

For at gøre det lettere at finde et arkiv, en mappe, et program eller en disk kan du oprette en henvisning til emnet og anbringe henvisningen på et sted, hvor den er let at finde. Når du åbner en henvisning, åbnes det originale emne.

Opret en henvisning

 • Vælg emnet, og vælg derefter Arkiv > Opret henvisning, eller tryk på Kommando-L.

  Du kan oprette lige så mange henvisninger til et emne, som du vil, og derefter trække dem til andre mapper eller til skrivebordet.

 • Tryk på Alternativ-Kommando, mens du trækker det originale emne til en anden mappe eller til skrivebordet for at oprette en henvisning og flytte den i et trin.

Føj en henvisning til indholdsoversigten i Finder eller til Dock

De emner, du ser i indholdsoversigten i Finder og Dock, er henvisninger. I indholdsoversigten er Dokumenter f.eks. en henvisning til mappen Dokumenter, som ligger i din hjemmemappe. Du kan føje dine egne henvisninger til indholdsoversigten og til Dock.

 • Føj en mappe, et program eller en henvisning til en disk til indholdsoversigten i Finder: Træk det originale emne til overskriften Favoritter.

 • Føj et arkiv, en mappe eller en henvisning til et program til Dock: Træk det originale emne til Dock.

  Træk arkiver og mapper til højre for skillelinjen i Dock, og programmer til venstre. Hvis du har flyttet Dock til siden af skrivebordet, skal du trække arkiver og mapper under skillelinjen og programmer over.

Fjern en henvisning fra indholdsoversigten i Finder eller fra Dock

 • Fjern en henvisning fra indholdsoversigten i Finder Træk emnet ud af indholdsoversigten i Finder, indtil du ser tegnet for Fjern .

 • Fjern en henvisning fra Dock: Træk emnet ud af Dock, indtil du ser Fjern.

  Hvis du fjerner et emne fra indholdsoversigten eller Dock, er det kun henvisningen, der fjernes. Det originale emne fjernes ikke fra Mac.

Find originalen til en henvisning

 • Vælg henvisningen, og vælg derefter Arkiv > Vis original, eller tryk på Kommando-R.