macOS High Sierra

Brug Touch Bar

Hvis din Mac har en Touch Bar, kan du bruge kendte bevægelser – f.eks. trykke eller skubbe med en eller flere fingre – direkte på Touch Bar til at justere indstillinger, bruge Siri, få adgang til funktionstaster og udføre opgaver i forskellige programmer.

Et tastatur med Touch Bar øverst; Touch ID findes i højre side af Touch Bar.

Touch Bar omfatter Touch ID, som du kan bruge til at låse Mac og visse emner, der er beskyttet med en adgangskode, op, købe ind på nettet med Apple Pay og foretage indkøb i iTunes Store, App Store og iBooks Store. I Brug Touch ID på din Mac kan du læse, hvordan du indstiller Touch ID.

Touch Bar i grundtræk

Med Control Strip i højre side af Touch Bar kan du justere almindelige indstillinger – som lysstyrke og lydstyrke – og stille spørgsmål til Siri. Du kan udvide den for at få adgang til flere indstillinger og funktioner. De andre knapper på Touch Bar afhænger af det program, du bruger, eller den opgave, du udfører.

Touch Bar med knapper, der skifter afhængigt af program eller opgave, til venstre og den formindskede Control Strip til højre.
 • Juster lysstyrken eller lydstyrken, eller spørg Siri: Tryk på knapperne på Control Strip. Du kan også justere lys- og lydstyrken ved at svirpe hurtigt til venstre eller højre på knapperne.

  Den formindskede Control Strip har knapper– fra venstre mod højre – til at udvide Control Strip, skrue op eller ned for skærmens lysstyrke og lydstyrken, slå lyden til eller fra og stille spørgsmål til Siri.
 • Udvid Control Strip: Tryk på knappen Udvid, eller tryk på tasten Fn på tastaturet (Hvis indstillingen “Tryk på Fn-tasten” i Tastatur er indstillet til at udvide Control Strip).

  Tryk på knapperne på den udvidede Control Strip for at få adgang til flere indstillinger og macOS-funktioner som Mission Control og Launchpad eller for at styre afspilning af video eller musik. Ved nogle indstillinger, f.eks. skærmens lysstyrke, kan du holde knappen nede for at ændre indstillingen.

  Knapper på den udvidede Control Strip omfatter – fra venstre mod højre – skærmens lysstyrke, Mission Control, Launchpad, tastaturets lysstyrke, afspilning af video eller musik og lydstyrke.

  Tryk på knappen Luk for at formindske Control Strip.

 • Brug andre knapper: Tryk på knapper for hurtigt at udføre opgaver i de programmer, du bruger. Hvert program er forskelligt – prøv det for at se, hvad du kan gøre. Her er et eksempel på udseendet af Touch Bar, når du vælger et arkiv i Finder:

  Touch Bar med særlige knapper til Finder, f.eks. knappen Del.

  Og sådan ser det ud, når du ser på et billede i programmet Fotos:

  Touch Bar med særlige knapper til Fotos, f.eks. knapperne Favoritter og Roter.

  I Indstil Touch Bar kan du læse, hvordan du føjer knapper til Touch Bar i nogle programmer.

 • Indsæt emoji i en sms: Tryk på knappen Emoji, og tryk derefter på den emoji, du vil bruge.

  Knappen Emoji på venstre halvdel af Touch Bar.

Indtastningsforslag

Når du skriver tekst, kan Touch Bar vise ord eller udtryk, som du måske vil bruge som det næste (de kaldes indtastningsforslag), så du kan spare tid.

 • Vis indtastningsforslag: Tryk på knappen Indtastningsforslag.

  Knappen Indtastningsforslag på højre halvdel af Touch Bar.
 • Brug indtastningsforslag: Tryk på et ord, et udtryk eller en emoji. Rettelser af stavefejl vises med blåt.

  Indtastningsforslag, der viser ord og emoji-symboler, og knappen til venstre, der skjuler indtastningsforslag.
 • Skjul indtastningsforslag: Tryk på knappen Luk på Touch Bar.

Hvis du ikke ser knappen Indtastningsforslag på Touch Bar, skal du vælge Oversigt > Indstil Touch Bar og derefter vælge “Vis indtastningsforslag”. Du kan også vælge Apple > Systemindstillinger, klikke på Tastatur, klikke på Tekst og derefter vælge “Indtastningsforslag fra Touch Bar”.

Åbn vinduet Tekst for mig

Farver

I programmer, hvor du kan ændre farven på tekst eller objekter, kan du bruge Touch Bar til at vælge en farve, en nuance eller en model (f.eks. RGB eller HSB).

Touch Bar, der viser knappen Farver blandt de programspecifikke knapper.
 • Vælg en farve: Hold fingeren på knappen Farver, og skub derefter fingeren til en farve.

  Touch Bar med farver, fra rød i venstre side til sort i højre side.
 • Vælg en nuance: Tryk på knappen Farver, hold fingeren på en farve, og skub derefter fingeren til en nuance.

 • Vælg en model: Tryk på knappen Farver, tryk på farvelisten i venstre side, og tryk derefter på en farvemodel. Tryk på Farveprøver for at bruge en farve, som du har arkiveret.

  Touch Bar, der viser farvemodellerne – fra venstre til højre – Enkelt, Gråtoner, RGB, CMYK og HSB. I højre side vises knappen Farveprøver.

  Brug mærkerne til en model til at ændre værdier for f.eks. nuance eller mætning. Du arkiverer ændringerne til Farveprøver ved at trykke på farven (der vises et +) og derefter trykke på farven igen (der vises et hak).

  Touch Bar, der viser mærker til nuance, mætning og lysstyrke til HSB-modellen. I venstre side ses knappen til visning af alle beskrivelser. I højre side ses knappen til at arkivere en speciel farve.
 • Skjul farverne eller farveværdierne: Tryk på knappen Luk på Touch Bar.

Funktionstaster

Mange genveje i macOS bruger funktionstaster (F1 til F12). Hvis du f.eks. har slået Dashboard til, kan du bruge F12 til at få vist Dashboard. Funktionstasterne findes på Touch Bar.

 • Brug funktionstasterne: Hold tasten Fn key på tastaturet nede (hvis indstillingen “Tryk på Fn-tasten” i Tastatur er indstillet til at vise funktionstaster), og tryk derefter på en funktionstast på Touch Bar.

  Funktionstaster på Touch Bar.

  Hvis en tastaturgenvej inkluderer en kombitast, f.eks. Alternativ eller Kommando, skal du trykke på og holde Fn-tasten nede samtidig med kombitasten. Hvis du f.eks. vil bruge ctrl-F3 til at flytte til Dock, skal du trykke på og holde Fn- og ctrl-tasterne nede samtidig og derefter trykke på F3 på Touch Bar.

Indstil Touch Bar

Til nogle programmer kan du indstille Touch Bar, så den indeholder knapper til de opgaver, du oftest udfører i programmet. Du kan også indstille, hvilke knapper der skal vises på Control Strip.

 1. Vælg Oversigt > Indstil Touch Bar i et program.

 2. Tilføj, flyt rundt på eller fjern knapper på Touch Bar.

  Tryk bare på Touch Bar for at skifte mellem at ændre knapper til det aktuelle program og Control Strip. (Du kan ikke tilpasse knapper til alle programmer.)

  • Tilføj knapper: Brug pegefeltet eller musen til at trække en knap fra skærmen til Touch Bar; knapper på Touch Bar vrikker en anelse.

  • Flyt rundt på knapper: Brug din finger på Touch Bar til at trække en knap.

  • Fjern knapper: Brug pegefeltet eller musen til at trække en knap fra Touch Bar til skærmen.

 3. Når du har gjort det, skal du klikke på OK på skærmen eller trykke på OK på Touch Bar.

Du kan også tilpasse Control Strip i Systemindstillinger. Vælg Apple > Systemindstillinger, klik på Tastatur, klik på Tastatur, og klik derefter på Indstil Control Strip.

Åbn Tastatur for mig

Vælg indstillinger til Touch Bar

Du kan vælge indstillinger, der ændrer indholdet af Touch Bar. I stedet for at vise programknapper og den skjulte Control Strip kan du f.eks. få Touch Bar til at vise den udvidede Control Strip eller bare programknapper. Du kan også ændre, hvad der sker, når du trykker på tasten Fn på tastaturet.

 1. Vælg Apple > Systemindstillinger, klik på Tastatur, og klik derefter på Tastatur.

  Åbn Tastatur for mig

 2. Vælg indstillinger.

  • Touch Bar viser: Klik på lokalmenuen, og vælg en handling (Betjeningsmuligheder til apps med Control Strip, Udvidet Control Strip eller Betjeningsmuligheder til apps).

  • Tryk på Fn-tasten for at: Klik på lokalmenuen, og vælg derefter en handling (Udvide Control Strip, Vise betjeningsmuligheder til programmer, Vise Control Strip eller Vise tasterne F1, F2 osv.).

   De tilgængelige indstillinger afhænger af, hvad du har indstillet under “Touch Bar viser”.

Hvis funktionstasterne (F1, F2 osv.) altid skal vises på Touch Bar for bestemte programmer, skal du vælge Apple > Systemindstillinger, klikke på Tastatur, klikke på Genveje og vælge Funktionstaster på listen til venstre og derefter tilføje programmerne til højre.

Åbn vinduet Genveje for mig