Een Apple Watch opnieuw opstarten

Lees hoe u de Apple Watch in- en uitschakelt, ook als deze niet reageert.

Apple Watch met de locatie van de zijknop en de schuifknop 'Zet uit'.

Een Apple Watch opnieuw opstarten

  1. Houd de zijknop ingedrukt tot u de schuifknop 'Zet uit' ziet.
  2. Versleep de schuifknop 'Zet uit'.
  3. Nadat de Watch is uitgeschakeld, houdt u de zijknop nogmaals ingedrukt totdat u het Apple logo ziet.

Verwijder de Apple Watch eerst uit de oplader als deze wordt opgeladen. U kunt de Watch niet opnieuw opstarten terwijl deze wordt opgeladen. 

 

Scherm met het Apple logo.

Een Apple Watch geforceerd opnieuw opstarten

Start de Apple Watch niet geforceerd opnieuw op tijdens het bijwerken van watchOS. Wanneer u het Apple logo en de voortgangsbalk ziet, doet u niets op de Apple Watch en laat u deze op de oplader totdat de update is voltooid.

U mag het apparaat alleen geforceerd opnieuw opstarten als laatste redmiddel en alleen als het niet reageert. Als u een Apple Watch geforceerd opnieuw wilt opstarten, houdt u de zijknop en de Digital Crown minstens tien seconden tegelijk ingedrukt. Zodra u het Apple logo ziet, kunt u ze weer loslaten.

Publicatiedatum: