Một iPhone và Apple Watch đang hiển thị các màn hình đồng bộ hóa của chúng.

Các bước đầu tiên

Bạn có thể thiết lập và bắt đầu sử dụng Apple Watch trong vài phút.

Xem Bắt đầu.

Màn hình Bài tập với bài tập Đạp xe ngoài trời được tô sáng.

Hãy di chuyển

Apple Watch có thể theo dõi hoạt động và bài tập của bạn, đồng thời khuyến khích bạn có một cuộc sống năng động hơn thông qua các lời nhắc nhẹ nhàng và các cuộc thi đấu hữu nghị.

Xem Giữ cơ thể cân đối với Apple Watch.

Màn hình Nhịp tim cao đang hiển thị một thông báo rằng nhịp tim của bạn đã tăng lên trên 120 BPM (nhịp/phút) trong khi bạn không hoạt động trong vòng 10 phút.

Theo dõi sức khỏe của bạn

Apple Watch có thể giúp bạn theo dõi các thông tin sức khỏe quan trọng, bao gồm chu kỳ kinh nguyệt, nhịp tim cao và thấp, cũng như sự bất thường trong nhịp tim. Bạn cũng có thể thực hiện bản ghi ECG để kiểm tra nhịp tim bằng ứng dụng ECG trên Apple Watch.

Xem Theo dõi thông tin sức khỏe quan trọng với Apple Watch.

Một cuộc hội thoại tin nhắn. Nút Ứng dụng và trường tin nhắn nằm ở dưới cùng.

Giữ liên lạc

Với các ứng dụng Tin nhắn, Mail, Điện thoại và Bộ đàm, bạn dễ dàng liên lạc với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp.

Xem Duy trì liên lạc bằng Apple Watch.

Để duyệt Hướng dẫn sử dụng Apple Watch, hãy bấm vào Bảng mục lục ở đầu trang hoặc nhập một từ hoặc cụm từ trong trường tìm kiếm. Bạn cũng có thể tải về bản hướng dẫn (khi có sẵn).

Tải về hướng dẫn này: Apple Books

Có ích?
Giới hạn ký tự: 250
Giới hạn tối đa là 250 ký tự.
Cảm ơn phản hồi của bạn.