Một iPhone và Apple Watch đang hiển thị các màn hình ghép đôi của chúng.

Các bước đầu tiên

Bạn có thể thiết lập và bắt đầu sử dụng Apple Watch trong vài phút.

Bắt đầu

Màn hình Bài tập với bài tập Chạy bộ ngoài trời được tô sáng.

Di chuyển

Apple Watch có thể theo dõi hoạt động và bài tập của bạn, đồng thời khuyến khích bạn có một cuộc sống năng động hơn thông qua các lời nhắc nhẹ nhàng và các cuộc thi đấu hữu nghị.

Giữ cơ thể cân đối với Apple Watch

Màn hình Nhịp tim cao đang hiển thị một thông báo rằng nhịp tim của bạn đã tăng lên trên 120 BPM (nhịp/phút) trong khi bạn không hoạt động trong vòng 10 phút.

Theo dõi sức khỏe của bạn

Apple Watch có thể giúp bạn theo dõi các thông tin sức khỏe quan trọng, bao gồm chu kỳ kinh nguyệt, nhịp tim cao và thấp.

Theo dõi thông tin sức khỏe quan trọng với Apple Watch

Apple Watch và một tin nhắn trong ứng dụng Tin nhắn.

Giữ liên lạc

Với các ứng dụng Tin nhắn, Mail, Điện thoại và Bộ đàm, bạn dễ dàng liên lạc với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp.

Duy trì liên lạc bằng Apple Watch

Để duyệt Hướng dẫn sử dụng Apple Watch, hãy bấm vào Bảng mục lục ở đầu trang.

Nếu bạn cần thêm trợ giúp, hãy truy cập trang web Hỗ trợ Apple Watch.

Có ích?
Giới hạn ký tự: 250
Giới hạn tối đa là 250 ký tự.
Cảm ơn phản hồi của bạn.