Ekrani Camera në modalitetin Photo, me modalitetet e tjera në të majtë dhe në të djathtë poshtë gjetësit të pamjes. Butonat për Flash, Night Mode, Camera Controls dhe Live Photo janë në krye të ekranit. Nën modalitetet e kamerës janë, nga e majta dhe të djathtë, butoni Photo and Video Viewer, butoni Take Picture dhe butoni Camera Chooser Back Facing.

Nxjerrja e fotografisë së shkëlqyer

Përdoreni iPhone për të shkrepur foto fantastike në çfarëdo rasti. Nga një foto e realizuar bukur në një portret cilësie profesionale - mund t'i shkrepni të gjitha përmes kamerës së iPhone tuaj.

Mësoni se si të nxirrni fotografi dhe video të mrekullueshme

Home Screen, që shfaq një sfond të personalizuar, miniaplikacionet e Maps dhe Calendar, si dhe ikona të aplikacioneve të tjera.

Personalizojeni

Personalizoni sfondin e Home Screen, shtoni miniaplikacione për të shikuar informacione të rëndësishme në çast, organizoni aplikacionet tuaja dhe më shumë.

Personalizimi i Home Screen në iPhone

Një telefonatë në grup me FaceTime me pesë pjesëmarrës, duke përfshirë personin që ka nisur telefonatën. Çdo pjesëmarrës shfaqet në një pllakëz të veçantë.

Qëndrimi në kontakt

Përdoreni iPhone për t'u lidhur me shokët dhe familjen në mënyra të reja.

Qëndrimi në lidhje me iPhone

Ekrani Summary në aplikacionin Health duke shfaqur momentet kryesore të hapave të kryera atë ditë. Teksti i veçuar thotë “Keni ecur mesatarisht 10 469 hapa në ditë gjatë 7 ditëve të fundit." Një grafik mbi tekstin e theksuar tregon 5094 hapa të bëra deri tani sot. Butoni Summary ndodhet majtas poshtë dhe butoni Browse ndodhet djathtas poshtë.

Ruajtja e formës fizike

iPhone mund t'ju ndihmojë të gjurmoni të dhënat për modelet e shëndetit dhe aktivitetit, të nisni një rutinë për orarin e gjumit dhe më shumë.

Monitorimi i shëndetit dhe mirëqenies suaj me iPhone

Për të eksploruar në Udhëzuesin e përdorimit të iPhone, kliko te Tabela e përmbajtjes në krye të faqes ose fut një fjalë ose shprehje në fushën e kërkimit. Mund dhe të shtoni shkarkim manuali nga Apple Books (atje ku ofrohet).

I dobishëm?
Kufiri i karaktereve: 250
Kufiri maksimal i karaktereve është 250.
Faleminderit për reagimin.