Fakturering och prenumerationer

Hantera din betalningsinformation

Visa registrerade betalningsmetoder, ändra ordningen för din betalningsmetod eller uppdatera dina faktureringsuppgifter.

Om din betalningsmetod nekas

Om du inte kan göra inköp i App Store eller iTunes Store lägger du till en ny betalningsmetod eller uppdaterar din betalningsinformation.

Bekräfta faktureringsdebiteringar

Läs om hur du visar din inköpshistorik och kontrollerar debiteringar som visas på din faktura från Apple.

Ställa in ditt barns enhet

Hjälp ditt barn att logga in på Apple-enheter med sitt Apple‑ID, skapa en enhetslösenkod och använda Familjedelning till att komma åt köpta appar och innehåll.

Kom åt köp på alla enheter

När du har loggat in med ditt Apple‑ID kan du hämta appar, musik och filmer som du har köpt tidigare igen.

Om betaltjänstdirektivet

I Europa kan du bli ombedd att autentisera köp eller ändringar i din faktureringsinformation hos din bank eller kortutfärdare.

Läs om fakturering i Europa

Få support

Vi kan hjälpa dig att hitta de bästa supportalternativen.

Supportappen

Få personlig tillgång till lösningar för dina Apple-produkter.