Fakturering och prenumerationer

Hitta svar på dina frågor angående köp, prenumerationer, betalningar och fakturering.

Ändra betalningsmetod

Visa registrerade betalningsmetoder, välj vilken betalningsmetod du föredrar att debitera först, eller uppdatera din faktureringsinformation.

Om betaltjänstdirektivet

I Europa kan du bli ombedd att autentisera köp eller ändringar i din faktureringsinformation hos din bank eller kortutfärdare.

Hålla kontot skyddat

Läs om hur du känner igen bedrägerier med skräppost och presentkort.