Kostnadsfri support

Vad är kostnadsfri support?

Kostnadsfri support för hårdvara omfattar telefonsupport för grundläggande inställning, installation, montering och anslutning. Det supportrelaterade materialet som medföljer din Apple-produkt innehåller mer information.

Kostnadsfri support för mjukvara omfattar telefonsupport för installation, programstart eller ominstallation (utom återskapande av data) när din hårdvarukonfiguration uppfyller de lägsta systemkraven för mjukvaran. Det supportrelaterade materialet som medföljer din Apple-produkt innehåller mer information.

Apples ettåriga begränsade garanti och AppleCare Plan gäller utöver eventuella rättigheter enligt konsumentköplagen. Mer information finns här.

Hur mycket kostnadsfri support får jag?

De flesta mjukvaru- och hårdvaruprodukterna från Apple omfattar ett obegränsat antal kostnadsfria supportfall under de 90 första dagarna du äger produkten eller längre om så föreskrivs i tillämpliga lagar. Vid köp av Apple Watch Edition ingår två års kostnadsfri support. Mer information finns i det supportrelaterade materialet som medföljer din Apple-produkt samt på sidan AppleCare-produkter.

Apples ettåriga begränsade garanti och AppleCare Plan gäller utöver eventuella rättigheter enligt konsumentköplagen. Mer information finns här.

Hur definierar Apple termen ”supportfall?”

Apple definierar ett supportfall som ett specifikt, enskilt problem som kan åtgärdas genom att isolera dess ursprung till en enda orsak. Apple fastställer efter eget gottfinnande vad som utgör ett supportfall. Ett supportfall anses löst när kunden får något av följande:

  • Information som löser problemet
  • Information om hämtning av mjukvara som löser problemet
  • Meddelande om att problemet orsakas av ett känt, ej löst problem eller ett kompatibilitetsproblem med den produkt som supportfallet gäller
  • Information som identifierar problemet som löst genom att uppgradera till en nyare utgåva av den produkt supportfallet gäller
  • Meddelande om att problemet har identifierats som ett problem med hårdvaruutrustningen 
  • Information som visar att problemet härstammar från en tredjepartsprodukt som inte stöds av Apple