Support för hjälpmedel

Inbyggda funktioner

Lägg till hjälpmedelsfunktionerna som du använder mest så att du sedan kommer åt dem snabbt med Hjälpmedelsgenväg.

VoiceOver

Med VoiceOver kan du höra vad som händer på skärmen och navigera med enkla gester. Lär dig att använda VoiceOver på din iPhone, iPad eller Mac.

Apples forum

Hitta svar, ställ frågor och få kontakt med andra Apple-användare.

Få support

Vi kan hjälpa dig att hitta de bästa supportalternativen.

Supportappen

Få personlig tillgång till lösningar för dina Apple-produkter.