Använda AssistiveTouch på iPhone, iPad och iPod touch

Du kan använda AssistiveTouch för att styra din enhet, få hjälp med gester, till exempel att nypa, svepa med flera fingrar eller 3D Touch, och till att använda Siri.

Slå på AssistiveTouch

När du slår på AssistiveTouch visas menyn för AssistiveTouch. Du kan dra den till någon kant av skärmen och sedan trycka på menyn för att öppna den. 

Du kan slå på AssistiveTouch på flera olika sätt:

 • Gå till Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > AssistiveTouch och slå sedan på AssistiveTouch.
 • Säg åt Siri att ”Slå på AssistiveTouch”. 
 • Gå till Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Hjälpmedelsgenväg och slå på AssistiveTouch. 

När hjälpmedelsgenvägen är aktiverad kan du slå på eller stänga av AssistiveTouch från vilken skärm som helst genom att klicka på sidoknappen tre gånger på din iPhone X eller senare. Om enheten har en hemknapp kan du trycka på hemknappen tre gånger. Du kan justera hastigheten för trippelklick på iPhone X eller senare genom att gå till Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Sidoknapp. Välj en klickhastighet genom att trycka på Förval, Långsam eller Långsammast. Om enheten har en hemknapp går du till Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Hemknapp och väljer en klickhastighet.

När du slår på AssistiveTouch visas menyn för AssistiveTouch. 

Du kan dra den till någon kant av skärmen. Öppna menyn genom att trycka på den. Stäng AssistiveTouch-menyn genom att trycka på den när den är öppen.


Använda AssistiveTouch för att styra enheten

Du kan använda AssistiveTouch för att hitta och justera vissa inställningar på din enhet, till exempel volym, skärmrotering, låsskärm med mera. Tryck på menyn för AssistiveTouch och tryck på inställningen du vill ändra.

Om enheten använder iOS 11 eller tidigare kan du använda AssistiveTouch för att stänga av den. Följ dessa steg för att stänga av enheten: 

 1. Öppna menyn för AssistiveTouch och tryck på Enhet.
 2. Håll ner Lås skärm tills ”dra för att stänga av” visas.

Du kan även använda AssistiveTouch för att komma åt hemskärmen. Öppna AssistiveTouch-menyn och tryck på Hem. Använd Siri genom att öppna menyn för AssistiveTouch och tryck på Siri. Siri visas endast på enheter med iOS 5 eller senare.

Visa dina notiser genom att öppna menyn för AssistiveTouch och trycka på Notiscenter. Gå till Kontrollcenter genom att öppna menyn för AssistiveTouch och trycka på Kontrollcenter. Här kan du till exempel slå på och stänga av Bluetooth, använda AirPlay och AirDrop och ta bilder.

Använda 3D Touch med AssistiveTouch

Om du har en iPhone 6s eller iPhone 6s Plus kan du använda 3D Touch med AssistiveTouch. 3D Touch ger kortkommandon för saker du gör ofta, som att skicka meddelanden, e-postmeddelanden och bilder. Du hittar 3D Touch genom att öppna menyn för AssistiveTouch och trycka på Anpassa.

Med 3D Touch ger ett tryck en smygtitt på innehållet du visar, till exempel ett meddelande. Ett andra tryck öppnar en helskärmsvy av innehållet.

Så här väljer du en 3D Touch-gest:

 1. Gå till Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > AssistiveTouch > Anpassa överordnad meny > Åtgärd för 3D Touch. 
 2. Välj åtgärden som du vill ska utföras när du använder 3D Touch på AssistiveTouch-symbolen.

Använda gester

På iPhone X och senare kan du använda gester för att navigera snabbt, göra flera saker samtidigt, justera inställningar och komma åt allt det som du använder oftast.

Svepa eller dra med flera fingrar:

 1. Öppna menyn för AssistiveTouch och tryck på Enhet > Mer > Gester. 
 2. Välj hur många fingrar som används för gesten som du vill göra.
 3. När cirklarna visas sveper eller drar du i den riktning som krävs för gesten.
 4. När du är klar trycker du på menyknappen.

Nypning:

 1. Öppna AssistiveTouch-menyn och tryck på Favoriter > Nyp.
 2. När nypcirklarna visas flyttar du dem i någon riktning på skärmen. 
 3. Dra cirklarna inåt eller utåt.
 4. När du är klar trycker du på menyknappen. 

Du kan skapa dina egna gester med någon av dessa metoder:

 • Öppna menyn för AssistiveTouch. Tryck på Anpassa och välj sedan en tom platshållare för gester   . 
 • Gå till Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > AssistiveTouch > Skapa ny gest. Följ sedan stegen på skärmen.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: