Så här använder du ett pekdon med AssistiveTouch på din iPhone, iPad eller iPod touch

Läs om hur du ansluter en kabelansluten mus, styrplatta eller Bluetooth-enhet och styr en pekare på skärmen på iPhone, iPad eller iPod touch.

Så här ansluter du pekaren

Anslut den kabelanslutna musen, styrplattan, enheten med ögonstyrning* eller Bluetooth-enheten med en Lightning- eller usb-C-port. Om du använder usb-A-enheter behöver du en adapter.

Ansluta en Bluetooth-enhet:

 1. Gå till Inställningar > Hjälpmedel och välj Touch.
 2. Välj AssistiveTouch > Enheter och sedan Bluetooth-enheter.
 3. Välj enheten i listan.

* Ögonstyrning stöds för närvarande endast på iPad.

En iPad med skärmen Inställningar och en muspekare som väljer John Appleseeds konto.

Så här använder du pekaren

Med pekaren kan du klicka på symboler på skärmen som du annars skulle trycka på eller använda den för att navigera i AssistiveTouch-menyn. Om du vill visa och gömma menyn med en inmatningsknapp går du till Inställningar > Hjälpmedel > Touch > AssistiveTouch och väljer sedan Visa alltid meny. 

Slå på AssistiveTouch när pekaren är ansluten. Du ser en grå, cirkelformad pekare och AssistiveTouch-knappen på skärmen. 

Justera färg, storlek eller tid för Autogöm på din iPad

 1. Gå till Inställningar > Hjälpmedel.
 2. Välj Pekstyrning.

Pekaren rör sig när du rör inmatningsenheten.

Justera färg, storlek eller tid för Autogöm på iPhone eller iPod touch

 1. Gå till Inställningar > Hjälpmedel och välj Touch.
 2. Välj AssistiveTouch och sedan Pekarstil.

Pekaren rör sig när du rör inmatningsenheten.

Justera acceleration för styrplatta eller mus

 1. Gå till Inställningar > Allmänt.
 2. Välj Styrplatta och mus.
 3. Justera accelerationen.

Ändra knapptilldelningarna

 1. Gå till Inställningar > Hjälpmedel och välj Touch.
 2. Välj AssistiveTouch > Enheter.
 3. Välj namnet på den enhet du använder.
 4. Markera knappen och använd sedan rullgardinsmenyn för att välja den åtgärd du föredrar för varje knapp.

Så här anpassar du inställningarna

Aktivera funktionen Lås dragning om du vill ställa in möjligheten att dra objekt utan att hålla in en knapp på inmatningsenheten. Då kan du hålla in inmatningsknappen tills objektet är redo att dras och därefter flytta det till en annan plats utan att behöva hålla in knappen. När du trycker igen släpps det låsta objektet från dragningen.

Om du använder Zoom med AssistiveTouch kan du ändra hur det inzoomade området svarar på pekarens plats genom att gå till Inställningar > Hjälpmedel > Zoom och välj sedan Zooma panorering. Du kan välja mellan följande alternativ när du aktiverar Zooma panorering:

 • Kontinuerlig: När du zoomar in rör sig skärmen kontinuerligt när du flyttar markören.
 • Centrerad: När du zoomar in rör sig bilden på skärmen när markören är i eller nära skärmens mitt.
 • Kanter: skärmbilder rör sig när de är inzoomade och markören når kanten. 

Med alternativet Fördröjningsstyrning kan du utföra åtgärder med pekaren utan att fysiskt trycka på några knappar. I fördröjningsstyrning kan du ställa in Tolerans för rörelse och hur lång tid som ska gå innan en urvalsåtgärd utförs. När Fördröjningsstyrning är aktiverat visas alltid skärmtangentbordet.

Så här styr du pekaren med ett tangentbord

Om du vill styra pekaren med ett tangentbord måste du aktivera funktionen Mustangenter. Gör så här:

 1. Gå till Inställningar > Hjälpmedel och välj Touch. 
 2. Välj AssistiveTouch och sedan Mustangenter.

Från den här skärmen kan du aktivera Mustangenter genom att trycka på alternativtangenten fem gånger. Du kan också bestämma hur pekaren ska röra sig när den styrs av tangenter på tangentbordet genom att välja inställningar för Fördröjning och Maxhastighet.

Om du vill skriva på skärmtangentbordet med mustangenter eller med pekaren när ett tangentbord är anslutet ska du aktivera Visa tangentbord på skärmen från Inställningar > Hjälpmedel > Touch > AssistiveTouch.

Publiceringsdatum: