Om Hjälpmedelsgenväg för iPhone, iPad och iPod touch

Läs om hur du lägger till VoiceOver, AssistiveTouch, Guidad åtkomst med mera i Kontrollcenter så du enkelt kommer åt dem. Och använder trippelklick för att snabbt komma åt de hjälpmedelsfunktioner du använder ofta.

Använd sidoknappen

Om du har en iPhone X eller senare har du en sidoknapp istället för en hemknapp. Gör så här:

 • Ställ in en Hjälpmedelsgenväg genom att gå till Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel >Hjälpmedelsgenväg. Välj sedan de funktioner som du använder mest.
 • Trippelklicka på sidoknappen för att använda en Hjälpmedelsgenväg.
 • Minska klickhastigheten på sidoknappen för dubbelklick eller trippelklick genom att gå till Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Hemknapp.

Använd hemknappen

 • Ställ in en Hjälpmedelsgenväg genom att gå till Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel >Hjälpmedelsgenväg. Välj sedan de funktioner som du använder mest.
 • Använd en Hjälpmedelsgenväg genom att trippelklicka på hemknappen.
 • Minska klickhastigheten på hemknappen för dubbelklick eller trippelklick genom att gå till Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Hemknapp.

Använda Kontrollcenter

 • Anpassa Kontrollcenter genom att gå till Inställningar > Kontrollcenter > Anpassa reglage och tryck sedan på hjälpmedelsfunktioner som Förstorare, Hörapparater, Pekhjälpmedel och Guidad åtkomst.
 • Aktivera en hjälpmedelsfunktion från Kontrollcenter genom att öppna Kontrollcenter och klicka på hjälpmedelsfunktionen.

Du kan även använda iTunes för att hantera hjälpmedelsfunktionerna på din enhet. Gör så här:

 1. Anslut iPhone, iPad eller iPod touch till vilken dator som helst som har iTunes installerat.
 2. Välj enheten i iTunes.
 3. Klicka på Konfigurera hjälpmedel från panelen Sammanfattning längst ned i avsnittet Alternativ.
 4. Välj funktionen som du vill använda och klicka på OK.

Läs mer om hjälpmedelsfunktioner och hur de används i avsnittet om hjälpmedel i användarhandboken för din iOS-enhet.

 

Publiceringsdatum: