Hjälpmedelsgenvägar på Mac

Hjälpmedelsgenvägar gör det enklare att styra en Mac-dator från ett tangentbord eller en hjälpmedelsenhet. Du kan även be Siri om hjälp med vissa hjälpmedelsfunktioner.

Hantera hjälpmedelsalternativ med tangentbordet och Siri

Du kan använda tangentbordsgenvägarna nedan för att hantera hjälpmedelsalternativ på Mac-datorn eller så kan du be Siri att utföra dessa åtgärder. Till exempel kan du be Siri att ”Slå på VoiceOver”.

Åtgärd Kortkommando
Visa hjälpmedelsalternativ Alternativ-Kommando-F5
eller tryck tre gånger på Touch ID (strömknappen) på modeller som har stöd för det1
Slå på eller stänga av VoiceOver2 Kommando-F5 eller Fn-Kommando-F5
eller håll ner Kommando och tryck tre gånger på Touch ID på modeller som har stöd för det1
Öppna VoiceOver-verktyg om VoiceOver är påslaget2 Kontroll-Alternativ-F8 eller Fn-Kontroll-Alternativ-F8
Slå på eller stänga av Zoom3 Alternativ-Kommando-8
Zooma in3 Alternativ-Kommando-Plustecken (+)
Zooma ut3 Alternativ-Kommando-Minustecken (-)
Stänga av eller slå på inställningen Invertera färger Kontroll-Alternativ-Kommando-8
Minska kontrast Kontroll-Alternativ-Kommando-Komma (,)
Öka kontrasten Kontroll-Alternativ-Kommando-Punkt (.)
  1. MacBook Pro (15 tum, sent 2016), MacBook Pro (13 tum, sent 2016, fyra Thunderbolt 3-portar)
  2. Om du vill använda VoiceOver och VoiceOver-verktyg, kan du behöva slå på Använd F1, F2 och så vidare som vanliga funktionstangenter i Tangentbordsinställningar. Du kan även behöva ange att VoiceOver ska ignorera nästa tangentbordstryck innan du kan använda några av de andra tangentbordsgenvägarna för Mac.
  3. Om du vill använda genvägar för zoom kan du behöva slå på Zooma med hjälp av kortkommandon i Hjälpmedelsinställningar.

Använda tangentbordet som en mus med Tangentbordstjänster

Tangentbordstjänster gör det möjligt för dig att använda ditt tangentbord som en mus och navigera och interagera med objekt på skärmen. Med Tangentbordstjänster använder du Tabb-tangenten och piltangenterna för att navigera till objekt på skärmen och mellanslag för att välja ett objekt.

Följ dessa steg för att aktivera Tangentbordstjänster:

  1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka sedan på Tangentbord.
  2. Klicka på Kortkommandon.
  3. Välj Endast textrutor och listor för att endast navigera till textrutor och listor på skärmen. Välj Alla kontroller för att aktivera Tangentbordstjänster och navigera till alla kontroller på skärmen.
Åtgärd Kortkommando
Växla mellan att navigera på alla kontroller på skärmen eller endast textrutor eller listor Kontroll-F7
Flytta till nästa kontroll Tabb
Flytta till föregående kontroll Skift-Tabb
Flytta till nästa kontroll när ett textfält markeras Kontroll-Tabb
Flytta fokus till föregående grupp av kontroller Kontroll-Skift-Tabb
Flytta till intilliggande objekt i en lista, tabbgrupp eller meny
Flytta reglage och justerare (uppåtpilen ökar värden, nedåtpilen minskar värden)
Piltangenter
Flytta till en kontroll som ligger intill textfältet Kontroll-Piltangenter
Välj det markerade menyobjektet Mellanslag
Klicka på standardknappen eller utför standardåtgärden Returtangent eller Enter
Klicka på knappen Avbryt eller stäng en meny utan att välja ett objekt Esc
Flytta fokus till föregående panel Kontroll-Skift-F6
Gå till statusmenyn i menyfältet Kontroll-F8
Aktivera nästa öppna fönster i det program som ligger överst Kommando-Accent (`)
Aktivera föregående öppna fönster i det program som ligger överst Skift-Kommando-Accent (`)
Flytta fokus till fönstrets utdragslåda Alternativ-Kommando-Accent (`)

Använda mustangenter till att flytta muspekaren

När mustangenter är aktiverade går det att flytta muspekaren med tangenterna på tangentbordet eller det numeriska tangentbordet.

Åtgärd Kortkommando
Flytta upp 8 eller 8 på det numeriska tangentbordet
Flytta ned K eller 2 på det numeriska tangentbordet
Flytta åt vänster U eller 4 på det numeriska tangentbordet
Flytta åt höger O eller 6 på det numeriska tangentbordet
Flytta diagonalt nedåt och till vänster J eller 1 på det numeriska tangentbordet
Flytta diagonalt nedåt och till höger L eller 3 på det numeriska tangentbordet
Flytta diagonalt uppåt och till vänster 7 eller 7 på det numeriska tangentbordet
Flytta diagonalt uppåt och till höger 9 eller 9 på det numeriska tangentbordet
Tryck på musknappen I eller 5 på det numeriska tangentbordet
Håll musknappen intryckt M eller 0 på det numeriska tangentbordet
Släpp musknappen . (punkt)

Läs mer

Publiceringsdatum: