Hjälpmedelsgenvägar på Mac

Kortkommandon för Hjälpmedel gör det enklare att styra en Mac från ett tangentbord eller en hjälpmedelsenhet. Du kan även be Siri om hjälp med vissa hjälpmedelsfunktioner.

Hantera hjälpmedelsalternativ med tangentbordet och Siri

Du kan använda följande tangentbordskommandon för att styra Hjälpmedelsalternativ, eller så kan du be Siri att utföra åtgärderna. Du kan till exempel be Siri att ”Slå på VoiceOver”.

Åtgärd Kortkommando
Visa hjälpmedelsalternativ Option-Command-F5
eller tryck tre gånger på Touch ID (på-knappen) på modeller med stöd för det1
Slå på eller stänga av VoiceOver2 Command-F5 eller Fn-Command-F5
eller håll nere Command och tryck tre gånger på Touch ID på modeller med stöd för det1
Öppna VoiceOver-verktyg när VoiceOver är påslaget2 Control-Option-F8 eller Fn-Control-Option-F8
Slå på eller stänga av Zoom3 Option-Command-8
Zooma in3 Option-Command-Plustecken (+)
Zooma ut3 Option-Command-Minustecken (-)
Invertera färger4 Control-Option-Command-8 
Minska kontrast Control-Option-Command-Kommatecken (,)
Öka kontrasten Control-Option-Command-Punkt (.)

1. MacBook Pro (15 tum, sent 2016), MacBook Pro (13 tum, sent 2016, fyra Thunderbolt 3-portar)

2. Om du vill använda VoiceOver och VoiceOver-verktyg, kan du behöva slå på Använd F1, F2 osv. som vanliga funktionstangenter i Tangentbordsinställningar. Du kan även behöva ange att VoiceOver ska ignorera nästa tangentbordstryckning innan du kan använda några av de andra kortkommandona på Mac.

3. Om du vill använda kortkommandon för zoom kan du behöva slå på Zooma med hjälp av kortkommandon i Hjälpmedelsinställningar.

4. Aktivera detta kortkommando genom att klicka på Apple-menyn  > Systeminställningar och sedan på Tangentbord. Välj fliken Kortkommandon och klicka på Hjälpmedel till vänster och sedan på Invertera färger till höger.


Använda tangentbordet som mus

Du kan använda tangentbordet som mus för att navigera och klicka på objekt på skärmen. Använd Tab-tangenten och piltangenterna för att navigera och mellanslag för att markera ett objekt.

  1. Välj Apple-menyn  > Systeminställningar och klicka sedan på Tangentbord.
  2. Klicka på Kortkommandon.
  3. Markera ”Använd tangentbordsnavigering till att flytta fokus mellan reglage” i nederkanten av inställningsfönstret. I macOS Mojave eller tidigare, kan detta alternativ visas som knappen Alla reglage.

 

Åtgärd Kortkommando
Växla mellan att navigera mellan alla reglage på skärmen eller endast mellan textrutor och listor Control-F7 eller Fn-Control-F7
Flytta till nästa reglage Tabb
Flytta till föregående reglage Shift-Tab
Flytta till nästa reglage när ett textfält markeras Control-Tab
Flytta fokus till föregående grupp av reglage Control-Shift-Tab
Flytta till intilliggande objekt i en lista, flikgrupp eller meny
Flytta reglage och justerare (uppåtpilen ökar värden, nedåtpilen minskar värden)
Piltangenter
Flytta till ett reglage som ligger intill textfältet Control-Piltangenter
Välj det markerade menyobjektet Mellanslag
Klicka på den förvalda knappen eller utför den förvalda åtgärden Retur eller Enter
Klicka på knappen Avbryt eller stäng en meny utan att välja ett objekt Esc
Flytta fokus till föregående panel Control-Shift-F6
Gå till statusmenyn i menyfältet Control-F8 eller Fn-Control-F8
Aktivera nästa öppna fönster i det program som ligger överst Command-Grav accent (`)
Aktivera föregående öppna fönster i det program som ligger överst Shift-Command-Grav accent (`)
Flytta fokus till fönstrets utdragslåda Option-Command-Grav accent (`)

 


Du kan använda dessa kortkommandon genom att trycka på Control-F2 eller Fn-Control-F2 för att flytta fokus till menyraden.

Åtgärd Kortkommando
Flytta från meny till meny Vänsterpil, högerpil
Öppna en markerad meny Gå tillbaka
Gå till menyobjekt i den valda menyn Uppåtpil, nedåtpil
Hoppa till ett menyobjekt i den valda menyn Ange menyobjektets namn
Välj det markerade menyobjektet Gå tillbaka

 


Använda mustangenter till att flytta muspekaren

När mustangenter är aktiverade går det att flytta muspekaren med tangenterna på tangentbordet eller det numeriska tangentbordet.

Åtgärd Kortkommando
Flytta upp 8 eller 8 på det numeriska tangentbordet
Flytta ned K eller 2 på det numeriska tangentbordet
Flytta åt vänster U eller 4 på det numeriska tangentbordet
Flytta åt höger O eller 6 på det numeriska tangentbordet
Flytta diagonalt nedåt och till vänster J eller 1 på det numeriska tangentbordet
Flytta diagonalt nedåt och till höger L eller 3 på det numeriska tangentbordet
Flytta diagonalt uppåt och till vänster 7 eller 7 på det numeriska tangentbordet
Flytta diagonalt uppåt och till höger 9 eller 9 på det numeriska tangentbordet
Tryck på musknappen I eller 5 på det numeriska tangentbordet
Håll musknappen intryckt M eller 0 på det numeriska tangentbordet
Släpp musknappen . (punkt)

 


Publiceringsdatum: