Få LED-blixtvarningar på din iPhone eller iPad Pro

LED-blixten på din iPhone eller iPad Pro kan blinka när enheten är låst och du får en notis. Det kan vara användbart om du inte vill missa en notis när enheten är låst och tyst.

Så här slår du på LED-blixt vid varningar

  1. Gå till Inställningar > Hjälpmedel och välj Ljud/bild.
  2. Slå på LED-blixt vid varningar.
  3. Slå på Blinka om ljud är av om du endast vill ha LED-blixt vid varningar när din iPhone eller iPad Pro* är tystad.

LED-blixt vid varningar fungerar endast när din enhet är låst.

* LED-blixt vid varningar är tillgängligt för iPad Pro-modeller som lanserats 2016 eller senare.

Publiceringsdatum: