Använd inställningarna för skärm och textstorlek på din iPhone, iPad och iPod touch

Med hjälpmedelsfunktionerna i iOS för bildskärmen kan du förstora texten, göra den fetstilt, öka kontrasten, använda färgfilter, använda Smart invertering, styra automatisk ljusstyrka och annat.

Slå på Invertera färger

Om du föredrar att visa objekt mot en mörk bakgrund kan du använda Invertera färger för att ändra hur innehåll visas på skärmen. 

Om du vill använda Invertera färger öppnar du appen Inställningar och trycker sedan på Hjälpmedel > Skärm och textstorlek.

Smart invertering

Smart invertering kastar om färgerna på skärmen, förutom för bilder, media och vissa appar som använder mörka färger.

Klassisk invertering

Klassisk invertering kastar om alla färger på skärmen.

Slå på Färgfilter

Om du är färgblind eller har andra synsvårigheter kan du använda Färgfilter som hjälper dig skilja på färger. Eftersom Färgfilter kan ändra hur bilder och filmer ser ut kan det vara bra att endast använda vid behov.

Öppna appen Inställningar och tryck sedan på Hjälpmedel > Skärm och textstorlek > Färgfilter. Du får se tre exempel på färgområden som hjälper dig att välja ett alternativ som passar dig. Svep till höger eller vänster på exemplen för att hitta det filter som passar dig bäst.

Det här exemplet visar, från vänster till höger, pennor i regnbågens alla färger från rött och gult till lila och brunt.

Det här exemplet visar tre kolumner med färgintensitet.

Det här exemplet visar vertikala linjer på en variabel färgbakgrund för färgdefekter. Välj det filter som visar hela linjen.

Välja ett filter

När du slår på Färgfilter kan du välja mellan fyra förvalda filter:

 • Gråskala
 • Rött/grönt för protanopi
 • Grönt/rött för deuteranopi
 • Blått/gult för tritanopi

Justera färgintensiteten

Du kan justera intensiteten för alla färgfilter om du vill anpassa dem till dina behov. Använd skjutreglaget Intensitet för att anpassa ett filter så att det blir mer eller mindre intensivt.

Justera Färgton

Om du är känslig för färger eller ljus trycker du på Färgton för att ändra nyansen på hela bildskärmen på din iPhone, iPad eller iPod touch. Använd skjutreglagen för att justera bildskärmens nyans och intensiteten i effekten.

Fler skärmhjälpmedel

Förutom att invertera färger och använda filter kan du även hitta följande hjälpmedel på skärmen Skärm och textstorlek:

 • Fet text: visar texten i enhetens användargränssnitt med fetstil.
 • Större text: tryck här och aktivera sedan Större hjälpmedelsstorlekar. Sedan kan du använda skjutreglaget för att justera önskad lässtorlek.
 • Knappformer: lägger till former i knappar, till exempel ett understreck under Tillbaka-knappar.
 • Av-/På-etiketter: lägger till Av-/På-etiketter i önskade skärmar.
 • Mindre genomskinlighet: förbättrar kontrasten genom att minska genomskinligheten och suddigheten i vissa bakgrunder.
 • Öka kontrast: ger bättre färgkontrast mellan förgrunds- och bakgrundsfärger i appar.
 • Differentiera utan färg: ersätter objekt i användargränssnittet som enbart förlitar sig på färg för att förmedla information.
 • Minska vitpunkt: minskar intensiteten i ljusa färger.

Begränsa bildhastighet

Om du har en iPad Pro (10,5 tum) eller 12,9-tums iPad Pro (2:a generationen) kan du ställa in maximal bildhastighet på bildskärmen till 60 bildrutor per sekund. Öppna appen Inställningar. Tryck på Hjälpmedel > Rörelse och sedan på Begränsa bildhastighet.

Aktivera funktioner med Hjälpmedelsgenväg eller Kontrollcenter

Invertera färger och Färgfilter kan snabbt aktiveras eller inaktiveras med Hjälpmedelsgenväg. Se hur du använder Hjälpmedelsgenväg.

Publiceringsdatum: