Apple-reparation

Vi är här för att hjälpa dig. Apple-certifierade reparationer utförs av tillförlitliga experter som använder äkta delar från Apple. Endast Apple-certifierade reparationer stöds av Apple. Oavsett vilket alternativ du väljer kommer din produkt att fungera precis som den ska när du får tillbaka den.

Du kan kontrollera om en leverantör är ett oberoende serviceställe eller en auktoriserad Apple-servicepartner. Oberoende serviceställen har tillgång till äkta delar och reparationsresurser från Apple. Oberoende serviceställen utför inte reparationer som täcks av Apples garanti eller AppleCare-planer* men kan erbjuda en egen reparationsgaranti.

* Såvida inte detta krävs enligt lag stöder Apple inte reparationer som utförs av oberoende serviceställen. Eventuella skador på din enhet som orsakas av en icke-auktoriserad Apple-reparationsleverantör täcks inte av Apples begränsade garanti eller AppleCare-planer.