Hjälp ditt barn att konfigurera en iPhone, iPad eller iPod touch

Konfigurera ditt barns iPhone, iPad eller iPod touch så att de bland annat kan delta i Familjedelning och hålla sin enhet säker. Du kan också anpassa enhetens inställningar så att du kan kontrollera vilka funktioner de använder.

iPhone som visar spel

När du skaffar en ny iPhone, iPad eller iPod touch till ditt barn kan du ställa in den med Touch ID, ett Apple-ID, Familjedelning, Hitta min iPhone, Hitta mina vänner och begränsningar. Även om du redan har konfigurerat enheten så kan du kontrollera inställningarna och konfigurera funktioner som Familjedelning. Se tipsen nedan. 

Ställa in Touch ID och en lösenkod

Ställ in Touch ID så att du kan låsa upp enheten genom en fingerrörelse. Du kan registrera upp till fem fingeravtryck, så lägg till ditt barns och ditt eget. 

Du kan också ställa in en sexsiffrig lösenkod för att skydda deras data. Tryck på Lösenkodsalternativ om du vill använda en fyrsiffrig lösenkod eller en anpassad kod. Påminn ditt barn att inte dela lösenkoden med andra.

Kontrollera ditt barns Apple-ID

Ett Apple-ID är det konto som du använder för att få åtkomst till Apples tjänster, till exempel App Store, iTunes, Apple Music, iCloud, iMessage, FaceTime med mera. Alla bör ha ett eget Apple-ID så se till att ditt barn loggar in med sitt Apple-ID. Dela inte ditt Apple-ID med ditt barn. Om ditt barn använder ditt Apple-ID kan du få problem med att ni får varandras iMessage-meddelanden. Lär dig hur du ser till att alla i familjen använder sitt eget Apple-ID.

Gå sedan till barnets kontosida för Apple-ID:t och kontrollera att informationen är korrekt. Kontrollera deras födelsedag, eftersom det behöver vara korrekt för funktioner som till exempel Familjedelning.

Ställa in Familjedelning

Med Familjedelning kan ni dela varandras köp i iTunes, Apple Books och App Store, en familjeprenumeration i Apple Music, iCloud-lagring och mycket mer, utan att dela ett konto. Och när du aktiverar inköpsdelning så debiteras ditt konto vid inköp från din familj.

Du kan också aktivera Be om köp för ditt barn. När de genomför ett köp skickas ett meddelande till dig, familjesamordnaren, så att du kan kontrollera köpet och godkänna eller avvisa det direkt från din enhet. Det gäller både för köp och kostnadsfria hämtningar.

Slå på Hitta min iPhone
Hitta min iPhone skyddar ditt barns enhet och hjälper dig om den tappas bort eller blir stulen. Du behöver bara logga in på iCloud.com eller Hitta min iPhone med deras Apple-ID för att visa den saknade enheten.

Med Familjedelning kan alla familjemedlemmar hjälpa till hitta en annan familjemedlems enhet.

Lär dig hur du ställer in Hitta min iPhone.
 

Ställa in Hitta mina vänner
Med Hitta mina vänner kan du hitta dina familjemedlemmar från din iPhone, iPad, iPod touch eller iCloud.com. Öppna appen, lägg till ditt barn som en vän och be barnet acceptera inbjudan.

Med Familjedelning kan familjemedlemmar automatiskt dela sin plats med varandra.

Lär dig hur du ställer in Hitta mina vänner.
 

Ställ in Begränsningar för innehåll och integritet för ditt barn

Med Skärmtid på iOS 12 kan du använda Begränsningar för innehåll och integritet för att blockera eller begränsa specifika appar och funktioner på ditt barns iPhone. Du behöver bara gå till Inställningar > Skärmtid > Fortsätt och sedan välja Det här är min iPhone eller Det här är mitt barns iPhone.

Om det är ditt barns enhet kan du ställa in inställningar direkt på barnets enhet. Du kan också använda Familjedelning om du vill ställa in barnets enhet från din egen iPhone eller iPad. Efter att du har ställt in barnets enhet kan du också använda Familjedelning för att visa rapporter och justera inställningarna när du vill, direkt från din egen enhet.

Med Skärmtid kan du också skapa en dedikerad lösenkod för att skydda inställningarna, så att det bara är du som kan utöka tiden eller göra ändringar.

Använd en lösenkod som skiljer sig från den du använder för att låsa upp enheten. Om du inte kan minnas en lösenkod för begränsningar som du angett i en tidigare version av iOS eller om du har glömt lösenkoden för Skärmtid måste du radera enheten och sedan ställa in den som en ny enhet för att ta bort lösenkoden. Det går inte att ta bort lösenkoden genom att återskapa enheten från en säkerhetskopia.

Publiceringsdatum: