macOS High Sierra

Vinduet Zoom

Brug vinduet Zoom i Tilgængelighed i Systemindstillinger til at gøre hele skærmen større eller forstørre området ved markøren.

Du åbner vinduet ved at vælge Apple > Systemindstillinger, klikke på Tilgængelighed og derefter klikke på Zoom.

Åbn vinduet Zoom for mig

Brug tastaturgenveje til at zoome

Brug de viste genveje til at zoome ind og ud. Du zoomer f.eks. ind ved at trykke på Alternativ-Kommando-lighedstegn.

Brug rullebevægelse med kombitaster til at zoome

Hold den valgte kombitast nede, mens du ruller med pegefeltet eller rulleknappen på musen.

Med standardindstillinger af pegefeltet kan du f.eks. trykke på og holde ctrl-tasten nede og trække to fingre op (for at zoome ind) eller ned (for at zoome ud).

Udglat billeder

Får det zoomede skærmbillede til at se udglattet ud.

Zoom følger tastaturfokus

Forstør området med tastaturfokus.

Slå zoom på Touch Bar til

Hvis din Mac har en Touch Bar, kan du få vist en større version af den på skærmen. Du kan finde flere oplysninger i Zoom ind på Touch Bar.

Læs emner under musen op

Få din Mac til at identificere emner under markøren, enten konstant eller kun, når du zoomer.

Du kan indstille, om din Mac skal vente i kort eller lang tid, før den læser op.

Zoomformat

Zoom ind på hele skærmen (Fuld skærm) eller kun på området omkring markøren (Billede i billede).

Indstillinger

Vælg indstillinger til zoom på fuld skærm eller billede i billede.

Du kan hurtigt slå Zoom til eller fra ved hjælp af genvejspanelet Tilgængelighedsindstillinger ved at trykke på Alternativ-Kommando-F5 (eller hurtigt trykke tre gange på Touch ID, hvis din Mac har en Touch Bar).

Du kan slå tastaturgenveje til for nogle zoomindstillinger under Tilgængelighed i vinduet Genveje i Tastatur. Du åbner vinduet ved at vælge Apple > Systemindstillinger, klikke på Tastatur og derefter klikke på Genveje.

Åbn vinduet Genveje for mig