Säkerhetsfunktioner i iPhone och Apple Watch

Läs om att använda din iPhone och Apple Watch för att få hjälp i en nödsituation.

Ringa ett nödsamtal

Så här använder du Kraschdetektering på iPhone och Apple Watch

Kraschdetektering på iPhone och Apple Watch har utformats för att detektera om du varit med om en allvarlig bilolycka i en personbil. Funktionen kan dessutom kontakta larmtjänsten åt dig.

Håll två knappar på din iPhone intryckta

  1. Tryck och håll ned sidoknappen och en av volymknapparna samtidigt tills skjutreglaget för nödsamtal visas.
  2. Ring till SOS Alarm genom att dra skjutreglaget för nödsamtal.

Läs mer om Nödsamtal på iPhone

Håll sidoknappen intryckt på din Apple Watch

  1. Håll sidoknappen intryckt tills skjutreglaget för nödsamtal visas.
  2. Ring till SOS Alarm genom att dra skjutreglaget för nödsamtal. 

Läs mer om Nödsamtal på Apple Watch

Använda en låst iPhone i en nödsituation

Om du använder någon annans iPhone kan du ringa ett nödsamtal eller visa ägarens medicinska ID utan att låsa upp telefonen. När låsskärmen visas sveper du upp från iPhone-enhetens nederkant eller trycker på hemknappen. Tryck på Nödsituation och ring sedan samtalet eller tryck på Medicinskt ID.

Fler säkerhetsfunktioner

Få automatisk hjälp med falldetektering

Apple Watch Series 4 och senare modeller kan göra det lättare att ringa ett nödsamtal om du fallit illa. Och om du inte kan röra dig ringer din Apple Watch automatiskt till SOS Alarm och skickar ett meddelande med din plats till dina nödkontakter.

Läs mer om falldetektering i Apple Watch

Ställa in Medicinskt ID för utryckningspersonal

Utryckningspersonal kan se viktig medicinsk information om dig, till exempel allergier, medicinska tillstånd och nödkontakter, utan att låsa upp din iPhone eller Apple Watch. Se till att dina uppgifter är korrekta och uppdaterade.

Läs mer om att ställa in Medicinskt ID

Ringa från en iPad eller Mac

Med Wi-Fi-samtal kan du få kontakt med larmtjänsten på andra enheter. Läs om att ställa in Wi-Fi-samtal på din iPad eller på din Mac.

Få säkerhetsvarningar

Din iPhone och Apple Watch meddelar dig när nödlarm, myndighetsvarningar eller varningar till allmänheten har utfärdats.