Använda Nödsamtal SOS på iPhone

Med Nödsamtal SOS kan du snabbt och enkelt ringa efter hjälp och meddela dina nödkontakter. 

En iPhone som visar skjutreglaget för strömavstängning, skjutreglaget Medicinskt ID och skjutreglaget Nödsamtal.

Så här fungerar det

När du ringer ett samtal med SOS ringer din iPhone automatiskt det lokala nödnumret. I vissa länder och regioner kan du behöva välja den tjänst du behöver. I Kina, fastlandet går det till exempel att välja polis, brandkår eller ambulans.

Du kan även lägga till nödkontakter. När nödsamtalet avslutas skickar din iPhone ett sms till dina nödkontakter, såvida du inte väljer att avbryta. Din iPhone skickar din nuvarande plats till dina nödkontakter och under en tid efter att du har gått över till SOS-läge skickas uppdateringar till dina nödkontakter när din plats ändras.

Ringa nödsamtal

Ringa samtalet på en iPhone 8 eller senare: 

En iPhone som visar avstängningsreglaget, reglaget för medicinskt ID och reglaget för Nödsamtal SOS. Reglaget för Nödsamtal SOS räknar ner. 

 1. Tryck på och håll ned sidoknappen och en av volymknapparna tills reglaget Nödsamtal SOS visas.
 2. Ring till SOS Alarm genom att dra skjutreglaget för nödsamtal. Om du fortsätter hålla ned sidoknappen och volymknappen, istället för att dra reglaget, startar nedräkningen och ett ljud spelas upp. Om du håller ned knapparna tills nedräkningen avslutas ringer din iPhone nödsamtalet automatiskt.

Ringa samtalet på en iPhone 7 eller tidigare:

 1. Tryck snabbt fem gånger på sidoknappen eller knappen på ovansidan. Reglaget Nödsamtal upp visas. (I Indien behöver du bara trycka tre gånger på knappen för att ringa nödsamtal automatiskt på din iPhone.)
 2. Dra reglaget Nödsamtal SOS för att ringa nödsamtalet.

När samtalet är avslutat skickar din iPhone ett sms till dina nödkontakter med din nuvarande plats, såvida du inte väljer att avbryta. Om platstjänster är inaktiverade aktiveras de tillfälligt. Om din plats ändras får dina kontakter en uppdatering och du får en notis ungefär 10 minuter senare.

Modellerna iPhone 14 och iPhone 14 Pro kan ringa räddningstjänsten och skicka ett meddelande till dina nödkontakter när en allvarlig bilolycka upptäcks. Läs mer om Detektering av olycka på din iPhone eller Apple Watch.

Om du använder genvägen för Nödsamtal SOS måste du ange din lösenkod för att återaktivera Touch ID eller Face ID, även om du inte har slutfört nödsamtalet. 

Använda Nödsamtal SOS på Apple Watch

Sluta dela din plats

När du delar din plats får du en påminnelse var fjärde timme under 24 timmar om att sluta dela. Du kan stoppa uppdateringarna genom att trycka på statusfältet och välja Sluta dela nödsamtalsplats.

Avsluta ett samtal

Om du startar nedräkningen av misstag går den att avbryta. På iPhone 8 eller senare släpper du sidoknappen och volymknappen. På iPhone 7 eller tidigare trycker du på stoppknappen och sedan på Sluta ringa.

Om du ringde nödsamtal av misstag kan du avsluta samtalet. Tryck på knappen Avsluta samtal den röda symbolen för avsluta samtal, bekräfta sedan att du vill sluta ringa.

 

En iPhone som visar skärmen för inställningar för medicinskt ID, där du kan lägga till nödkontakter.

Lägga till nödkontakter

 1. Öppna appen Hälsa och tryck på din profilbild .
 2. Tryck på Medicinsk identifiering.
 3. Tryck på Ändra och rulla sedan till Nödkontakter.
 4. Tryck på knappen Lägg till om du vill lägga till en nödkontakt.
 5. Tryck på en kontakt och lägg sedan till relation.
 6. Tryck på Klar när du vill spara ändringarna.

Det går inte att ställa in räddningstjänsten som SOS-kontakt.

Ställ in Medicinskt ID i appen Hälsa

Ta bort nödkontakter

 1. Öppna appen Hälsa och tryck på din profilbild .
 2. Tryck på Medicinsk identifiering.
 3. Tryck på Ändra och rulla sedan till Nödkontakter.
 4. Tryck på knappen Radera bredvid en kontakt och tryck sedan på Radera.
 5. Tryck på Klar när du vill spara ändringarna.

En iPhone som visar skärmen för Nödsamtal SOS, där du kan tillåta att din telefon ringer räddningstjänsten automatiskt. 

Ändra hur du ringer

En iPhone 8 eller senare kan ringa räddningstjänsten automatiskt. När Håll in för att ringa eller Fem tryck för att ringa är aktiverat och du försöker ringa ett nödsamtal börjar din iPhone en nedräkning och avger ett varningsljud. När nedräkningen är slutförd ringer din iPhone automatiskt nödsamtalet.

Så här aktiverar du dessa inställningar:

 1. Öppna appen Inställningar på din iPhone.
 2. Tryck på Nödsamtal SOS.
 3. Slå på Håll in för att ringa eller Fem tryck för att ringa.

Om du stänger av Håll in för att ringa eller Fem tryck för att ringa kan du fortfarande använda reglaget för Nödsamtal SOS för att ringa ett samtal.

Publiceringsdatum: