Använda Nödsamtal SOS på iPhone

Med Nödsamtal SOS kan du snabbt och enkelt ringa efter hjälp och meddela dina nödkontakter. 

Så här fungerar det

När du ringer ett samtal med SOS ringer din iPhone automatiskt det lokala nödnumret. I vissa länder och regioner kan du behöva välja den tjänst du behöver. Exempelvis i Fastlandskina kan du välja polis, brandkår eller ambulans. 

Du kan även lägga till nödkontakter. När nödsamtalet avslutas skickar din iPhone ett sms till dina nödkontakter, såvida du inte väljer att avbryta. Din iPhone skickar din nuvarande plats till dina nödkontakter, och under en period efter att du har gått över till SOS-läge skickas uppdateringar till dem när din plats ändras. 

Ringa nödsamtal

Så här ringer du nödsamtal med iPhone 8 eller senare: 

 1. Tryck och håll ned sidoknappen och en av volymknapparna tills reglaget Nödsamtal SOS visas. 
 2. Dra i reglaget Nödsamtal SOS för att ringa nödsamtalet. Om du fortsätter hålla ned sidoknappen och volymknappen, istället för att dra reglaget, startar nedräkningen och ett ljud spelas upp. Om du håller ned knapparna tills nedräkningen avslutas ringer din iPhone automatiskt nödsamtalet.

Så här ringer du nödsamtal på iPhone 7 eller tidigare: 

 1. Tryck snabbt fem gånger på sidoknappen eller knappen på ovansidan. Reglaget Nödsamtal SOS visas. (I Indien behöver du bara trycka tre gånger på knappen för att din iPhone automatiskt ska ringa nödsamtal.) 
 2. Dra i reglaget Nödsamtal SOS för att ringa nödsamtalet.

När samtalet är avslutat skickar din iPhone ett sms till dina nödkontakter med din nuvarande plats, såvida du inte väljer att avbryta. Om platstjänster är inaktiverade aktiveras de tillfälligt. Om din plats ändras får dina kontakter en uppdatering och du får en notis ca 10 minuter senare.

Om du använder genvägen för Nödsamtal SOS måste du ange din lösenkod för att återaktivera Touch ID, även om du inte slutför nödsamtalet. 

 

Sluta dela din plats

När du delar din plats blir du påmind var fjärde timme under 24 timmar om att sluta dela. Du kan stoppa uppdateringarna genom att trycka på statusfältet och välja Sluta dela nödsamtalsplats. 

Avsluta ett samtal

Om du startar nedräkningen av misstag går den att avbryta. På iPhone 8 eller senare släpper du sidoknappen och volymknappen. På iPhone 7 eller tidigare trycker du på stoppknappen och sedan på Sluta ringa. 

Om du ringde nödsamtal av misstag kan du avsluta samtalet. Tryck på den röda symbolen för att avsluta samtal och bekräfta sedan att du vill avsluta.

 

Lägga till nödkontakter

 1. Öppna appen Hälsa och tryck på din profilbild .
 2. Tryck på Medicinskt ID. 
 3. Tryck på Redigera och rulla sedan till Nödkontakter.
 4. Tryck på knappen Lägg till  om du vill lägga till en nödkontakt.
 5. Tryck på en kontakt och lägg sedan till relation. 
 6. Tryck på Klar när du vill spara ändringarna. 

Du kan inte ställa in blåljusmyndigheter som en SOS-kontakt. 

Ta bort nödkontakter

 1. Öppna appen Hälsa och tryck på din profilbild .
 2. Tryck på Medicinskt ID. 
 3. Tryck på Redigera och rulla sedan till Nödkontakter. 
 4. Tryck på raderingsknappen bredvid en kontakt och tryck sedan på Radera.
 5. Tryck på Klar när du vill spara ändringarna. 

Stänga av Ring automatiskt

När Ring automatiskt är på och du försöker ringa ett nödsamtal börjar din iPhone räkna ned och ett varningsljud hörs. När nedräkningen är slutförd ringer din iPhone automatiskt nödsamtalet.

Så här ändrar du den inställningen: 

 1. Öppna appen Inställningar på iPhone.
 2. Tryck på Nödsamtal SOS. 
 3. Aktivera eller inaktivera Ring automatiskt. 

Om du inaktiverar den här inställningen kan du fortfarande använda reglaget Nödsamtal SOS för att ringa ett samtal.

Ändra hur du ringer

På iPhone 8 eller senare kan du välja att ringa genom att trycka in sidoknappen fem gånger. Så här ändrar du den inställningen:

 1. Öppna appen Inställningar på iPhone.
 2. Tryck på Nödsamtal SOS. 
 3. Aktivera eller inaktivera Ring med sidoknappen. När denna är på fungerar det fortfarande att trycka och hålla ned sidoknappen samtidigt som volymknappen. 

Publiceringsdatum: