Använda Nödsamtal SOS på Apple Watch

Med Nödsamtal SOS kan du snabbt och enkelt ringa efter hjälp och meddela dina nödkontakter.

Så här fungerar det

När du ringer med Nödsamtal SOS ringer din Apple Watch automatiskt upp den lokala räddningstjänsten och delar din plats med dem. I vissa länder och regioner kan du behöva välja den tjänst du behöver. Exempelvis i Fastlandskina kan du välja polis, brandkår eller ambulans. Och om du har en Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular) kan klockan även ringa lokal räddningstjänst när du är på resa i andra länder eller regioner.

När nödsamtalet avslutas meddelar din Apple Watch dina nödkontakter med ett sms, om du inte väljer att avbryta. Apple Watch skickar din nuvarande plats till dina nödkontakter och under en period efter att du gått över till läget Nödsamtal SOS skickas uppdateringar till dem när din plats ändras.* Läs om att lägga till nödkontakter

* Klockan skickar varken sms till dina nödkontakter eller delar din plats om du använder roaming utanför ditt hemland eller din hemregion.

Ringa nödsamtal

Om du vill använda Nödsamtal SOS på en Apple Watch som inte har mobilanslutning måste iPhone-enheten finnas i närheten. Om din iPhone-enhet inte är i närheten måste Apple Watch-enheten vara ansluten till ett känt wifi-nätverk och du måste ställa in Wi-Fi-samtal.

Så här ringer du ett samtal: 

 1. Tryck och håll ned knappen på klockans sida tills reglaget för SOS visas.
  Nödsamtal SOS-reglaget på Apple Watch.
 2. Fortsätt att hålla ned knappen på sidan. Vänta tills en nedräkning visas och du hör ett varningsljud. Du kan även dra reglaget för SOS.
 3. När nedräkningen är slutförd ringer din klocka automatiskt nödsamtalet.

När samtalet är avslutat skickar din Apple Watch ett sms till dina nödkontakter med din nuvarande plats, om du inte väljer att avbryta. Om platstjänster är inaktiverade aktiveras de tillfälligt. Om din plats ändras får dina kontakter en uppdatering och du får en notis ca 10 minuter senare. 

Sluta dela din plats

När du delar din plats, kommer du att få en påminnelse var fjärde timme under 24 timmar om att sluta dela. Tryck på Sluta dela i notisen för att avbryta uppdateringarna. 

Avsluta ett samtal

Om du råkar starta nedräkningen av misstag släpper du sidoknappen.

Om du råkar starta ett nödsamtal trycker du hårt på skärmen och trycker sedan på Avsluta samtal.

Alternativet Avsluta samtal på Apple Watch.

Lägga till nödkontakter

 1. Öppna appen Hälsa och tryck på profilsymbolen .
 2. Tryck på Medicinskt ID under Medicinsk information.
 3. Tryck på Redigera och bläddra sedan till avsnittet Nödkontakter.
 4. Tryck på knappen för att lägga till en nödkontakt .
 5. Tryck på en kontakt och lägg sedan till relation. 
 6. Tryck på Klar när du vill spara ändringarna. 

Du kan inte ange räddningstjänsten som en nödkontakt. 

Ta bort nödkontakter

 1. Öppna appen Hälsa och tryck på profilsymbolen .
 2. Tryck på Medicinskt ID under Medicinsk information.
 3. Tryck på Redigera och bläddra sedan till avsnittet Nödkontakter.
 4. Tryck på knappen för att ta bort en nödkontakt minussymbolen bredvid en kontakt och tryck sedan på Radera.
 5. Tryck på Klar när du vill spara ändringarna. 

Stänga av automatisk uppringning

Du kan ändra inställningarna så att inga nödsamtal rings automatiskt när du håller ned sidoknappen: 

 1. Öppna appen Apple Watch på din iPhone och tryck på fliken Min klocka.
 2. Tryck på Nödsamtal SOS.
 3. Stäng av Håll in sidoknappen. 

Om du inaktiverar den här inställningen kan du fortfarande använda reglaget Nödsamtal SOS för att ringa ett samtal.

Internationella nödsamtal

Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular) kan ringa den lokala räddningstjänsten när du befinner dig i ett annat land eller en annan region. Om du startar ett Nödsamtal SOS när du är utomlands kopplar din klocka dig till den lokala räddningstjänsten men den skickar inte din plats eller ett textmeddelande till dina nödkontakter. I en del länder och regioner fungerar internationella nödsamtal även om du inte har ställt in mobilanslutningen på klockan. Läs om vilka länder och regioner som stöds.

Precis som när du använder Nödsamtal SOS i ditt hemland eller din hemregion måste din iPhone vara i närheten om du inte har en Apple Watch Series 5 med mobilanslutning.

Ställa in övriga nödfunktioner

Publiceringsdatum: