Använda Nödsamtal SOS på Apple Watch

Med Nödsamtal SOS kan du snabbt och enkelt ringa efter hjälp och meddela dina nödkontakter.

Så här fungerar det

När du ringer ett samtal med SOS ringer din Apple Watch automatiskt det lokala nödsamtalsnumret. I vissa länder och regioner kan du behöva välja den tjänst du behöver. Exempelvis i Fastlandskina kan du välja polis, brandkår eller ambulans. 

Skärmen Ringa nödsamtal på Apple Watch

Du kan även lägga till nödkontakter. När nödsamtalet avslutas meddelar din Apple Watch dina nödkontakter med ett SMS, om du inte väljer att avbryta. Apple Watch skickar din nuvarande plats till dina nödkontakter och under en period efter att du gått över till SOS-läge skickas uppdateringar till dem när din plats ändras.

Ringa nödsamtal

Din iPhone måste vara i närheten för att använda SOS. Om din iPhone-enhet inte är i närheten måste Apple Watch-enheten vara ansluten till ett känt wifi-nätverk och du måste ställa in Wi-Fi-samtal. På Cellular-modellerna av Apple Watch kan du även använda mobilnätsanslutning.

Så här ringer du ett samtal: 

 1. Tryck och håll ned knappen på klockans sida tills reglaget för SOS visas.
  Nödsamtal SOS-reglaget på Apple Watch.
 2. Fortsätt att hålla ned knappen på sidan. Vänta tills en nedräkning visas och du hör ett varningsljud. Du kan även dra reglaget för SOS.
 3. När nedräkningen är slutförd ringer din klocka automatiskt nödsamtalet.

När samtalet är avslutat skickar din Apple Watch ett SMS till dina nödkontakter med din nuvarande plats, om du inte väljer att avbryta. Om platstjänster är inaktiverade aktiveras de tillfälligt. Om din plats ändras får dina kontakter en uppdatering och du får en notis ca 10 minuter senare. 

Sluta dela din plats

När du delar din plats, kommer du att bli påmind var fjärde timme under 24 timmar om att avbryta. Välj Sluta dela i notisen för att avbryta uppdateringarna. 

Avsluta ett samtal

Om du råkar starta nedräkningen av misstag släpper du sidoknappen.

Om du råkar starta ett nödsamtal trycker du hårt på skärmen och trycker sedan på Avsluta samtal.

Alternativet Avsluta samtal på Apple Watch.

Skärmen Medicinskt ID på iPhone visar bland annat allergier, läkemedel och blodgrupp.

Lägga till eller ta bort kontakter

Du kan lägga till nödkontakter från appen Hälsa på iPhone:

 1. Öppna appen Hälsa och tryck på fliken Medicinskt ID. 
 2. Tryck på Redigera och bläddra sedan till Nödkontakter.
 3. Tryck på plussymbolen om du vill lägga till en nödkontakt.
 4. Tryck på en kontakt och lägg sedan till relation. 
 5. Tryck på Klar när du vill spara ändringarna. 

Så här tar du bort nödkontakter: 

 1. Öppna appen Hälsa och tryck på fliken Medicinskt ID. 
 2. Tryck på Redigera och bläddra sedan till Nödkontakter. 
 3. Tryck på minussymbolen bredvid en kontakt och tryck sedan på Radera.
 4. Tryck på Klar när du vill spara ändringarna. 

Du kan inte ange räddningstjänsten som en nödkontakt. 

Stänga av automatisk uppringning

Du kan ändra inställningarna så att inga nödsamtal rings automatiskt när du håller ned sidoknappen: 

 1. Öppna appen Apple Watch på din iPhone och tryck på fliken Min klocka.
 2. Tryck på Nödsamtal SOS.
 3. Stäng av Håll in sidoknappen. 
  Skärmen Nödsamtal SOS på iPhone visar Emily Parker som nödkontakt.

Om du inaktiverar den här inställningen kan du fortfarande använda reglaget Nödsamtal SOS för att ringa ett samtal.

Ställa in övriga nödfunktioner

Publiceringsdatum: