Uppdatera Apple Watch

Uppdatera Apple Watch-mjukvaran med din iPhone. När du uppgraderat till watchOS 6 kan du uppdatera mjukvara direkt på din Apple Watch.

Kontrollera kompatibiliteten med watchOS 6

watchOS 6 är kompatibelt med Apple Watch Series 1 och senare. Du behöver en iPhone 6s eller senare med iOS 13 eller senare för att uppgradera till watchOS 6. Hitta din Apple Watch-modell.

Innan du börjar

 1. Uppdatera iOS-mjukvaran på din iPhone, iPad eller iPod touch.
 2. Kontrollera att din Apple Watch har minst 50 procents laddning.
 3. Ansluta till wifi på din iPhone, iPad och iPod touch.
 4. Ha din iPhone bredvid din Apple Watch så att de är inom räckvidd. 

Det kan ta från flera minuter till en timme innan uppdateringen är klar. Du kan uppdatera under natten eller vänta tills du har tid. 

Uppdatera din Apple Watch  med din iPhone

När en ny uppdatering är tillgänglig visas ett meddelande på din Apple Watch. Tryck på Installera i natt i meddelandet och gå sedan till din iPhone och bekräfta att du vill uppdatera under natten. Låt din Apple Watch och iPhone laddas under natten så att uppdateringen kan slutföras. 

Gör så här för att söka efter uppdateringar manuellt: 

 1. Låt din Apple Watch laddas medan uppdateringen slutförs.
 2. Gå till din iPhone och öppna appen Apple Watch. Tryck sedan på fliken Min klocka. 
 3. Tryck på Allmänt > Programuppdatering.
 4. Hämta uppdateringen. Ange lösenkoden till din iPhone eller Apple Watch om den efterfrågas. 
 5. Vänta tills förloppshjulet visas på din Apple Watch. Det kan ta från flera minuter till en timme innan uppdateringen är klar. 

Låt din Apple Watch laddas medan uppdateringen slutförs. Starta inte om din iPhone eller Apple Watch och avsluta inte Apple Watch-appen. När uppdateringen är slutförd startar din Apple Watch om av sig själv.

Uppdatera direkt på din Apple Watch

Om du uppgraderat din Apple Watch till watchOS 6 kan du installera alla efterföljande uppdateringar utan en iPhone:

 1. Kontrollera att klockan är ansluten till wifi.
 2. Öppna appen Inställningar på klockan.
 3. Tryck på Allmänt > Programuppdatering.
 4. Tryck på Installera om det finns en programuppdatering. Följ sedan anvisningarna på skärmen.

Låt din Apple Watch laddas medan uppdateringen slutförs. Starta inte om din iPhone eller Apple Watch och avsluta inte Apple Watch-appen. När uppdateringen är slutförd startar din Apple Watch om av sig själv.

Om du behöver hjälp med uppdatering

Prova de här stegen:

 1. Kontrollera att din Apple Watch ansluter till laddaren
 2. Starta om din Apple Watch. Tryck och håll ned sidoknappen tills du ser strömreglaget och dra sedan i reglaget. Tryck och håll ned sidoknappen för att slå på den igen.
 3. Starta om din iPhone, iPad eller iPod touch.
 4. Försök starta uppdateringen igen. 

Om uppdateringen inte vill starta öppnar du Apple Watch-appen på din iPhone och trycker på Allmänt > Användning > Programuppdatering. Radera sedan uppdateringsfilen. När du har raderat filen försöker du hämta och installera watchOS igen.

Om du har installerat en beta- eller utvecklarversion av iOS eller watchOS

 1. Innan du uppdaterar tar du bort betaprofilen från din enhet. Visa och ta bort profiler:
  • Öppna Apple Watch-appen på iPhone, tryck på fliken Min klocka och gå till Allmänt > Profiler. Tryck på betaprofilen som du vill ta bort och tryck sedan på Radera profil. Ange lösenkoden till din iPhone om det behövs. 
  • Öppna appen Inställningar på iPhone och tryck på Allmänt > Profiler och enhetshantering. Tryck på betaprofilen som du vill ta bort och tryck sedan på Radera profil. Ange lösenkoden till din iPhone om det behövs. 
 2. När du har tagit bort profilerna startar du om båda enheterna och söker efter uppdateringen igen.

Du kan installera betaprofilen igen om du vill fortsätta använda den offentliga betaversionen av iOS.

Publiceringsdatum: