Om du har glömt lösenkoden till din iPhone

Har du glömt lösenkoden till din iPhone? Läs om hur du försätter din iPhone i återställningsläge så att du kan radera den och ställa in den igen.

Om du anger fel lösenkod på låsskärmen på din iPhone för många gånger får du ett varningsmeddelande om att din iPhone är inaktiverad. (Läs om vad du kan göra om du ser [Enhet] inte tillgänglig eller Säkerhetsutelåsning på din iPhone eller iPad.)

Om du inte kommer ihåg din lösenkod när du försöker igen använder du en dator för att försätta din iPhone i återställningsläge. I återställningsläge kan du radera iPhone-enheten och få åtkomst till att ställa in den igen.

När du har raderat din iPhone kan du återskapa dina data och inställningar från en säkerhetskopia. Om du inte säkerhetskopierade din iPhone kan du ställa in den som en ny enhet och hämta alla data som du har på iCloud.

 

 

Steg 1: Se till att du har en dator (Mac eller pc)

Den här processen kräver en Mac eller pc. Om du använder en pc kontrollerar du att den har Windows 10 eller senare, och att iTunes är installerat. Du behöver även kabeln som medföljde din iPhone, eller en annan kompatibel kabel, för att ansluta din iPhone till datorn.

Om du inte har en dator och inte kan låna en måste du gå till en Apple Store-butik eller en auktoriserad Apple-servicepartner för att få hjälp.

Steg 2: Stäng av din iPhone

 1. Koppla från din iPhone från datorn om den är ansluten.
 2. Stäng av din iPhone med någon av metoderna för din iPhone-modell:
  • iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X och senare, inklusive iPhone SE (2:a och 3:e generationen): Tryck och håll ned både sidoknappen och volymsänkningsnappen tills reglaget för avstängning visas.
  • iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s och iPhone 6: Tryck och håll ned sidoknappen tills reglaget för avstängning visas.
  • iPhone SE (1:a generationen), iPhone 5s och tidigare: Tryck och håll ned den övre knappen tills reglaget för avstängning visas.

 3. Dra sedan reglaget för att stänga av din iPhone. Vänta sedan i en minut för att kontrollera att den stängs av helt.

Steg 3: Försätt din iPhone i återställningsläge

 1. Gör dig redo genom att hitta den knapp på din iPhone som du måste hålla in i nästa steg:
  • iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X och senare, inklusive iPhone SE (2:a och 3:e generationen) använder sidoknappen.
  • iPhone 7 och iPhone 7 Plus använder volymsänkningsknappen.
  • iPhone SE (1:a generationen) och iPhone 6s och tidigare använder hemknappen.
 2. Håll rätt knapp för din iPhone intryckt medan du omedelbart ansluter din iPhone till datorn. Släpp inte knappen.
 3. Fortsätt att hålla knappen intryckt tills du ser skärmen med återställningsläget på din iPhone och släpp sedan knappen.

  Om du ser lösenkodsskärmen måste du stänga av din iPhone och starta igen.

Om du inte får din iPhone att visa skärmen för återställningsläget och du behöver hjälp kontaktar du Apple-supporten.

Steg 4: Återskapa din iPhone

 1. Leta reda på din iPhone i Finder eller i iTunes på den dator den är ansluten till. (Läs om hur du hittar din anslutna iPhone.)
 2. Välj Återskapa när du ser alternativen att återskapa eller uppdatera. Datorn hämtar mjukvara till din iPhone och påbörjar återskapningsprocessen. Om hämtningen tar längre tid än 15 minuter och enheten stänger skärmen för återställningsläget, låter du hämtningen slutföras och stänger sedan av din iPhone och startar igen.
 3. Vänta tills processen är klar. 
 4. Koppla från din iPhone från datorn och ställ sedan in och använd din iPhone

Behöver du ytterligare hjälp?

Om du inte kan slutföra något av de här stegen, om du uppmanas att ange en lösenkod eller om du behöver någon annan hjälp kontaktar du Apple-supporten.

Publiceringsdatum: