Ringa ett samtal med Wi-Fi-samtal

Med Wi-Fi-samtal kan du ringa och ta emot samtal i områden med dålig eller ingen mobiltäckning om du har en wifi-anslutning. Lär dig ringa ett röstsamtal med Wi-Fi-samtal.

Du behöver en iPhone 5c eller senare med en operatör som stöds för att använda Wi-Fi-samtal.

Wi-Fi-samtal

Ringa wifi-samtal från en iPhone

Slå på Wi-Fi-samtal i Inställningar > Telefon > Wi-Fi-samtal. Du kan behöva ange eller bekräfta din adress för nödsamtal.*

Om Wi-Fi-samtal är tillgängligt ser du Wi-Fi efter operatörsnamnet i statusfältet. Då går dina samtal via Wi-Fi-samtal.

*Om det finns mobiltäckning använder din iPhone mobilnätet för nödsamtal. Om du har slagit på Wi-Fi-samtal och mobiltäckning saknas kan nödsamtalen gå via Wi-Fi-samtal. Din enhets position kan användas för att underlätta åtgärder vid nödsamtal, oavsett om du aktiverar Platstjänster.

Lägga till en enhet

Kontrollera att enheten som du vill lägga till har den senaste versionen av mjukvaran. Sedan följer du de här stegen:

Samtal på andra enheter

 1. På en iPhone: gå till Inställningar > Telefon och slå på Wi-Fi-samtal. Slå sedan på Samtal på andra enheter.
 2. Tryck på Wi-Fi-samtal för andra enheter. 
 3. På dina andra enheter loggar du in på iCloud och FaceTime med samma Apple-ID och lösenord som du använder på din iPhone.
 4. Slå på Wi-Fi-samtal:
  • På en iPad eller iPod touch går du till Inställningar > FaceTime > Samtal från iPhone och trycker på Uppgradera till wifi-samtal.
  • På en Mac-dator öppnar du FaceTime och väljer FaceTime > Inställningar > Inställningar och sedan väljer du Samtal från iPhone > Uppgradera till Wi-Fi-samtal.
 5. När en sexsiffrig kod visas anger du den på din iPhone och trycker på Tillåt.

På Apple Watch slås Wi-Fi-samtal på när Samtal på andra enheter är aktiverat.

kontrollera följande objekt

Om du inte kan lägga till en enhet kontrollerar du följande:

 • På din iPhone kontrollerar du att Wi-Fi-samtal och Tillåt samtal på andra enheter är aktiverade, och att din enhet visas under Tillåt samtal på.
 • Kontrollera att du använder samma Apple-ID för FaceTime och iCloud på din iPhone som på din andra enhet.

Ringa och ta emot wifi-samtal från en annan enhet

Om din operatör stöder wifi-samtal på iCloud-anslutna enheter kan du även ringa och ta emot wifi-samtal på andra enheter. 

Wifi-samtal är inte tillgängligt på Mac Pro (mitten av 2012).

Kontrollera att du är inloggad på iCloud och FaceTime med samma Apple-ID som du använder på din iPhone. Kontrollera även att dina enheter har den senaste mjukvaran.

Ring ett wifi-samtal från en iPad, iPod touch, Apple Watch eller Mac-dator genom att följa stegen nedan. 

Ringa från en iPad, iPod touch eller Mac-dator

 1. Om du inte har lagt till enheten än, vilket gör att den kan använda Wi-Fi-samtal, lägger du till den.
 2. Öppna FaceTime.
 3. Tryck på Ljud.
 4. Ange en kontakt eller ett telefonnummer och tryck på Wi-Fi-samtal.

Du kan också ringa ett samtal genom att trycka på ett telefonnummer i Kontakter, Mail, Meddelanden, Safari och andra appar.

Ringa från en Apple Watch

 1. Öppna appen Telefon.
 2. Välj en kontakt.
 3. Tryck på Wi-Fi-samtal.
 4. Välj telefonnumret eller FaceTime-adressen du vill ringa. 

Ta bort en enhet

Om du inte vill använda Wi-Fi-samtal från någon av dina enheter kan du ta bort den:

 1. På din iPhone går du till Inställningar > Telefon > Samtal på andra enheter.
 2. I listan med enheter slår du av Wi-Fi-samtal för den enhet som du vill ta bort.

Du kan stänga av Wi-Fi-samtal på din Apple Watch genom att gå till appen Watch på din iPhone, trycka på Min klocka, trycka på Telefon och sedan stänga av Wi-Fi-samtal.

Få hjälp

Om du inte kan slå på eller använda Wi-Fi-samtal kontrollerar du att din operatör erbjuder wifi-samtal och att dina enheter har den senaste mjukvaran. Följ sedan de här stegen om du inte kan slå på Wi-Fi-samtal eller ringa ett wifi-samtal. Vänta två minuter mellan stegen.

 1. Gå till Inställningar > Telefon > Wi-Fi-samtal och kontrollera att Wi-Fi-samtal är påslaget.
 2. Starta om iPhone-enheten.
 3. Anslut till ett annat Wi-Fi-nätverk. Alla wifi-nätverk fungerar inte med Wi-Fi-samtal.
 4. Stäng av Wi-Fi-samtal och slå sedan på det igen.
 5. Gå till Inställningar > Allmänt > Nollställ och tryck på Nollställ nätverk.

FaceTime är inte tillgängligt i alla länder och regioner.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: