Ringa ett samtal med Wi-Fi-samtal

Med Wi-Fi-samtal kan du ringa och ta emot samtal i områden med dålig eller ingen mobiltäckning om du har en wifi-anslutning. Läs om hur du ringer ett röstsamtal med Wi-Fi-samtal.

En iPhone som visar skärmen Wi-Fi-samtal med Wi-Fi-samtal på denna iPhone aktiverat. 

Ringa wifi-samtal från en iPhone

Om du vill aktivera Wi-Fi-samtal går du till Inställningar > Telefon > Wi-Fi-samtal. Du kan behöva ange eller bekräfta din adress för nödsamtal.

Om Wi-Fi-samtal är tillgängligt ser du wifi efter operatörsnamnet i statusfältet. Då går dina samtal via Wi-Fi-samtal.

Om det finns mobiltäckning använder din iPhone mobilnätet för nödsamtal. Om du har aktiverat Wi-Fi-samtal och mobiltäckning saknas kan nödsamtalen gå via Wi-Fi-samtal. Din enhets position kan användas för att underlätta åtgärder vid nödsamtal, oavsett om du aktiverar Platstjänster.

En iPhone som visar skärmen Samtal på andra enheter. Tillåt samtal på andra enheter är aktiverat och gör det möjligt att ringa på Johns iPad och hans MacBook Pro. 

Lägga till en enhet för att använda den med wifi-samtal

 1. Kontrollera att enheten som du vill lägga till har den senaste versionen av mjukvaran.
 2. På din iPhone går du till Inställningar > Telefon > Wi-Fi-samtal.
 3. Aktivera Wi-Fi-samtal för andra enheter.
 4. Gå tillbaka till den föregående skärmen och tryck sedan på Samtal på andra enheter.
 5. Aktivera Tillåt samtal på andra enheter om det inte är aktiverat. En lista med berättigade enheter visas under Tillåt samtal på.
 6. Aktivera varje enhet som du vill använda med Wi-Fi-samtal.

Sedan ska du se till att dina andra enheter accepterar samtal från din iPhone:

 • På din iPad går du till Inställningar > FaceTime. Slå sedan på Samtal från iPhone.
 • På din Mac-dator öppnar du FaceTime-appen och väljer sedan FaceTime > Inställningar. Sedan aktiverar du Samtal från iPhone.

Wi-Fi-samtal är aktiverat automatiskt för Apple Watch när du aktiverar Tillåt samtal på andra enheter.

En iPhone som visar telefonskärmen, med Wi-Fi-samtal aktiverat. 

Om du inte kan lägga till en enhet:

 • På din iPhone kontrollerar du att Wi-Fi-samtal och Tillåt samtal på andra enheter är aktiverade, och att din enhet visas under Tillåt samtal på.
 • Kontrollera att du använder samma Apple-ID för FaceTime och iCloud på din iPhone som på din andra enhet.

Ringa och ta emot wifi-samtal från en annan enhet

Om din operatör stöder Wi-Fi-samtal på iCloud-anslutna enheter kan du även ringa och ta emot wifi-samtal på andra enheter.

Kontrollera att du är inloggad på iCloud och FaceTime med samma Apple-ID som du använder på din iPhone. Se också till att dina enheter har den senaste mjukvaran.

Ring ett wifi-samtal från en iPad, Apple Watch eller Mac-dator genom att följa stegen nedan.

Ringa från din iPad

 1. Om du inte har lagt till enheten än, så att den kan använda Wi-Fi-samtal, lägger du till den.
 2. Öppna FaceTime.
 3. Ange en kontakt eller ett telefonnummer och tryck sedan på kontakten eller telefonnumret.
 4. Tryck på ljudknappen .

Du kan också ringa ett samtal genom att trycka på ett telefonnummer i Kontakter, Mail, Meddelanden, Safari och andra appar.

Ringa från din Mac

 1. Öppna FaceTime.
 2. Välj FaceTime > Inställningar.
 3. Slå på Samtal från iPhone.
 4. Ringa och ta emot telefonsamtal i FaceTime.

Ringa från en Apple Watch

 1. Öppna appen Telefon.
 2. Välj en kontakt.
 3. Tryck på telefonknappen .
 4. Välj numret eller e-postadressen som du vill ringa.

Ta bort en enhet

Om du inte vill använda Wi-Fi-samtal från en av dina enheter:

 1. På din iPhone går du till Inställningar > Telefon > Samtal på andra enheter.
 2. I listan över enheter inaktiverar du Wi-Fi-samtal för den enhet som du vill ta bort.

Få hjälp

Om du inte kan aktivera eller använda Wi-Fi-samtal kontrollerar du att operatören erbjuder wifi-samtal och att dina enheter har den senaste mjukvaran. Följ sedan de här stegen om du inte kan aktivera Wi-Fi-samtal eller ringa ett wifi-samtal. Vänta två minuter mellan stegen.

 1. Gå till Inställningar > Telefon > Wi-Fi-samtal och kontrollera att Wi-Fi-samtal är aktiverat.
 2. Starta om iPhone-enheten.
 3. Ansluta till ett annat wifi-nätverk. Alla wifi-nätverk fungerar inte med Wi-Fi-samtal.
 4. Inaktivera Wi-Fi-samtal och aktivera det sedan igen.
 5. Gå till Inställningar > Allmänt > Överför eller nollställ iPhone > Nollställ.
 6. Tryck på Nollställ nätverk.

FaceTime är inte tillgängligt i alla länder och regioner.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: