Använda falldetektering med Apple Watch

Apple Watch Series 4 eller senare kan upptäcka allvarliga fallolyckor och ringa nödsamtal åt dig, om det behövs.

Så här fungerar det

Om Apple Watch Series 4 eller senare upptäcker ett allvarligt fall medan du har på dig klockan, knackar den dig på handleden, alarmerar med ljud och visar en varning. Du kan välja att ringa ett nödsamtal eller avvisa varningen genom att trycka på Digital Crown, trycka på Stäng längst upp till vänster eller trycka på Jag mår bra. 

Meddelande ”Det verkar som att du har ramlat.”    

Om din Apple Watch känner av att du rör på dig väntar den tills du svarar på varningen och ringer inte automatiskt nödsamtal. Om klockan inte känner av några rörelser under en minut ringer den automatiskt nödsamtalet.

När samtalet är slut, skickar klockan ett meddelande till dina nödkontakter och berättar var du är så att de vet att din Apple Watch har känt av ett allvarligt fall och ringt nödsamtal. Din klocka hämtar kontaktuppgifterna för dina nödkontakter från ditt medicinska ID.

Vissa länder och områden har flera nödsamtalsnummer. I de länderna ringer Apple Watch det nummer som är kopplat till ambulanstjänsten.

Ringa ett samtal

Dra i reglaget för Nödsamtal SOS i notisen om du vill ringa nödsamtal. 

Avsluta ett samtal

Om du ringer nödsamtal kan du avbryta samtalet när det är färdigt eller om du inte längre behöver hjälp:

 1. Tryck på knappen Avsluta samtal .
 2. Tryck på Ja på skärmen Avsluta samtal. 

Vad händer om din Apple Watch känner av att du inte rör dig

Om din Apple Watch känner av att du inte har rört på dig på en minut, startar den en nedräkning på 30 sekunder medan den knackar dig på handleden och avger ett larm. Larmet blir allt högre så att du eller någon i närheten kan höra det. Om du inte vill ringa nödsamtalet trycker du på Avbryt. När nedräkningen avslutas ringer din Apple Watch automatiskt nödsamtal. 

När samtalet kopplas upp, spelar din Apple Watch upp ett ljudmeddelande som informerar räddningstjänsten om att din Apple Watch har känt av ett allvarligt fall och delar sedan din aktuella platsinformation med latitud- och longitudkoordinater. Har du tidigare aktiverat inställningen Dela under nödsamtal under Medicinskt ID delas ditt medicinska ID automatiskt med räddningstjänsten. Första gången meddelandet spelas upp är ljudet på högsta volym, men sedan sänks ljudet så att du eller någon i närheten kan prata med den som svarade. Meddelandet fortsätter att spelas upp tills du trycker på Stoppa inspelat meddelande eller samtalet avslutas. 

Handledsavkänning måste vara aktiverat för att din klocka ska ringa nödsamtal automatiskt: Öppna appen Inställningar på din Apple Watch, tryck på Lösenkod och se till att Handledsavkänning är aktiverat.

När registreras fall?

Fall registreras automatiskt i appen Hälsa, såvida du inte säger att du inte har ramlat när din Apple Watch ställer frågan. Om du vill kontrollera din fallhistorik öppnar du appen Hälsa på din iPhone, trycker på fliken Hälsodata och sedan Resultat.

Slå på eller av falldetektering

 1. Öppna appen Apple Watch på din iPhone och tryck sedan på fliken Min klocka. 
 2. Tryck på Nödsamtal SOS.
 3. Slå på eller av Falldetektering. 

Om du angav din ålder när du ställde in din Apple Watch eller i appen Hälsa och du är över 55 år, aktiveras den här funktionen automatiskt. Kontrollera att rätt ålder visas i Medicinskt ID och i din Hälsoprofil. Falldetektering är endast tillgängligt för personer som är 18 år eller äldre.

Apple Watch känner inte av alla fall. Ju mer fysiskt aktiv du är, desto troligare är det att du utlöser falldetektering på grund av hög aktivitet som kan verka vara ett fall. 

Ställa in ditt medicinska ID och lägga till nödkontakter

 1. Öppna Inställningar på din iPhone och tryck på Hälsa > Medicinskt ID.
 2. Tryck på Redigera. 
 3. Ange ditt födelsedatum och andra hälsouppgifter.
 4. Tryck på knappen Lägg till  under nödkontakter för att lägga till en nödkontakt. Tryck på en kontakt och lägg sedan till relation. 
 5. Ta bort en nödkontakt genom att trycka på knappen Ta bort  bredvid kontakten och sedan på Ta bort.
 6. Aktivera Visa på låsskärm för att se till att Medicinskt ID är tillgängligt från låsskärmen. Vid nödfall ger det här information till personer som vill hjälpa dig. Aktivera Dela under nödsamtal för att dela Medicinskt ID med utryckningspersonal. När du ringer eller skickar SMS till räddningstjänsten med din iPhone eller Apple Watch delas Medicinskt ID automatiskt med räddningstjänsten.*
 7. Tryck på Klar.

Du kan inte ange räddningstjänsten som en nödkontakt.

*Endast tillgängligt i USA. SMS till 911 är kanske inte tillgängligt i alla områden. När du ringer eller skickar SMS till en räddningstjänst skickas din plats och din krypterade medicinska ID-information till Apple. Din plats används för att avgöra om tjänsten för utökade nödfallsdata stöds i ditt område. Om den stöds vidarebefordrar Apple din information till en partner för vidare leverans till räddningstjänsten. Apple kan inte läsa din medicinska ID-information. Om du stänger av Nödsamtal och SOS under Inställningar > Integritetsskydd > Platstjänster > Systemtjänster kan denna kontroll inte utföras och informationen i Medicinskt ID kommer inte att delas.

Publiceringsdatum: