Använda Falldetektering med en Apple Watch

Apple Watch SE eller Apple Watch Series 4 eller senare kan upptäcka allvarliga fallolyckor och vid behov ringa nödsamtal åt dig.

Så här fungerar det

Om en Apple Watch SE eller Apple Watch Series 4 eller senare upptäcker ett allvarligt fall medan du har på dig klockan, känner du ett lätt tryck på handleden, klockan avger ett larm och visar en varning. Du kan välja att ringa ett nödsamtal eller avvisa varningen genom att trycka på Digital Crown, trycka på Stäng längst upp till vänster eller trycka på Jag mår bra.

Meddelande som ”Det verkar som om du har ramlat”.

Om din Apple Watch känner av att du rör på dig väntar den tills du svarar på varningen och ringer inte automatiskt nödsamtal. Om klockan inte känner av några rörelser under en minut ringer den nödsamtalet automatiskt.1

När samtalet är slut, skickar klockan ett meddelande till dina nödkontakter och berättar var du är så att de vet att din Apple Watch har känt av ett allvarligt fall och ringt nödsamtal. Din klocka hämtar kontaktuppgifterna för dina nödkontakter från ditt medicinska ID.

Om du inte kan röra dig och det finns flera nödnummer i ditt land eller region väljer din Apple Watch automatiskt ett nödnummer att ringa.

Om du har en iPhone 14 eller en iPhone 14 Pro kan meddelanden om falldetektering till räddningstjänsten kommuniceras av Nödanrop SOS via satellit-system när du är utanför räckvidden för mobilnät och wifi men Nödanrop SOS via satellit är tillgängligt. Läs mer om Nödanrop SOS via satellit.

Ringa ett samtal

Dra i reglaget för Nödsamtal i notisen om du vill ringa nödsamtal.

Avsluta ett samtal

Om du ringer nödsamtal kan du avbryta samtalet när det är färdigt eller om du inte längre behöver hjälp:

 1. Tryck på knappen Avsluta samtal .
 2. Tryck på Ja på skärmen Avsluta samtal. 

Vad händer om din Apple Watch känner av att du inte rör dig

Om din Apple Watch känner av att du inte har rört på dig på en minut, startar den en nedräkning på 30 sekunder medan den knackar dig på handleden och avger ett larm. Larmet blir allt högre så att du eller någon i närheten kan höra det. Om du inte vill ringa nödsamtalet trycker du på Avbryt. När nedräkningen avslutas ringer din Apple Watch automatiskt nödsamtal samt dina nödkontakter.

När samtalet kopplas fram spelar din Apple Watch upp ett ljudmeddelande som informerar räddningstjänsten om att din Apple Watch har känt av ett allvarligt fall. Därefter delar den din aktuella platsinformation med latitud- och longitudkoordinater.2 Om du tidigare har aktiverat inställningen Dela under nödsamtal under Medicinskt ID delas ditt medicinska ID automatiskt med räddningstjänsten. Första gången meddelandet spelas upp är ljudet på högsta volym, men sedan sänks ljudet så att du eller någon i närheten kan prata med den som svarade. Meddelandet fortsätter att spelas upp tills du trycker på Stoppa inspelat meddelande eller samtalet avslutas. 

Handledsavkänning måste vara aktiverat för att din klocka ska ringa nödsamtal automatiskt: Öppna appen Inställningar på din Apple Watch, tryck på Lösenkod och se till att Handledsavkänning är aktiverat.

När registreras fall?

Fall registreras automatiskt i appen Hälsa, såvida du inte säger att du inte har ramlat när din Apple Watch ställer frågan. Kontrollera fallhistoriken genom att öppna appen Hälsa på din iPhone och sedan trycka på fliken Bläddra. Tryck på Övriga data och sedan på Antal fall.

En iPhone-skärm som visar alternativet att aktivera Falldetektering 

Slå på eller av Falldetektering

 1. Öppna appen Watch på din iPhone och tryck på fliken Min klocka. 
 2. Tryck på Nödanrop SOS.
 3. Slå på eller av Falldetektering. Om Falldetektering är påslaget kan du välja Alltid på eller Endast under träningspass. 

Om du angav din ålder när du ställde in din Apple Watch eller i appen Hälsa och du är över 55 år, aktiveras den här funktionen automatiskt. Kontrollera att rätt ålder visas på Medicinskt ID och i din Hälsoprofil. Falldetektering är endast tillgängligt för personer som är 18 år eller äldre.

Apple Watch känner inte av alla fall. Din klocka kan uppfatta aktivitet med stor kraft som ett fall och utlösa falldetektering.

En iPhone-skärm som visar information i Medicinskt ID 

Ställa in ditt medicinska ID och lägga till nödkontakter

 1. Öppna Inställningar på din iPhone och tryck på Hälsa > Medicinskt ID.
 2. Tryck på Redigera. 
 3. Ange ditt födelsedatum och andra hälsouppgifter.
 4. Tryck på knappen Lägg till under nödkontakter för att lägga till en nödkontakt. Tryck på en kontakt och lägg sedan till relation. 
 5. Ta bort en nödkontakt genom att trycka på knappen Ta bort bredvid kontakten och sedan på Ta bort.
 6. Aktivera Visa på låsskärm så att Medicinskt ID är tillgängligt på låsskärmen. Vid nödfall ger det här information till personer som vill hjälpa dig. Aktivera Dela under nödsamtal för att dela Medicinskt ID med utryckningspersonal. När du ringer eller skickar ett SMS till räddningstjänsten på din iPhone eller Apple Watch delas ditt medicinska ID automatiskt med räddningstjänsten2.
 7. Tryck på Klar.

Du kan inte ange räddningstjänsten som en nödkontakt.

 

1. I vissa regioner kan det lokala nödsystemet kräva en manuell inmatning när nödsamtalet väl är kopplat, till exempel ”Tryck 1 för...”. I dessa mycket sällsynta fall kan menyalternativet inte väljas automatiskt för att du ska kunna slutföra nödsamtalen, men dina nödkontakter kommer ändå att meddelas.

2. Endast tillgängligt i USA och Kanada. När du ringer eller skickar SMS till en räddningstjänst skickas din plats och din krypterade medicinska ID-information till Apple. Din plats används för att avgöra om tjänsten för utökade nödfallsdata stöds i ditt område. Om den stöds vidarebefordrar Apple din information till en partner för vidare leverans till räddningstjänsten. Apple kan inte läsa din medicinska ID-information. Om du stänger av Nödsamtal och SOS under Inställningar > Integritet > Platstjänster > Systemtjänster kan den här kontrollen inte utföras och information om medicinskt ID delas inte. Att skicka SMS till en räddningstjänst är endast möjligt i vissa länder och regioner.

Publiceringsdatum: