Statussymboler på iPhone

Läs om vad statussymbolerna överst på bildskärmen betyder. 

Var ser du statussymboler

Statussymboler ligger i statusfältet på iPhone. På iPhone X och senare ligger de viktigaste symbolerna i övre vänstra eller övre högra hörnet på bildskärmen. Om du inte ser en symbol kontrollerar du Kontrollcenter genom att svepa nedåt från det övre högra hörnet.

iPhone X och senare

iPhone 8 och tidigare

Om statussymbolerna på iPhone

Läs mer nedan om vad en symbol betyder.


Du är inom räckvidden för mobilnätet och kan ringa och ta emot samtal. Om det inte finns någon signal står det Ingen service.

symbolen för dubbla SIM-kort med mobiltjänst
Om du befinner dig med din iPhone med dubbla SIM-kort inom räckvidden för mobilnätet och kan ringa och ta emot samtal. Om det inte finns någon signal står det Ingen service.

LTE-symbol
Mobiloperatörens LTE-nät är tillgängligt och din iPhone kan anslutas till internet över det nätverket. (iPhone 5 och senare. Inte tillgängligt överallt.)


Mobiloperatörens 5G E-nätverk är tillgängligt och din iPhone kan anslutas till internet över det nätverket. Fungerar med iPhone 8 och senare. (Inte tillgängligt överallt).

3G-symbol
Operatörens 3G UMTS-nät (GSM) eller EV-DO-nät (CDMA) är tillgängligt och din iPhone kan ansluta till internet via nätet.

4G-symbol
Operatörens 4G UMTS-nät (GSM) eller LTE-nät är tillgängligt och din iPhone kan ansluta till internet via nätet. (Inte tillgängligt överallt.)

GPRS-symbol
Operatörens GPRS-nät (GSM) eller 1xRTT-nät (CDMA) är tillgängligt och din iPhone kan ansluta till internet via nätet.

E-symbol
Mobiloperatörens EDGE-nät (GSM) är tillgängligt och din iPhone kan anslutas till internet över det nätet.

Wifi-symbol
Du kan ringa wifi-samtal. Operatören visas också bredvid symbolen. 

Wifi-symbol med streck
iPhone är ansluten till internet via wifi.

vpn-symbol
Du är ansluten till ett nätverk med VPN

pilsymbol
En app eller webbplats som använder Platstjänster. En ihålig  betyder att ett objekt kan ta emot din plats under vissa förhållanden.

snurrande hjulsymbol
Det finns ingen nätverksaktivitet. 

Symbol för flygplansläge
Flygplansläge är aktiverat. Det går inte att ringa samtal eller använda Bluetooth förrän du stänger av den här inställningen

symbol för rotationslås
Skärmriktningslåset är på. Bilden på bildskärmen kommer inte rotera förrän du stänger av den här inställningen.

månsymbol
Stör ej är aktiverat. Den här inställningen gör samtal, varningar och aviseringar ljudlösa tills du stänger av den. Alarm hörs fortfarande.

symbol med snurrande pilar
Din iPhone synkroniserar med iTunes

låssymbol
Din iPhone är låst med lösenkod eller Touch ID.


Din iPhone är parkopplad med trådlösa headset, hörlurar eller hörsnäckor.

klocksymbol
Ett alarm har ställts in.


Symbolen visar batterinivå för din iPhone. Om den här symbolen är gul är strömsparläge aktiverat. Om symbolen är röd har din iPhone mindre än 20 % batteriladdning.


Batterinivån för din parkopplade Bluetooth-enhet.


Din iPhone är ansluten till internet via internetdelning på en annan iOS-enhet.

batteri med blixtsymbol
Din iPhone laddas.

   

Symbol för CarPlay
Din iPhone är ansluten till CarPlay.

Om statusfältet innehåller blått, grönt eller rött

På iPhone X och senare visas färgen som en bubbla bakom tiden. På iPhone 8 eller tidigare visas färgen över hela statusfältet. Det här betyder varje färg:
 


iPhone tillhandahåller internetdelning,* skärmdubblering, eller också använder en app aktivt din plats.


Du pratar i ett samtal.


iPhone spelar in antingen ljud eller skärmen.

* Du kan även se hur många enheter som använder din internetdelning på iPhone 8 eller tidigare. symbolen för internetdelning visas i statusfältet på iOS-enheter med internetdelning.

Om fler symboler i Kontrollcenter

Publiceringsdatum: