Statussymboler på iPhone

Läs om vad statussymbolerna överst på bildskärmen betyder. 

Var ser du statussymboler

Statussymboler ligger i statusfältet på iPhone. På iPhone X ligger de viktigaste symbolerna i övre vänstra eller övre högra hörnet på bildskärmen. Ser du ingen symbol kontrollerar du Kontrollcenter genom att svepa nedåt från det övre högra hörnet.

iPhone X

Statusfält

iPhone 8 och tidigare

Statusfält     

Om statussymbolerna

Läs mer nedan om vad en symbol betyder.


Du är inom räckvidden för mobilnätet och kan ringa och ta emot samtal. Om det inte finns någon signal står det Ingen service.

LTE-symbol
Operatörens LTE-nätverk är tillgängligt och din iPhone kan ansluta till internet via nätverket. (iPhone 5 och senare. Inte tillgängligt överallt.)

4G-symbol
Operatörens 4G UMTS-nätverk (GSM) eller LTE-nätverk är tillgängligt och din iPhone kan ansluta till internet via nätverket. (Inte tillgängligt överallt.) 

3G-symbol
Operatörens 3G UMTS-nätverk (GSM) eller EV-DO-nätverk (CDMA) är tillgängligt och din iPhone kan ansluta till internet via nätverket. 

E-symbol
Operatörens EDGE-nätverk (GSM) är tillgängligt och din iPhone kan ansluta till internet via nätverket. 

GPRS-symbol
Operatörens GPRS-nätverk (GSM) eller 1xRTT-nätverk (CDMA) är tillgängligt och din iPhone kan ansluta till internet via nätverket. 

Wifi-symbol med streck
iPhone är ansluten till internet via wifi.

Wifi-symbol
Du kan ringa wifi-samtal. Operatören visas också bredvid symbolen. 

pilsymbol
En app eller webbplats som använder Platstjänster. En ihålig  betyder att ett objekt kan ta emot din plats under vissa förhållanden.

vpn-symbol
Du är ansluten till ett nätverk med VPN

snurrande hjulsymbol
Det finns ingen nätverksaktivitet. 

symbol för telefontangentbord
Texttelefon (TTY)
 är på. 

Symbol för flygplansläge
Flygplansläge är aktiverat. Det går inte att ringa samtal eller använda Bluetooth förrän du stänger av den här inställningen

månsymbol
Stör ej är aktiverat. Den här inställningen gör samtal, varningar och aviseringar ljudlösa tills du stänger av den. Alarm hörs fortfarande.

symbol för rotationslås
Skärmriktningslåset är på. Bilden på bildskärmen kommer inte rotera förrän du stänger av den här inställningen.

låssymbol
Din iPhone är låst med lösenkod eller Touch ID. 

symbol med snurrande pilar
Din iPhone synkroniserar med iTunes

klocksymbol
Ett alarm har ställts in. 

bluetooth-symbol
Bluetooth är på och din iPhone kan parkopplas med en enhet.

Om du inte ser den här symbolen är Bluetooth avstängt.

headsetsymbol
Din iPhone är parkopplad med trådlösa headset, hörlurar eller hörsnäckor.

Du kanske även ser en batterisymbol som visar batterinivå för vissa parkopplade enheter. 

batterisymbol
Symbolen visar batterinivå för din iPhone. Om den här symbolen är gul är strömsparläge aktiverat. Om symbolen är röd har iPhone mindre än 20 % batteriladdning.

batteri med blixtsymbol
Din iPhone laddas. 

Symbol för CarPlay
Din iPhone är ansluten till CarPlay.

 

Om fler symboler i Kontrollcenter

Om statusfältet innehåller blått, grönt eller rött

På iPhone X visas färgen som en bubbla bakom tiden. På iPhone 8 eller tidigare visas färgen över hela statusfältet. Det här betyder varje färg: 

  • Blå: iPhone tillhandahåller internetdelning eller en app använder aktivt din plats. Du kan även se hur många som använder din internetdelning på iPhone 8 eller tidigare. symbolen för internetdelning visas i statusfältet på iOS-enheter med internetdelning.
  • Grön: Du pratar i ett samtal. 
  • Röd: iPhone spelar in antingen ljud eller skärmen.
Publiceringsdatum: