Statussymboler på iPhone

Läs om vad statussymbolerna överst på bildskärmen betyder. 

Var ser du statussymboler

Statussymboler visas i statusfältet på din iPhone:

Övre delen av iPhone-modeller med Face ID 

iPhone-modeller med Face ID

Övre delen av iPhone-modeller med Touch ID 

iPhone-modeller med Touch ID

Om du inte ser en symbol kontrollerar du Kontrollcenter genom att svepa nedåt från det övre högra hörnet.

Om statussymbolerna på iPhone

Läs mer nedan om vad en symbol betyder.

5G-symbol
Mobiloperatörens 5G-nät är tillgängligt och din iPhone kan ansluta till internet via det nätet. Fungerar med iPhone 12 och senare. (Inte tillgängligt överallt.)


Mobiloperatörens 5G-nät med högre frekvens är tillgängligt, och din iPhone kan ansluta till internet via det nätet. Fungerar med iPhone 12 och senare. (Inte tillgängligt överallt.)

5G E-symbol
Mobiloperatörens 5G E-nät är tillgängligt och din iPhone kan ansluta till internet via det nätet. Fungerar med iPhone 8 och senare. (Inte tillgängligt överallt.)

LTE-symbol
Mobiloperatörens LTE-nätverk är tillgängligt och din iPhone kan ansluta till internet via det nätet. Fungerar med iPhone 5 och senare. (Inte tillgängligt överallt.)

3G-symbol
Mobiloperatörens 3G UMTS-nät (GSM) eller EV-DO-nät (CDMA) är tillgängligt och din iPhone kan ansluta till internet via det nätet.

4G-symbol
Mobiloperatörens 4G UMTS-nät (GSM) eller LTE-nät är tillgängligt och din iPhone kan ansluta till internet via det nätet. (Inte tillgängligt överallt.)

GPRS-symbol
Mobiloperatörens GPRS-nät (GSM) eller 1xRTT-nät (CDMA) är tillgängligt och din iPhone kan ansluta till internet via det nätet. 

E-symbol
Mobiloperatörens EDGE-nät (GSM) är tillgängligt och din iPhone kan ansluta till internet via det nätet.

     

Symbol för mobilnät
Du är inom räckvidden för mobilnätet och kan ringa och ta emot samtal. Om det inte finns någon signal visas Ingen täckning eller SOS.

Symbol för dubbla SIM-kort med mobiltjänst
Du befinner dig med din iPhone med dubbla SIM-kort inom räckvidden för mobilnätet och kan ringa och ta emot samtal. Om det inte finns någon signal visas Ingen täckning eller SOS.

Wifi-symbol
Du kan ringa wifi-samtal. Mobiloperatören visas också bredvid symbolen. 

Wifi-symbol med streck
Din iPhone är ansluten till internet via wifi.

VPN-symbol
Du är ansluten till ett nätverk med VPN.

VPN inte anslutet-symbol
Du är inte längre ansluten till ett VPN-nätverk.

Pilsymbol
En app eller webbplats som använder Platstjänster. En blå pil  kan visas när appen du använder begär din plats.

snurrande hjulsymbol
Det finns nätverksaktivitet. 

Telefonsymbol
Vidarekoppling är på.

Symbol för flygplansläge
Flygplansläge är aktiverat. Det går inte att ringa samtal eller använda Bluetooth förrän du stänger av den här inställningen

Symbol för rotationslås
Stående riktningslås är på. Bilden på bildskärmen kommer inte rotera förrän du stänger av den här inställningen.

Månsymbol
Stör ej är aktiverat. Den här inställningen gör samtal, varningar och aviseringar ljudlösa tills du stänger av den. Alarm hörs fortfarande.

Symbol med snurrande pilar
Din iPhone synkroniserar med iTunes

låssymbol
Din iPhone är låst med lösenkod eller Touch ID.

Headset-symbol
Din iPhone är parkopplad med ett headset, hörlurar eller hörsnäckor.

Klocksymbol
Ett alarm har ställts in.

Symbol för laddat batteri
Symbolen visar batterinivå för din iPhone. Om den här symbolen är gul är strömsparläge aktiverat. Om symbolen är röd har din iPhone mindre än 20 % batteriladdning.

Vertikal batterisymbol
Batterinivån för din parkopplade Bluetooth-enhet.

Hotspot-symbol
Din iPhone är ansluten till internet via internetdelning på en annan iOS-enhet.

batteri med blixtsymbol
Din iPhone laddas.

Symbol för CarPlay
Din iPhone är ansluten till CarPlay.

Symbol för att dela skärm med SharePlay
Du delar din skärm med SharePlay.

SharePlay-symbol
SharePlay är aktivt.

     

Nödanrop SOS via satellit-symbol
Det finns ingen mobilnäts- eller wifi-täckning, men Nödanrop SOS via satellit är tillgängligt på platsen. Fungerar med iPhone 14.

     

En SOS-symbol visas i statusfältet när din iPhone inte är ansluten till ditt mobilnät, men du fortfarande kan ringa nödsamtal.

Om du ser SOS i statusfältet

SOS kan visas i statusfältet på din iPhone eller iPad. När du ser det här meddelandet är din enhet inte ansluten till ditt mobilnät, men du kan ringa nödsamtal via andra operatörers nät.

Funktionen för SOS som visas i statusfältet på en iPhone och iPad finns i Australien, Kanada och USA.

Om statusfältet innehåller blått, grönt, rött eller lila

På iPhone X och senare visas färgen som en bubbla bakom tiden. På iPhone 8 eller tidigare visas färgen över hela statusfältet. Det här betyder varje färg:
 


Din iPhone använder Skärmdubblering eller en app använder aktivt din plats.


Du är i ett samtal eller din iPhone tillhandahåller internetdelning*


Din iPhone spelar in antingen ljud eller skärmen.


Din iPhone använder SharePlay för att dela innehåll.

* Du kan även se hur många enheter som använder din internetdelning på iPhone 8 eller tidigare. symbolen för internetdelning visas i statusfältet på iOS-enheter med internetdelning.

Om du ser orangefärgade eller gröna indikatorer i statusfältet

Med iOS 14 och senare kan du se en orangefärgad eller grön indikator i statusfältet på din iPhone. Indikatorerna visas när mikrofonen och/eller kameran används i en app.

En iPhone-skärm som visar mikrofonen i statusfältet

En orangefärgad indikator  innebär att mikrofonen används i en app på din iPhone.

En iPhone-skärm som visar kameran i statusfältet

En grön indikator  innebär att antingen kameran eller kameran och mikrofonen används i en app på din iPhone.

Om fler symboler i Kontrollcenter

Publiceringsdatum: