Om symbolen Texttelefon (TTY) i statusfältet på din iPhone

Läs om hur du identifierar symbolen Texttelefon (TTY) i statusfältet på din iPhone.

Texttelefoner (TTY-apparater) används av döva och människor med nedsatt hörsel, som på så sätt kan kommunicera genom att skriva och läsa text. Om du har en texttelefonsadapter till din iPhone (finns på www.apple.com/se/store) kan du använda din iPhone tillsammans med en texttelefon.

Om du ser   i statusfältet betyder det att TTY är aktiverat. Välj Inställningar > Allmänt > Tillgänglighet > TTY och slå på eller av inställningen.

Läs mer

TTY är endast tillgängligt om operatören stöder funktionen. Kontakta operatören för mer information.

Läs mer om hjälpmedelsalternativ på iPhone.

 

Publiceringsdatum: