Använda Stör ej på din iPhone, iPad och iPod touch

Med Stör ej kan du stänga av ljudet för samtal, aviseringar och notiser som du får medan din enhet är låst. Du kan även schemalägga Stör ej och tillåta samtal från vissa personer.

Stänga av eller slå på Stör ej

När Stör ej är aktiverat visas en halvmåne symbolen för stör ej i statusfältet. Det finns två metoder för att stänga av och slå på Stör ej:

Gå till Inställningar > Stör ej för att aktivera Stör ej manuellt eller ställa in ett schema.

 

Öppna Kontrollcenter på din iPhone eller iPod touch eller på din iPad. Tryck sedan på och håll ned halvmånen symbolen för Stör ej för att snabbt kunna justera dina inställningar för Stör ej eller tryck på halvmånen symbolen för Stör ej för att aktivera eller inaktivera Stör ej.

Om du ställer in ett larm i appen Klocka utlöses det även om Stör ej är aktiverat. Läs om hur du ställer in och hanterar alarm.

Ändra inställningarna

Om du inte vill bli störd vid en viss tidpunkt kan du ställa in ett schema. Tryck på Inställningar > och sedan Stör ej. Sedan aktiverar du Schemalagd och ställer in ett schema. Du kan också välja när du vill ta emot aviseringar, samtal och notiser:

  • Tystnad: Välj att alltid tysta samtal och meddelanden eller endast när enheten är låst.
  • Tillåt samtal från: Godkänn samtal från alla, ingen, dina favoriter eller särskilda kontaktgrupper som du sparat på enheten eller i iCloud.
  • Upprepade samtal: Om någon ringer dig två gånger inom tre minuter, tystas inte det andra samtalet.

Läs mer

Publiceringsdatum: