Använd Stör ej med fokusläge på din iPhone eller iPad

Med Fokus i iOS 15 och iPadOS 15 eller senare kan du använda Stör ej till att tysta samtal, varningar och notiser som du får när din enhet är låst. Du kan även schemalägga Stör ej och tillåta samtal från vissa personer.

När du har aktiverat Stör ej visas en halvmånesymbol i statusfältet och på din låsskärm.

Slå på Stör ej

  1. Gå till Inställningar > Fokus.
  2. Tryck på Stör ej.
    iPhone-skärm som visar hur du slår på Stör ej
  3. Under Slå på automatiskt ställer du in Stör ej att aktiveras automatiskt vid en viss tidpunkt, plats eller när du använder en viss app.

Slå på Stör ej från Kontrollcenter:

  1. Öppna Kontrollcenter på din iPhone eller iPod touch eller på din iPad
  2. Tryck på och håll ned Fokus och tryck sedan på Stör ej.

Ändra dina inställningar för Stör ej

Om du inte vill störas vid en viss tidpunkt kan du ställa in ett schema och ändra andra Stör ej-funktioner för att göra det lättare för dig att koncentrera dig.

iPhone-skärm som visar hur det går till att justera inställningar för Stör ej 

  1. Gå till Inställningar > Fokus.
  2. Tryck på Stör ej.
  3. Du kan välja tillåtna eller tystade notiser från personer och appar, ansluta din låsskärm eller hemskärm, aktivera fokusläget automatiskt och lägga till fokusfilter.

Läs mer

Publiceringsdatum: